Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eduard Kolesár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 4. 2. 2004 
Zadávateľ Eduard Kolesár 
Otázka Vážený pán predseda vlády. Neuvažujete o podpore Košíc ako metropoly východu v súvislosti s výstavbou zimného štadióna ako národného hokejového centra podobne ako ste aktívne podporovali výstavbu národného tenisového centra? 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 5. 2. 2004 
Zodpovedal minister financií SR Ivan Mikloš 
Odpoveď Dovoľte, pán poslanec, znovu tlmočiť odpoveď pána predsedu vlády. Vážený pán poslanec, ja osobne nepodporujem len výstavbu Národného tenisového centra, ale mám záujem o rozvoj športu ako-takého na celom Slovensku. Pokiaľ ide o výstavbu zimného štadióna v Košiciach, zastávam názor, že Košice ako jedna z rozhodujúcich bášt hokeja na Slovensku si zaslúži dôstojnejší hokejový stánok, než akým v súčasnosti disponuje. Slovenský zväz ľadového hokeja už pred rokom spracoval koncepciu výstavby a modernizácie zimných štadiónov na Slovensku. Táto je predložená na vecne príslušnom ministerstve, teda na ministerstve školstva, a čakám, kedy ju pán minister školstva predloží na rokovanie vlády Slovenskej republiky, pričom som pripravený ju podporiť. Z rokovaní, ktoré som absolvoval s čelnými predstaviteľmi a funkcionármi Slovenského zväzu ľadového hokeja, viem, že táto koncepcia uvažuje aj s dokončením zimného štadióna v Košiciach. Podmienkou však je majetkovoprávne vysporiadanie celého objektu, ako aj hľadanie prípadného ďalšieho spoluinvestora. A na čo by som rád upozornil, je skutočnosť, že očakávam v prvom rade vyššiu zainteresovanosť mesta Košice, keďže ide v prvom rade o záujem tohto mesta. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne za odpoveď, pán podpredseda vlády. Som rád, že som pobavil trošku kolegov, aj keď to nebolo cieľom mojej otázky. Ďakujem pekne za odpoveď. Myslím si, že Košice pristupujú dosť aktívne k tomuto problému a skôr sme mali pocit, že tá podpora zo strany, či už ministra, alebo vlády Slovenskej republiky by mohla byť vo vzťahu ku Košiciam a práve pri výstavbe tohto nášho hokejového štadióna omnoho väčšia. Povedzme, by som privítal, alebo všetci by sme privítali také nejaké osobné zainteresovanie pána predsedu vlády, povedzme podobne, ako to bolo v Poprade pri výstavbe tamojšej športovej haly. Takže, ďakujem pekne za odpoveď a dúfam, že sa dočkajú Košice aj vašej podpory. 
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.