Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eduard Kolesár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10. 12. 2003 
Zadávateľ Eduard Kolesár 
Otázka Množstvo škôl pristúpilo a mnoho ešte pristúpi k predlžovaniu zimných prázdnin z dôvodov nedostatku financií na energie. Uvedomujete si, vy i vláda, aké problémy to spôsobuje v rodinách, kde rodičia pracujú? O kvalite vyučovacieho procesu ani nehovoriac!?!? 
Adresát dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin Fronc 
Dátum odpovede 11. 12. 2003 
Zodpovedal dočasne poverený minister kultúry SR Rudolf Chmel 
Odpoveď Vážený pán poslanec, dofinancovaním energií na úseku školstva sa vláda zaoberala na svojom zasadnutí 16. júla 2003. V uznesení vlády č. 662... boli navýšené finančné prostriedky pre školstvo v celkovom objeme 756 mil. korún. Ku koncu kalendárneho roka sa opätovne začali ozývať niektorí zriaďovatelia škôl s požiadavkou na ďalšie navýšenie. V niektorých prípadoch sú požiadavky opodstatnené, ale sú aj prípady, kedy boli rozpočtované prostriedky použité na iný účel ako energie a dnes zriaďovatelia nemajú financie na úhradu tejto dôležitej položky. Problémom očakávaných záväzkov za energie k 31. 12. 2003 sa zaoberalo Združenie miest a obcí Slovenska, Ministerstvo vnútra SR a tiež Ministerstvo školstva SR. Na budúci týždeň predkladám do vlády materiál na ďalšie dofinancovanie školstva v roku 2003. Predpokladám, že podstatná časť problémov sa výsledkom rokovania vlády vyrieši. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne za vašu odpoveď, pán minister. Chcel by som takisto, ako pán Madej konštatovať, že teda je smutné, že nie je tu pán minister školstva. Chcel by som mu povedať, že už pred niekoľkými mesiacmi som kládol podobnú otázku, keď sme upozorňovali, že vývoj z hľadiska dofinancovania školstva v tomto roku bude dramatický v závere roka, že školy budú musieť pristúpiť k predčasnému, teda predčasným zimným prázdninám. Vývoj posledných týždňov ukázal, že tieto naše upozornenia sa zakladali na reálnom podklade, na podklade z reálneho života od predstaviteľov samospráv i riaditeľov škôl. Prešlo pár mesiacov a situácia je taká, na akú sme upozorňovali. Skutočne niektoré školy už v týchto dňoch teda pristupujú k zimným prázdninám. A problém je ten, na ktorý som aj vo svojej otázke upozorňoval, to nie je len problém vyučovacieho procesu, ale aj problém v každej jednej rodine, ktorá má vo svojich radoch žiaka, pretože to sú obrovské dosahy na život rodiny, keď dva týždne pred koncom roka musia rodičia zabezpečiť pre tieto deti dennú starostlivosť, ak teda nie je zabezpečený vyučovací proces. A ak sme pred dvomi mesiacmi už na toto upozorňovali, tak si myslíme, že bol dostatočný priestor na to, aby sa tieto problémy odstránili. A myslíme si, že už vtedy ste nepristúpili k týmto problémom a k našim upozorneniam dostatočne. 
Doplňujúca odpoveď Budem to tlmočiť pánu ministrovi Froncovi. Ďakujem pekne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.