Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Mikuláš Juščík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 9. 2004 
Zadávateľ Mikuláš Juščík 
Otázka Vážený pán minister, vláda pripravuje odškodnenie príslušníkov PTP vo výške 60 tisíc Sk. Pýtam sa vás a zároveň odporúčam, pripravte aj vy odškodnenie všetkých tých nezamestnaných, ktorí po roku 1989 si nevedia nie svojou vinou nájsť adekvátnu, svojej kvalifikácii zodpovedajúcu prácu. 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Dátum odpovede 9. 9. 2004 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Odpoveď Vážený pán poslanec, vy to možno neviete, ale myslím si, že väčšina ľudí to vie, možno s výnimkou poslancov komunistickej strany, že platíme teraz a ešte dlhé obdobie budeme platiť daň za to, akým spôsobom spravovala komunistická strana túto krajinu a akým spôsobom z vyspelej krajiny, stredoeurópskej krajiny, kde bola životná úroveň po druhej svetovej vojne vyššia ako v Rakúsku, a z krajiny, ktorá patrila medzi priemyselne vyspelé krajiny Európy, ste spravili za 40 rokov krajinu, ktorá stála na pokraji ekonomického kolapsu. Mohli sme možno podľa vás spokojne pokračovať v tých skvelých zajtrajškoch, ktoré ste tu rysovali všetkým a na čo sa veľmi dobre pamätám, a iste by sme dnes boli bližšie k tým krásnym komunistickým cieľom, ktoré dnes predvádza severná Kórea, Kuba a ďalšie nesmierne bohaté krajiny, kde vládne chudoba, hlad a rozpadá sa krajina. Toto bol program, kam viedla túto krajinu komunistická strana. To, že dnes, po tom ako sme sa zbavili tohto 40-ročného bremena, dochádza k ťažkým a bolestným prerodom, aby sa Slovensko stalo úspešnou, ekonomicky výkonnou krajinou, ktorá môže konkurenčne obstáť ako v Európe, tak aj v rámci celého sveta, za to musíme platiť krutú daň vďaka vášmu spôsobu spravovania a vedenia ekonomiky v tejto krajine. Takže, vážený pán poslanec, vy by ste mali a poslanci komunistickej strany platiť všetkým odškodnenie za to, že ste tak zdevastovali ekonomiku, že dnes ekonomická transformácia je taká bolestná, aká je. Chvalabohu, už vidno veľmi jednoznačne pozitívne výsledky, o čom, ako tu už dnes raz zaznelo, jednoznačne hovorí aj posledná správa Svetovej banky. Pokiaľ pôjdeme po tejto ceste, budeme pokračovať v tej ceste alebo v tých výsledkoch, ktoré sú už badateľné v tom, že nám klesá nezamestnanosť, že nám ekonomika rastie, že rastú reálne mzdy, že rastie reálna výkonnosť ekonomiky a že Slovenská republika bude môcť obstáť v ťažkom a konkurenčnom boji. Keby nebolo toho dlhoročného panstva komunistickej strany, za ktorú tak horlíte, tak dnes sme tu nemuseli stáť pred ľuďmi, mnohokrát ťažko a bolestne vysvetľovať, prečo doliehajú niektoré opatrenia na ľudí tak ťažko, ako doliehajú, a mohli sme dnes žiť na obdobnej životnej úrovni, ako je Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Rakúsko a ďalšie krajiny, ktoré o panstve komunistickej strany ani nechyrovali. 
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za takúto odpoveď. Vidím, že som vám dal možnosť skutočne urobiť kus obrovskej propagandy. To už je jasné, na zopár otázok presne takéto licitácie dostávame všetci, že je to tak. Viete, je zaujímavé, že keď sa medzi tými ľuďmi človek pohybuje, možno povedať, že minimálne 70 % ľudí má úplne iný názor, že v socializme sa žilo lepšie, to sa teda rovná ére komunistov, ktorých ste takto jednoznačne teraz zotreli, čo všetko sme tu my neurobili, a keby sme to boli neurobili, tak treba povedať, že dnes za tých 15 rokov by ste nemali čo rozpredávať, nemali by ste z čoho vy alebo tieto vládne garnitúry žiť a hovoriť, ako sa to nezlepšuje. Veď je jednoznačné, že ide zo dňa na deň svojím spôsobom životná úroveň tohto národa dole. Ale napriek tomu všetkému by som vám ešte chcel jedno odporučiť. Je možnosť, keď som ja tú otázku postavil ohľadne týchto PTP táborov, že dnes sa užíva tzv. civilná služba, či nezvažujete alebo nebudete zvažovať o tom, že aj týchto „civilkárov“ potom nejakým spôsobom odškodniť, ak chce táto vláda odškodniť tých PTP. Lebo aj oni idú tiež mimo ako tí dobrovoľníci, o ktorých som hovoril, že išli predovšetkým za zárobkom, za peniazmi, aby sa naspäť mohli vracať skutočne dobre zabezpečení. Uvážte, či aj tých neodškodníte. 
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, táto konkrétna otázka je mimo mojej kompetencie, ale vyjadrím sa predsa len k tomu, čo ste vo svojej reakcii povedali. Keby ste vy alebo vaša strana neznárodňovali a nezobrali majetok všetkým ľuďom, ktorí tu podnikali, nemuselo sa privatizovať. A keby nebolo to, čo bolo, tak táto ekonomika je privátna tak ako všetky ekonomiky, ktoré sa vyvíjajú zdravo a normálne. Takže naozaj zakončím tým, čím som začal. Všetci, myslím, alebo prevažne všetci tomu rozumejú veľmi dobre, len poslanci a niekoľko priaznivcov komunistickej strany tomu nechce rozumieť a zrejme nikdy tomu rozumieť nebude a vždy nás budú oblažovať takýmito deformovanými pohľadmi na realitu dejín, ale s tým si musíme, na to sme si zvykli a na to si musíme zvyknúť, lebo komunisti už raz takí boli a navždy budú. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.