Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eva Antošová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10. 3. 2004 
Zadávateľ Eva Antošová 
Otázka Ako ešte musí poškodiť slovenských občanov vašou vládou realizované pokračovanie reformy verejnej správy, aby ste vy, členovia vašej vlády, ako aj splnomocnenec vlády pre verejnú správu pochopili, ako veľmi ubližujete občanom Slovenska. 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 11. 3. 2004 
Zodpovedal predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, nesúhlasím s vaším hodnotením reformy verejnej správy. Z veľkej časti chápem, že pohľady vlády a opozície sú rozdielne, ale dovolím si vyhlásiť, že mám na štyri strany argumentov, ktoré hovoria o tom, že reforma verejnej správy prináša a bude prinášať občanom Slovenskej republiky prospech. Mám dve možnosti, buď využijem tých 9 a pol minúty a budem o tých argumentoch hovoriť, alebo to zhrniem do takéhoto konštatovania, že som presvedčený, vláda je presvedčená, že reforma ide správnym smerom. Ale pripúšťam, že niektoré veci sa dajú zlepšiť a zmeniť, a aj predpokladám, že vo vašej doplňujúcej otázke mi ponúknete typy, kde by sme tieto veci mohli zlepšiť, a ja, samozrejme, si to rád vypočujem. 
Doplňujúca otázka Pán predseda vlády, prepáčte, ale vaša odpoveď mi len potvrdila, že vy a vaše tzv. reformy sa pohybujú vo virtuálnom svete. Pretože ten skutočný svet nie je o vašich 4 stranách argumentov, ale hlavne o tom, že treba vedieť, ako tie reformy treba robiť. Prenos kompetencií z oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí na mestá a obce sa deje bez poskytnutia adekvátneho objemu financií. Tí, ktorí nevedia, ako sa žije vo vláde, pán predseda vlády, ale vedia, ako sa žije v mestách a obciach, varujú pred ignorovaním a nerovnomerným podporovaním regiónov. Ako ste už sám ma vyzvali, uvediem príklad. Nitriansky samosprávny kraj dlho bojuje za okamžité dobudovanie cesty R1 v úseku Nitra - Zlaté Moravce, no vyzerá to tak, že v blízkej budúcnosti sa s touto investíciou naozaj neráta. Enormne rastúci počet havárií a cesta smrti vyhráva nad rozumom vlády. V tejto veci sa na vás obrátili, pán predseda vlády, aj starostovia z tohto regiónu, ale pokiaľ mi je známe, zatiaľ ste nereagovali. Obávam sa, že vláda naozaj nezvláda koordinovať rozvoj regiónov, a potom sa len budeme diviť, keď starostovia zo spomínaného regiónu budú blokovať uvedenú cestu. Taktiež predstavitelia ZMOS-u ostro kritizujú, že reforma verejnej správy sa uskutočňuje ináč, ako sa deklarovalo, a požaduje koordinátora reforiem. Celý proces presunu kompetencií sa za pochodu konzultuje s viacerými ministerstvami, ale, bohužiaľ, problémy zostávajú na pleciach starostov a primátorov. Vážený pán predseda vlády, pred rokom a pol som kriticky vystupovala pri hlasovaní za programové alebo za vaše programové vyhlásenie vlády a náš poslanecký klub odmietol programové vyhlásenie vlády aj vzhľadom na uvedené problémy. Dnes sa moja kritika ukazuje... 
Doplňujúca odpoveď Nemyslím, pani poslankyňa. Po prvé ste povedali, že sa pohybujeme vo virtuálnom svete. Môj virtuálny svet je taký, že celý minulý piatok som sa venoval mestským častiam napríklad v Bratislave. Stále cestujem od východného Slovenska od Svidníka po všetkých regiónoch. Navštívil som mestskú časť, napríklad Podunajské Biskupice, odporúčam vám, aby ste tam išli, presvedčíte sa na vlastné oči, že reforma verejnej správy funguje, že nachádza pozitívny odraz aj v základnom školstve napríklad. A mohol by som takéto argumenty uvádzať dlho. Povedali ste, že sme s kompetenciami nepreviedli aj financie. Tak vám chcem povedať, že za uplynulé roky 1998 až 2004 sme naozaj presunuli na obce a VÚC viac ako 400 kompetencií, ale celkový objem príjmov obcí sa zvýšil z 28,87 mld. na 65,31 mld. Sk, čo vyvracia váš argument. Po druhé všimol som si, že v tej doplňujúcej otázke ste siahli ku konkrétnemu príkladu, ale nehovorili ste o súčasnosti, o minulosti, ale vyjadrili ste obavy do budúcnosti, že na R1 nepôjdu peniaze. Obavy sú neopodstatnené. V tých aktivitách pokračujeme, ťaháme sa ďalej k Žiaru nad Hronom, pokračuje obchvat Kováčovej, máme eminentný záujem, aby sa celý tento úsek scelil. Rovnako sa mýlite, že som nepodnikol aktivity v súvislosti s petíciou. Predseda VÚC mi ju odovzdal v Prešove, lebo nedávno som pozval všetkých predsedov VÚC, lebo mám o to záujem, napísal som dvom svojim ministrom, žiadam konkrétne opatrenia. Žiadam opatrenia investičné, ale aj okamžité z pohľadu ministerstva vnútra, aby inštaloval príslušné zariadenia obmedzujúce rýchlosť, pretože práve v petícii sa hovorí, že neprimeraná rýchlosť býva spravidla dôvodom na havárie, ktoré sú tam početné. Čiže vidíte, že konáme. No a na samý záver možno ešte jedna poznámka. So Združením miest a obcí intenzívne komunikujeme od začiatku reformy. Zúčastnil som sa na všetkých kongresoch aj s väčšinou členov vlády a v tejto intenzívnej komunikácii budeme pokračovať aj tohto roku, lebo nás čaká ešte fiškálna decentralizácia. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.