Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dagmar Bollová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 26. 10. 2005 
Zadávateľ Dagmar Bollová 
Otázka Pán premiér, vysvetlite, prosím, poslancom NR SR svoj výrok, že - môžete vládnuť bez parlamentu.  
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 27. 10. 2005 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, nie je mi známe, že by pán predseda vlády povedal takýto výrok, výrok v tomto význame. 
Doplňujúca otázka Veľmi ma mrzí, že tu pán premiér nie je, pretože by som mu povedala, kde som to videla, čítala a počula, keď to on povedal. Bolo to počas parlamentnej krízy, keď parlament bol neuznášaniaschopný a pán premiér sa vyjadril, že on môže pokojne vládnuť aj bez parlamentu. A keďže si nepamätáte alebo nie ste si toho vedomý, chcela by som to, pán vicepremiér, ešte doplniť. Vaša vláda totiž, prečo sa tak stalo, predstavuje politický autoritarizmus a dospela ku kríze legitimity, pretože sa zapodievate sebazničujúcim bojom o udržanie moci, a nie efektívnym vládnutím, pretože považuje prerozdeľovanie národného bohatstva za dôležitejšie ako jeho vytváranie, pretože ste vytvorili možnosti nekonečného zneužívania demokratických princípov, pretože nihilizujete základné právo demokracie, priznané všetkým občanom mať účasť na politickej moci. Chápem, že dokonalé, spravodlivé, demokratické, občianske usporiadanie je najväčší problém, ktorý príroda postavila pred ľudskú rasu. To povedal Immanuel Kant ešte pred 200 rokmi. Lenže vy nemáte ani záujem, ani snahu zapodievať sa týmto problémom. Myslíte si, pýtam sa pána premiéra, keby mi bol láskavý písomne odpovedať, že ste svojím výrokom prispeli k riešeniu problému o vytvorenie spravodlivej, demokratickej, občianskej spoločnosti? Keďže tu nie je, pán podpredseda, asi nebudete odpovedať, ani vás o to veľmi nežiadam. 
Doplňujúca odpoveď Budem, pani poslankyňa. Po prvé ani mne, ani spolupracovníkom pána premiéra - keďže pán premiér je v Londýne na zahraničnej služobnej ceste na stretnutí premiérov Európskej únie, tak som zisťoval aj u jeho spolupracovníkov, či sú si vedomí takéhoto výroku - nikto z nich si takého výroku vedomý nie je. Chcem podotknúť, že často sa stáva, pomerne často, že bývajú aj výroky, ktoré sú vytrhnuté z kontextu. Ale odporúčam vám, položte túto otázku pánovi premiérovi. Určite vám odpovie. Ale dovoľte, aby som ja reagoval na konštatovania, ktoré ste vo svojej doplňujúcej otázke povedali a na ktoré, samozrejme, mám svoj vlastný názor, preto využijem toto právo, aby som na ne odpovedal. Hovorili ste, že nemáme legitimitu a podobné veci. Pani poslankyňa, môžem vás ubezpečiť, že menšinové vládnutie alebo menšinové postavenie vlády v podmienkach parlamentnej demokracie je niečím úplne bežným a normálnym a niečím, čo nie je v rozpore s princípmi parlamentnej demokracie. Naopak, v rozpore s princípmi parlamentnej demokracie je a bolo, keď 40 rokov tu bola strana, v ktorej ste vy, ku ktorej sa vy hrdo hlásite - ale áno, môžete sa smiať -, ku ktorej sa vy, k odkazu ktorej sa vy hrdo hlásite, ktorá mala zapísané v ústave vedúce postavenie v spoločnosti. Napríklad v škandinávskych krajinách, v Nórsku dokonca veľa vlád po sebe bolo menšinových, aj v niektorých iných škandinávskych krajinách. Takže je úplne legitímnym právom aj dnešnej opozície, aj dnešného parlamentu vládu prípadne aj odvolať a schváliť, dať podporu inej vládnej väčšine. Takže nehovorte, prosím vás, o tom, že nemáme legitimitu, že by to bolo niečo, čo je v rozpore s princípmi parlamentnej demokracie. Ale je mi jasné, že možno vám z hľadiska vášho ideologického obmedzenia nie sú vždy celkom jasné pojmy demokracie, legitimity a podobných záležitostí. Čo sa týka toho, že hovoríte, že my len rozdeľujeme bohatstvo a nevytvárame, tak chcem vás upozorniť, že všeobecne uznávaným kritériom tvorby bohatstva všade na svete je ukazovateľ, ktorému sa hovorí hrubý domáci produkt. A môžem vám taktiež vysvetliť a povedať, že Slovensko má dnes jeden z najvyšších rastov hrubého domáceho produktu v Európe. Inými slovami, že Slovenská republika dnes aj vďaka ekonomickej politike a reformám vytvára bohatstvo najrýchlejším, alebo je jednou z krajín, ktoré najrýchlejšie zväčšujú objem bohatstva. Taktiež platí, že to neplatí len v tomto roku, alebo v minulom roku, ale odborníci, odborníci, ktorí sa tomu rozumejú, pani poslankyňa, sa zhodujú v tom, že práve reformami a ekonomickou politikou, proti ktorej vy ste, sú vytvorené predpoklady nielen na rast v tomto roku, ale na dlhodobo udržateľný ekonomický rast, teda na dlhodobo udržateľné tvorenie alebo tvorbu bohatstva. Iný spôsob, žiaľbohu, neexistuje ako vytvárať podmienky aj pre rast zamestnanosti, aj pre rast životnej úrovne, ako je ekonomický rast, ako je rast hrubého domáceho produktu. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.