Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eva Antošová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 20. 10. 2004 
Zadávateľ Eva Antošová 
Otázka Médiá uverejnili, že SR zaplatí Svetovej banke približne 20 miliónov korún ako pokutu za nevyužívanie finančnej pôžičky vo výške miliardy korún. Na zasadnutí zdravotného výboru minister Zajac vyhlásil, že nepôjde o veľa peňazí. Vážený pán predseda vlády, súhlasíte so svojím ministrom, a ako chcete chyby napraviť? 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 21. 10. 2004 
Zodpovedal predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, ministerstvo zdravotníctva ma dnes informovalo o tejto záležitosti a podľa tejto informácie a podľa stanoviska tohto ministerstva Slovenská republika túto pokutu platiť nebude. S účinnosťou úverovej zmluvy na SECAL, a to je 1. január 2004, získalo Slovensko možnosť čerpať 55 miliónov eur a to po splnení troch skupín podmienok. Podmienky na čerpanie prvej tranže vo výške 15 miliónov eur boli splnené pri podpise zmluvy. Ministerstvo financií na základe toho dostalo tieto prostriedky od Svetovej banky a teraz s nimi hospodári. Splnenie ďalších dvoch skupín podmienok, a tým aj čerpanie ďalších dvoch tranží, sa predpokladá tak, ako bolo plánované v priebehu rokov 2005 a 2006. Ministerstvo zdravotníctva má na základe spomínanej úverovej zmluvy vo svojej kapitole štátneho rozpočtu alokovaných 630 miliónov korún na rok 2004, určených na investičné aktivity v súvislosti s projektom modernizácie. Čerpanie prostriedkov je však podmienené transformáciou, čiže predovšetkým schválením nevyhnutnej legislatívy v podobe reformných zákonov, čo je vlastne otázka veľmi aktuálna aj dnes. Bez alokácie prostriedkov v štátnom rozpočte by ministerstvo nemohlo v roku 2004 začať nijaké aktivity, to znamená procesy obstarávania a podobne. Prostriedky určené na rok 2004 sa presunú do roku 2005 a začnú sa čerpať začiatkom budúceho roka. Možno ešte pre informáciu uvediem, že podmienky spravovania úveru boli dohodnuté medzi ministerstvom financií a Svetovou bankou a to tak, ako hovorí informácia ministerstva zdravotníctva, že sú flexibilne revidované a dnes predstavuje poplatok za nevyčerpané prostriedky 0,35 % a za čerpané prostriedky 2,74 % ročne. Tento postup je štandardný. V Slovenskej republike sa aplikoval už niekoľkokrát a teda z toho vyplýva, že Slovenská republika neplatí nijaké pokuty a z časového hľadiska ministerstvo zdravotníctva nemohlo postupovať inak, pokiaľ sa prostriedky majú využiť naozaj na podporu transformácie. Takže, myslím, že tá kľúčová odpoveď spočíva v konštatovaní, že Slovensko žiadnu pokutu platiť nebude a prostriedky sa čerpajú, budú čerpať tak, ako bolo pôvodne plánované. 
Doplňujúca otázka Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda vlády. Ja vám ďakujem za odpoveď. Možno aj tá moja otázka vás naštartovala k tomu, aby ste dávali väčší pozor na vašich ministrov a na ich prácu a ja si myslím, že v opačnom prípade, keby to tak nebolo, ako ste dnes vysvetlili, skutočne by prišlo k nehoráznemu hazardu, pretože keď si uvedomíte, vaša vláda, pán predseda vlády, privatizovala majetok za stovky miliárd korún a napriek tomu si ešte požičiavame peniaze na reformy, ktoré sú podľa vašich slov nevyhnutné. Ja sa v tomto s vami, samozrejme, nebudem nejakým spôsobom hádať, ani protirečiť, ale bol by vrchol nezodpovednosti, keby sme si zobrali úver, ktorý už by sme pomaly aj splácali a ešte aj platili pokutu za to, že by sme ho nevyčerpali. Takže ja si myslím, že obidvaja vieme a určite aj plénum, aj pán minister, ktorý tu sedí, vie, na čo som narážala. A ak je to tak, nebudem spochybňovať, samozrejme, vašu odpoveď. Ak je to tak, ako ste povedali, tak som rada, že ste sa na tento problém pozreli. 
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.