Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eduard Kolesár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 1. 12. 2004 
Zadávateľ Eduard Kolesár 
Otázka Ako sú stredné školy pripravené na nový systém maturitných skúšok? Považujete ich pripravenosť za dostatočnú? 
Adresát dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin Fronc 
Dátum odpovede 2. 12. 2004 
Zodpovedal dočasne poverený minister kultúry SR Rudolf Chmel 
Odpoveď Vážený pán poslanec, v školskom roku 1998/99 rozhodlo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky o príprave nového modelu ukončovania štúdia na stredných školách. Gesciou nad celým projektom poverilo Štátny pedagogický ústav, ktorý koncepčne a organizačne zabezpečuje prípravu tohto modelu. Od tohto sa experimentálne overovalo pilotné testovanie z vybraných predmetov na stredných školách pod názvom Monitor s cieľom odskúšania procesu tvorby testov, ich vyhodnocovania a administrácie. Hlavným cieľom tohto modelu je zvýšiť objektivitu a tým aj dôveryhodnosť maturitnej skúšky, zjednotiť požiadavky na vedomosti žiakov, zvýšiť akceptovatelnosť výsledkov maturitnej skúšky, skrátka, aby na základe výsledkov testov sa prispôsobila forma maturitnej skúšky tak, aby bola prijateľná pre náš školský systém a zároveň porovnateľná so štandardmi krajín Európskej únie. Od čias prijatia novej koncepcie maturitnej skúšky sa uskutočnili postupne jednotlivé kroky k jej naplneniu - pilotné testovanie, schválenie katalógu cieľových požiadaviek, generálna skúška v minulom školskom roku, školenie predsedov, tlačové konferencie ministra a tak ďalej. Od tohto školského roku vstúpila do platnosti nová vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách a ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a praktických školách, ktorá podrobne stanovuje podmienky a spôsob ukončovania štúdia na stredných školách. Zo strany ministerstva školstva, ako aj Štátneho pedagogického ústavu boli urobené všetky kroky k dostatočnej informovanosti o pripravovanej zmene maturitnej skúšky na stredných školách. V tomto školskom roku sa uskutočnili stretnutia s riaditeľmi všetkých stredných škôl vo všetkých regiónoch Slovenska. Pravidelne sa uskutočňujú porady s vedením ministerstva školstva so zástupcami krajských školských úradov o tejto problematike. Na základe uvedených skutočností si myslím, že stredné školy sú dostatočne pripravené realizovať nový systém maturitných skúšok. 
Doplňujúca otázka Ja by som chcel najprv povedať, že sa vôbec nečudujem, ak sú takéto odpovede na interpeláciách, teda na otázky, ako som napríklad počul dnes na otázku pána Patakyho, aj na niektoré ďalšie, tak ja sa skutočne nečudujem, že prichádza návrh na vyslovenie nedôvery pánovi ministrovi. Čo sa týka odpovede na túto otázku, chcem povedať jedno, že nielen podľa študentov stredných škôl, ale čo je oveľa dôležitejšie, aj podľa pedagogických pracovníkov nie sú a nie je systém nových maturitných skúšok pripravený tak, ako to pán minister vo svojej odpovedi tvrdí. To, že môžeme určitým spôsobom mať výhrady voči tomu, že študenti nie sú spokojní, tam by sa dalo isteže objektívne diskutovať o tom, že, samozrejme, každý študent má určitú náchylnosť k tomu brániť sa takémuto novému spôsobu skúšok, zvlášť, keď nevie, do čoho ide a podobne. Ale ťažko už môžeme z niečoho takého podozrievať pedagogických pracovníkov, ktorí jednoznačne na školách, na mnohých školách tvrdia, že tento systém nie je dostatočne pripravený, že nie sú dostatočne informovaní o tom, akým spôsobom tieto nové maturitné skúšky budú prebiehať. Takže apelujem na to, aby skutočne aj po dohode s týmito pracovníkmi školstva bol tento systém ešte dopracovaný. 
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.