Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Herman Arvay

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 23. 6. 2004 
Zadávateľ Herman Arvay 
Otázka Z akých prostriedkov žije 80 000 občanov SR rómskej národnosti starších ako 15 rokov, ktorí nemajú občiansky preukaz? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Dátum odpovede 24. 6. 2004 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Odpoveď Vážený pán predseda, vážená Národná rada, v prvom rade by som chcel povedať, že možno došlo k nejakému omylu, ale ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nie je ministerstvo, ktoré má v kompetencii špeciálne riešiť rómsku problematiku, myslím si, že túto problematiku má úplne iný poverený predstaviteľ, máme tu splnomocnenkyňu pre rómske otázky a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny má úplne inú náplň činnosti, ako špecializovane sa venovať riešeniu veľmi špecifických problémov menšín ako-takých. Ale keďže som otázku dostal, tak v rámci našich všeobecných znalostí teoretických sa pokúsim odpovedať. Je to možné len v teoretickej rovine, pretože nie je zrejmé vekové zloženie z otázky rómskych občanov, ktorí údajne nemajú občiansky preukaz. Vychádzajúc z predpokladu, že väčšina týchto je mladších ako 25 rokov, na účely posudzovania nároku na pomoc v hmotnej núdzi sa posudzujú tak ako všetci spolu s rodičmi, ak s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Ak nemajú vystavený občiansky preukaz, ich prítomnosť v rodine môžu rodičia preukázať ich rodným listom a potvrdením obce. Problematika vydávania identifikačných dokladov, čo je tento problém, patrí do vecnej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Takže toľko z nášho pohľadu, z pohľadu zabezpečenia dávky v hmotnej núdzi. 
Doplňujúca otázka Súhlasím s vami, pán minister, že určite to nie je úplne vo vašej kompetencii, aj sa to týka iných rezortov, nielen vás, možno ministerstva vnútra ohľadom občianskych preukazov. Problém možno je len v tom, že tí ľudia, ktorých je napríklad na Luníku IX asi 800 nad 15 rokov, ktorí nemajú občianske preukazy a mnohí z nich nemajú práve preto, že sú to ľudia, ktorí žijú v tých obciach, ktoré tým, že nemajú trvalý pobyt uznaný, títo ľudia tým pádom nemajú nárok na občianske preukazy a tým pádom nemôžu vlastne poberať ani sociálne dávky, a určite je sťažená aj možnosť týmto ľuďom sa zamestnať. Takže skôr to nebola ani otázka, ako skôr poukázanie na tento pomerne veľmi závažný problém, ktorý môže týmto ľuďom skutočne komplikovať možnosť sa zaradiť do normálneho života. 
Doplňujúca odpoveď Som rád, že ste spomenuli konkrétne Luník IX, lebo zhodou okolností včera som mal veľmi zaujímavé a veľmi podľa mňa obsažné a prínosné rokovanie s pánom Červeňákom a so starostom mestskej časti Luník IX a som veľmi rád, že na jednej strane som videl veľmi dobrú iniciatívu zo strany týchto predstaviteľov tejto mestskej časti a že som z ich úst počul to, že po zavedení tých opatrení, ktoré sme v rámci sociálnej reformy zaviedli, došlo k významnému pokroku, že je na Luníku IX poriadok, že sami obyvatelia sa starajú o čistotu, že majú veľký záujem o aktivačné práce a že sa z tejto iniciatívy rodia projekty na vybudovanie komunitného centra, projekty na vybudovanie cirkevno-duchovného centra a myslím si, že to je veľmi dobré a takisto tiež môžem povedať, že som prisľúbil všestrannú podporu pánovi Červeňákovi v realizácii týchto aktivít. Dúfam, že to pôjde aj naďalej takto. A tiež sa zamýšľali práve nad problémom neprihlásených obyvateľov, ktorých tam majú veľmi veľa a pripravujú jednu akciu, sami ju pripravujú, aby riešili tento problém, čím som chcel povedať, že riešenie týchto problémov bez aktívnej účasti dotknutých skupín nie je možné a tu vidím pozitívne, naozaj veľmi pozitívne zmeny, aj významný pokrok. Takže som rád a dáva mi to istú nádej, že tieto dlhodobé a dlhodobo aj neriešené problémy sa začínajú riešiť. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.