Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Petra Masácová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 22. 6. 2005 
Zadávateľ Petra Masácová 
Otázka Pán premiér, ako hodnotíte výrok "Európska ústava je mŕtva?" 
Adresát dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 23. 6. 2005 
Zodpovedal dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Ja sa domnievam, pani poslankyňa, že ide skôr o isté také želanie euroskeptikov ako o nejaké seriózne politologické hodnotenie. Ja by som možno skôr povedal, že ide o vážne ohrozenie tohto spoločného projektu. To ohrozenie je vážne, to si netreba zakrývať, pretože keď v dvoch krajinách po sebe a zhodou okolností takých krajinách, ako sú Francúzsko a Holandsko, dopadne referendum neúspešne, tak sa nemôžeme tváriť, že ten proces ide naďalej hladko. Tuším, 10. júla by malo byť referendum v Luxembursku. V júli by sa o ratifikáciu v parlamente mala pokúsiť Malta. Budeme v nasledujúcich týždňoch múdrejší. Ale to, čo chcem povedať a o čom sa vo verejnosti nehovorí, je istá faktografia, ktorá je obsiahnutá v samotnom texte Európskej ústavnej zmluvy a potom vo vyhlásení o ratifikácii tejto zmluvy, ktorú sme prijali v Ríme súčasne s Európskou ústavnou zmluvou. Ja zacitujem len dva krátke paragrafy. V samotnom článku 4 Európskej ústavnej zmluvy sa píše, že: „Táto zmluva nadobudne platnosť 1. novembra 2006, ak budú uložené všetky ratifikačné listiny, alebo ak sa tak nestane, prvým dňom mesiaca nasledujúceho po vykonaní tohto úkonu posledným signatárskym štátom". A ešte to vyhlásenie o ratifikácii. Konferencia poznamenáva, že ak dva roky po podpise Zmluvy o ústave ju ratifikovali štyri pätiny členských štátov a jeden alebo viac členských štátov narazilo na ťažkosti pri pokračovaní v procese ratifikácie, záležitosť sa predloží Európskej rade. Z toho, myslím, veľmi jednoznačne vyplýva, že ten proces nemá stanovený koniec a všetko záleží od toho, ako sa s ním vysporiadajú jednotlivé členské krajiny. Teoreticky vlastne môžeme čakať aj niekoľko rokov. Teoreticky záleží dnes najviac na Francúzoch a na Holanďanoch, na ich politickej reprezentácii, aby povedali, čo mienia so súčasným stavom urobiť. Ak sa nájde medzi nami dvadsiatimi piatimi len jediný štát, ktorý povie, my nikdy ratifikovať tento dokument nebudeme, potom si budeme môcť povedať, že tento európsky projekt sa nepodaril. Ale kým to tak nie je, je predčasné vynášať nejaké definitívne súdy. Na samite sme prijali záver, deklaráciu, ktorá hovorí, že mali by sme nasledujúce mesiace využiť na reflexiu, aj tí, ktorí ratifikovali, aj tí, ktorí budú, aj tí, ktorí ratifikáciu odložili, a aby sme hľadali príčiny tohto stavu, prečo sa Európa vzdialila občanom, prečo ľudia v Holandsku tak razantne odmietli referendum. My sa na tejto debate zúčastníme, aj keď ratifikáciu máme za sebou, aby sme s ľuďmi komunikovali otvorene, aby stále viacej chápali a hlavne cítili, že Európa a jej inštitúcie nie sú proti nim, nie sú nad nimi, ale že oni, občania Európskej únie sú ich základnou súčasťou. A o nich to všetko v Európskej únii je. 
Doplňujúca otázka Tak ja aspoň v rýchlosti. Totižto mne ide o jednu vec. Zmluva z Nice neumožňuje vstup ďalších členských krajín do Európskej únie a zahraničná politika Slovenskej republiky ako jednu zo svojich priorít má západný Balkán. Tam patrí aj Chorvátsko, ktoré tým pádom, že Európska ústavná zmluva nebude ratifikovaná, má zablokovaný vstup do EÚ. A to ma zaujíma. 
Doplňujúca odpoveď Dve vety poviem. Zmluvy z Nice počítajú aj s Rumunskom, aj s Bulharskom. To znamená, ich vstup 1. januára 2007 ohrozený nie je. Chorvátsko ešte rokovania ani nezačalo. Čiže, o nejaký čas, verím, že začnú, my sa o to veľmi usilujeme a verím, že dovtedy, kým bude vstup Chorvátska do Európskej únie aktuálnym, nájdeme riešenie, či už bude ratifikovaná Európska ústavná zmluva, alebo vstup Chorvátska ošetríme iným špecifickým prípadom. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.