Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Karol Ondriaš

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 3. 12. 2003 
Zadávateľ Karol Ondriaš 
Otázka Poľnohospodárska produkcia je v súčasnosti v stálych cenách len 53 % produkcie z roku 1989. Koľkokrát by sa museli zvýšiť dotácie do poľnohospodárstva, aby produkcia dosiahla úroveň roku 1989? 
Adresát dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon 
Dátum odpovede 4. 12. 2003 
Zodpovedal dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon 
Odpoveď Vážený pán poslanec, myslím si, že táto otázka, ako je tu formulovaná, je vcelku dobrá, ale by som povedal, trošku tendenčná, pretože treba si všímať, z akej literatúry berieme tieto základné údaje. Je skutočnosťou, že úroveň poskytovania dotácií v roku 2002 dosahovala na Slovensku 8 mld. 800 mil., čo predstavuje len 23,5 % výdavkov štátu na dotácie v roku 1989, ktorá bola v úrovni 37,7 mld. Sk. Na spresnenie je podstatné uviesť, tak ako som povedal v úvode, z akých podkladov boli čerpané. Výrobný proces v poľnohospodárstve je vždy závislý od prírodných podmienok, od podmienok počasia a presahuje nielen hranice jedného roku, ale aj niekoľkých rokov a následky extrémneho sucha z roku 2000 sa prenášajú aj do roku 2001 a následne aj do ďalších rokov, pretože nedostatok finančných prostriedkov a výpadok produkcie spôsobuje dlhodobý charakter oživenia tohto sektoru. Skôr by som povedal, že dôležitejšie než hovoriť o tom, o koľkokrát by sme mali navýšiť prostriedky do poľnohospodárstva, aby sme sa dostali na úroveň roku 1989, je, aby sme vytvorili maximálne podmienky vo vzťahu k vstupu Slovenska do Európskej únie na to, aby sme čo najlepšie prispôsobili spoločnú poľnohospodársku politiku podmienkam Slovenskej republiky, za čo sa vyjadrila väčšina Slovenskej republiky pri hlasovaní v referende. Chcel by som povedať, že z tendrov a tendencií v agropotravinárskom sektore sú našimi cieľmi udržania v posilnení konkurencieschopnosti agropotravinárskeho sektoru s využitím absolútnych a porovnateľných výhod, ktoré poskytujú naše prírodné podmienky, organizácie poľnohospodárskej výroby, či kvalita ľudského faktora a iné činitele aj konkurencie na jednotnom trhu, na ktorý vstúpime 1. mája budúceho roku. Tiež je naším cieľom zabezpečenie zdravotnej neškodnosti a zvyšovania kvality výrobkov pre výživu obyvateľstva, takisto podpora poľnohospodárstva v jeho funkcii ochrany a udržiavania prírodných zdrojov, ale aj skutočnosť, aby poľnohospodárstvo plnilo aj svoje krajinotvorné, environmentálne a sociálne funkcie. Takisto je naším cieľom, aby sme v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a jeho adaptácie zabezpečili trvalú životaschopnosť vidieka v komplexe jeho ekonomických, sídelných, environmentálnych a rekreačných funkcií. 
Doplňujúca otázka Ja veľmi pekne ďakujem, pán minister, myslím, že za úplnú a vyčerpávajúcu odpoveď, som veľmi spokojný. Ale ešte by som mal takú malú otázočku. Ako vidíte budúcnosť poľnohospodárstva, nášho poľnohospodárstva v Európskej únii, či budeme ozaj konkurencieschopní, ako to vy vidíte? 
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, musím povedať, že Slovenská republika so svojou štruktúrou má všetky predpoklady, aby v dlhodobom horizonte mohla byť vysokou konkurencieschopnosťou na jednotnom trhu Európskej únie. Myslím si, že nemusím nikomu vysvetľovať, že nikde v Európskej únii v súčasných členských krajinách nenájdete taký systém, kde by ste mali priemernú veľkosť fariem vyše tisíc hektárov. Toto dáva pre slovenské poľnohospodárstvo isté výhody. Samozrejme, bude veľmi veľa záležať od roku 2004, pretože to bude zlomovým bodom, keď Slovensko vstúpi do Európskej únie a všetky podniky do kvalitatívne iných podmienok. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.