Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dagmar Bollová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 17. 9. 2003 
Zadávateľ Dagmar Bollová 
Otázka Vážený pán minister, uvažujete o iniciatíve vášho ministerstva predložiť novelu zákona o znížení, resp. zrušení DPH na literatúru, noviny a časopisy, najmä však učebnice, aby ste podporili rast vzdelanostnej a kultúrnej úrovne občanov? Ak áno, povedzte, prosím, kedy. Ak nie, uveďte, prosím, prečo. 
Adresát minister kultúry SR Rudolf Chmel 
Dátum odpovede 18. 9. 2003 
Zodpovedal minister kultúry SR Rudolf Chmel 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, už včera som na tomto mieste hovoril približne o takomto čase čosi o tom, akým spôsobom by sme chceli zachrániť knihu a knižnú kultúru, ktorá môže pri ekonomických mechanizmoch, ktoré sa spúšťajú, predsa len utrpieť a tým utrpieť aj kultúra našej spoločnosti. Ministerstvo kultúry stále, permanentne vyvíja iniciatívu smerom k zníženiu dane z pridanej hodnoty na vydávanie literatúry, novín a časopisov na úroveň, ktorú pripúšťa príslušná legislatívna úprava platná v Európskej únii, to je 5 %. Pri svojej argumentácii sa opierame predovšetkým o vami spomínanú potrebu zachovania vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva Slovenskej republiky. Zároveň si však ako súčasť vlády uvedomujeme záväzok vyplývajúci z jej programového vyhlásenia, a to zavedenie jednotnej sadzby dane, resp. celú reformu daňového systému, ktorej nesystémové prvky, akými výnimky akéhokoľvek druhu dozaista sú, implementácii nepomôžu, práve naopak. Na základe rokovaní na úrovni vlády sme však dospeli k riešeniu, ktoré umožní aspoň do istej miery eliminovať negatívne následky zvýšenia DPH v danom segmente. Ide o samostatnú, selektívnu podporu vydávania literatúry a periodických publikácií vo forme autonómneho programu ministerstva kultúry, podobne ako na podporu záchrany historických pamiatok, kde vytvárame program Obnovme si svoj dom, alebo pokúšame sa tiež vytvoriť aj osobitný program pre tvorbu kinematografie. V súčasnosti vláda navrhuje finančnú podporu tohto knižného projektu z prostriedkov určených na prioritné rozvojové projekty vlády. Predbežne ide o projekt vo výške 60 mil. Sk. Ministerstvo kultúry v tomto čase rozpracúva metodológiu celého podporného systému a v ňom podporu tvorby, distribúcie, vydávania i knižničných akvizícií tak, aby sme eliminovali aj zníženie počtu povinných výtlačkov, o čom som tu včera hovoril. Osobne verím, že pri prerokúvaní zákona o štátnom rozpočte sa i vy, vážená pani poslankyňa, ako aj vaši ctení kolegovia v Národnej rade, prikloníte na stranu zachovania vzdelanostnej a kultúrnej úrovne nášho obyvateľstva a podporíte ambície ministerstva kultúry v tejto oblasti v navrhovanej, prípadne i zvýšenej miere. 
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Pretože my vieme, že kultúra je o hodnotách a politika je o záujmoch, môžete s našou podporou pri schvaľovaní štátneho rozpočtu určite počítať. My totiž vidíme, že tento režim za 14 rokov viditeľné hodnoty nevytvoril pre slovenskú spoločnosť a s 19-percentnou DPH nebude ani slovenskej knihy. Využite, prosím, svoju autoritu, aby ste vy, esejista a literárny kritik, neboli hrobárom slovenskej knihy. My vaše úsilie budeme podporovať. Ďakujem pekne. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne, pani poslankyňa, ďakujem vám za vašu podporu, verím, že sa odrazí aj pri schvaľovaní štátneho rozpočtu a verte, že ak by som ja mal byť tým hrobárom slovenskej kultúry a ešte viac literatúry, tak by som pravdepodobne už v tejto chvíli tu nestál. Takže vďaka ešte raz. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.