Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ján Mikuš

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 2. 7. 2003 
Zadávateľ Ján Mikuš 
Otázka Vysvetlite kritériá, na základe ktorých ste rozhodli o existencii, či neexistencii pracovísk úradov práce v rámci ich novej štruktúry? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Dátum odpovede 3. 7. 2003 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Odpoveď Nerozhodovalo sa o existencii, či neexistencii pracovísk úradov práce. Na základe návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa určovali sídla územných úradov sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. To znamená, nového úradu, ktorý vznikne fúziou existujúcich národných úradov práce a sociálnych odborov okresných úradov. Touto fúziou vlastne získame z dvoch úradov jeden a dôjde k významnému zefektívneniu činnosti a úspore ako v oblasti zamestnaných ľudí, tak aj v iných nákladoch. Kritériami na určenie sídel územných úradov bolo dodržanie územného usporiadania samosprávnych krajov, súčasné a predpokladané usporiadanie orgánov štátnej správy, prepojenosť na ostatné úrady a služby, dostupnosť, demografické ukazovatele, počet klientov budúcich úradov a podobne. V súčasnosti existuje 79 okresných úradov práce a odborov sociálnych vecí na okresných úradoch a 59 detašovaných pracovísk týchto úradov, spolu 138 pracovísk. V rámci navrhovanej siete sa počíta so 45 územnými úradmi a 88 detašovanými pracoviskami územných úradov, spolu 133 pracovísk. Oproti pôvodnej sieti bude teda zrušených len 5 detašovaných pracovísk v obciach, kde sa v súčasnosti nachádza len pracovisko okresného úradu práce alebo len odbor sociálnych vecí okresného úradu a spravidla ide o veľmi malé obce, ako sú, môžem ich presne vymenovať, keďže ich je len päť, Rovinka, Gabčíkovo, Nová Dubnica, Rabča, Kurima. Sú to pracoviská s veľmi nízkym počtom zamestnancov. Vo väčšine týchto vymenovaných prípadoch je to jeden zamestnanec. Jedine tu dochádza k zrušeniu. Inak dochádza k plnému zachovaniu existujúcej siete a existujúcej sústavy týchto úradov. 
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Ale jedno by som chcel vedieť. V oblasti severného Slovenska a skôr tak Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa. Tam by akože malo byť v Starej Ľubovni zrušené pracovisko úradu práce. Čo je na tom pravdy? Pretože potom topológia, teda rozmiestnenie obyvateľstva na severe - to by mali potom veľmi ďaleko do Kežmarku, prípadne do Popradu alebo až do Prešova. 
Doplňujúca odpoveď Ide o nedorozumenie. Stretávam sa s tým častejšie. Ale naozaj, ako som tu popísal, nebude okrem tých päť vymenovaných pracovísk s jedným zamestnancom žiadne pracovisko zrušené. To znamená, ani v Starej Ľubovni nebude zrušené. Všetky úrady zostávajú tak, ako sú. Všetci klienti alebo ľudia, ktorí tam chodia, či už chodia na okresný úrad práce alebo na sociálny odbor okresného úradu práce, budú chodiť do toho istého mesta, na ten istý úrad aj naďalej. K žiadnym presunom v tomto zmysle nedochádza. Je to len nedorozumenie, ktoré vyplýva z toho, že sa mení štruktúra, že sa úrady zrušujú a riaditeľstvá pokrývajú územia viacerých okresov. Ale samotné úrady zostávajú presne tam, kde sú aj dnes. (Potlesk.) 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.