Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ivan Hopta

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 22. 10. 2003 
Zadávateľ Ivan Hopta 
Otázka Prečo v novom volebnom zákone navrhujete rozdeliť SR na 4 volebné kraje a nie na 8? Zároveň sa pýtam, či je podľa vás v súlade s pravidlami demokracie, aby strana za svoju účasť vo voľbách na celom území SR platila kauciu - 2 mil. Sk, keď pri voľbách do Európskeho parlamentu to bolo len 50 000,- Sk? 
Adresát minister vnútra SR Vladimír Palko 
Dátum odpovede 23. 10. 2003 
Zodpovedal minister vnútra SR Vladimír Palko 
Odpoveď Vážený pán poslanec, táto otázka prečo štyri volebné kraje, prečo nie osem sa často opakuje a veľmi rád to vysvetlím, prečo by to tak malo byť. Predovšetkým máme systém pomerného zastúpenia, ktorý vyhovuje súčasnej koalícii, ktorá má zodpovednosť vládnutia, a myslím, že aj vašej strane vyhovuje, a zároveň chceme viacero volebných krajov. Keď majú platiť tieto dve veci dohromady, tak okamžite znamená, že pri rozdeľovaní mandátov bude aj tzv. druhé skrutínium. Pri jednom volebnom obvode také niečo neexistuje. Druhé skrutínium znamená, že pri rozdeľovaní mandátov pre stranu v jednotlivých krajoch ostávajú isté zvyšky hlasov, ktoré neboli využité. A tie sa potom sčitujú pre každú stranu a dodatočne sa ešte prideľujú nejaké mandáty. Ten zvyšok hlasov pre jednu stranu v jednom volebnom obvode si predstavte ako necelý mandát, nejakú časť mandátu. A teraz je rozdiel, či sa takéto zvyšky načítavajú pre štyri kraje alebo pre osem krajov. Keď sa načítavajú pre štyri kraje, tak je pravdepodobné, že strana v druhom skrutíniu ešte získa jeden-dva mandáty. A tieto mandáty sa prideľujú už nie podľa nejakého rozhodovania voličov, ale rozhodnutím centra tej politickej strany. Ak by sa sčitovalo osem zvyškov, tak je pravdepodobné, že každá strana by rozhodovala, potom by dostala ešte tak približne štyri-päť, možno viacej mandátov. A o tom, kto by tento mandát získal, by rozhodovalo vedenie politickej strany, nie voliči. Ak by sa konali ostatné parlamentné voľby minulý rok podľa princípu, ktorý navrhuje teraz ministerstvo vnútra, tak v druhom skrutíniu by sa dohromady pre všetky strany rozdeľovalo 12 mandátov. Ale ak by sa tie voľby konali podľa systému, kde by bolo 8 krajov, tak by sa rozdeľovalo 20 mandátov. A to ešte vyšlo dosť málo. Pokojne by to mohlo byť 25, pokojne by to mohlo byť 30. Tých 30 vychádza ako istý priemer. Predstavte si, že by sa každý piaty poslanec stal poslancom preto, že by to vlastne v druhom skrutíniu rozhodla politická strana. Toto považujeme za niečo, čo je v rozpore s princípmi demokracie. A ak by sme pristúpili na 8 krajov, tak by sme išli proti tomu, čo chceme dosiahnuť, a to zvýšenie váhy preferenčných hlasov. Čiže podstate 8 krajov by znamenalo, že by sme odobrali veľký počet mandátov rozhodovaniu voličov preferenčnými hlasmi a že by o nich rozhodovali centrá politických strán. Preto v skutočnosti tie 4 volebné kraje sú demokratickejšie ako 8. Čo sa týka druhej časti otázky, tak si myslím, že keď sa pozrieme na históriu volieb za posledných 12 rokov, tak vidíme, že často tie voľby boli športom pre niektoré skupiny, ktoré si povedali, že založíme stranu, ideme do volieb. V skutočnosti nešlo o faktické politické strany, ktoré sa skutočne chceli uchádzať o mandáty od voličov, ale iba o recesistov. A tomuto by sme chceli zabrániť tou volebnou kauciou. Samozrejme, nemusí to byť pol milióna na stranu na jeden volebný kraj, môže to byť štvrť, môže to byť stotisíc, ale v zásade nejaká garancia dôveryhodnosti by tam mala byť, pretože voľby nie sú holubník. Myslím si, že tento princíp - voľby nie sú holubník - by mal každý starý komunista ctiť. O tom som pevne presvedčený. 
Doplňujúca otázka Pán minister, my ten princíp ctíme, preto sme aj v minulosti získavali po 99 % hlasov. (Smiech v sále.) Vidíte, aká bola ľudová politika, ako komunisti obstáli v týchto voľbách? Ale chcem sa teraz spýtať vážne. Voľby nie sú holubník, to platí pre voľby do Národnej rady. Ale zrejme vychádzame z toho, že vaše hnutie nemá príliš veľmi v láske Európsku úniu, takže voľby nie sú holubník, už neplatí pre voľby do Európskeho parlamentu, lebo tam ste nechali kauciu len 50 000 korún. Čiže na to sa chcem spýtať, po prvé. Po druhé, o akej váhe preferenčných hlasov uvažujete konkrétne, koľko percent v jednom volebnom obvode to má byť a či ste nezvažovali zapojiť do týchto diskusií aj opozíciu, aby sa už raz prijal volebný zákon, ktorý bude mať dlhšie trvanie, trebárs aj vo forme ústavného zákona. A po ďalšie by som sa chcel spýtať. Viete, ak by sme mali prijať určité pravidlá hry, možno by sme mali niečo zakomponovať do zákona, aby sa nestalo, že po voľbách sa tu začnú meniť politické dresy, či by sa nemala posilniť aj táto pozícia. A posledná moja poznámka. Svojho času niekedy do bývalej Slovenskej národnej rady hneď po kontrarevolúcii, alebo po vašej Nežnej revolúcii po vašom, boli 3 %. Či neuvažujete aj takouto formu, lebo ide asi o 100 000 hlasov občanov, či nechceme posilniť princíp demokracie aj tým. 
Doplňujúca odpoveď Veľa tém ste otvorili v tejto reakcii, pán poslanec, ale prosím. Ako som povedal, o volebnej kaucii sa môžeme baviť, o tej výške. Zdôraznil som samotný princíp, že je potrebné, aby voľby neboli holubník. Čo sa týka preferenčných hlasov, tak zvyšujeme ich význam tak, že miesto 10 %, ktoré sú potrebné, aby sa u toho kandidáta brali preferenčné hlasy do úvahy, postačuje 5 %, pričom ďalej zvyšujeme práve význam preferenčných hlasov aj tým, že zavádzame viacero obvodov. To znamená, že stačí, keď je kandidát lokálne známy, nemusí byť celoslovensky, stačí, keď je lokálne známy, tak tých 5 % dosiahne podstatne skôr ako tých 10 % na celom Slovensku, ako to bolo doteraz. Čo sa týka 3 %, myslím si, že strany, ako je vaša, alebo tá moja, alebo ktorákoľvek predsa majú iné ambície, a nie získať nejaké 3 %. Takže táto téma je trošku mimo. A čo sa týka vašich volebných výsledkov v minulosti, tak naozaj vždy vám ich budeme len závidieť. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.