Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Róbert Madej

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 25. 6. 2003 
Zadávateľ Róbert Madej 
Otázka Pán minister, neplánujete oslobodiť od nezmyselných poplatkov onkologických pacientov ako sú deti nad 6 rokov, ktoré sa opakovane musia podrobiť ústavnej liečbe? Neboli poplatky aj pre toto nezmyslom? 
Adresát minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac 
Dátum odpovede 26. 6. 2003 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac 
Odpoveď Ak dovolíte, dodám odpoveď pánovi poslancovi. Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, môj rezort neuvažuje o oslobodení od povinnosti uhradiť platbu podľa § 3a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v ich novelách v znení neskorších predpisov, a to pre skupinu onkologických detských pacientov nad 6 rokov z dôvodov, že onkologickí pacienti nie sú jediní pacienti, jedinou skupinou chorých, ktorá si vyžaduje opakovanú ústavnú liečbu. Existujú aj ďalšie ochorenia, ktoré z hľadiska priebehu a prognózy možno zaradiť medzi ochorenia s recidivujúcim priebehom, z dôvodu ktorého stav pacientov si vyžaduje opakovanú ústavnú starostlivosť. Vo väzbe na vybranú skupinu detských onkologických pacientov a s ňou súvisiacou otázkou nie je možné považovať úhradu za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za úhrady nezmyselné. Súčasne vám chcem dať niekoľko informácií. Všeobecne je známe všade v Európe a na Slovensku, takpovediac, zvlášť je vysoká spotreba, nadspotreba služieb v zdravotníckom sektore. Jeden lôžkodeň hospitalizácie onkologického dieťaťa stojí v priemere 8 000 korún. My požadujeme 50 korún za služby spojené s touto hospitalizáciou. Priemerná dĺžka hospitalizácie týchto detí je 7,5 dňa podľa štatistických údajov z Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Priemerné náklady na jednu hospitalizáciu máme 50 000 korún. Pri poplatku 50 korún a priemernom náklade 50 000 korún sa rodičia podieľajú sumou 350 korún. Všetky lieky počas pobytu a spravidla aj následne dostávajú pacienti bezplatne. Sú oslobodení od poplatkov za dopravu. Navyše, dostávame sústavné hlásenia z terénu, že nie sme schopní financovať a pokrývať základnú liečbu iných ochorení pre nedostatok finančných prostriedkov. Týmito opatreniami, ktoré parlament prijal a ktoré sú v schválenej novele, sa snažíme stabilizovať finančnú situáciu tak, aby bol dostatok zdrojov práve pre onkologických pacientov, či už detských alebo dospelých, pre pacientov s akútnymi kardiologickými a chronickými ochoreniami, pre dialyzovaných, teda pre všetkých tých pacientov, ktorí nie sú schopní financovať kritické riziko, či už z pohľadu nebezpečenstva toho ochorenia alebo spravidla z pohľadu ceny tej choroby. 
Doplňujúca otázka Túto otázku som položil najmä pre túto konkrétnu skupinu, ktorá sa opakovane naozaj dostáva do situácie, že musí byť nariadená alebo musí sa podrobiť ústavnej liečbe. O tom, či sú poplatky v zdravotníctve zmyselné, alebo nezmyselné, bude rozhodovať Ústavný súd na návrh skupiny poslancov. Ale domnievam sa, že najmä u detí a u takýchto ochorení sú tie poplatky príliš zaťažujúce aj v súvislosti s vyššími nákladmi na ďalšie iné veci, ktorým sa musia tieto rodiny podrobiť. Myslím si, že u takýchto skupín ochorení a takýchto skupín subjektov, ktoré majú platiť, nie sú naozaj tie poplatky v zdravotníctve nejakou záchranou alebo vytrhnutím z biedy. Preto sa pýtam, či nie je možné uvažovať o vyňatí tejto skupiny spod platenia týchto poplatkov. 
Doplňujúca odpoveď Myslím si, že Ústavný súd, pán poslanec, ak môžem reagovať, nebude hovoriť o zmyselnosti, alebo nezmyselnosti poplatkov. Ste, myslím, právnik alebo budúci právnik, tak pravdepodobne Ústavný súd bude rozhodovať, či je, alebo nie je v súlade s ústavou, a nie o zmysloch a nezmysloch. Myslím si, že taký pojem by tu ani nemal byť. A ďalej vás chcem ubezpečiť, že hľadáme ešte výhodnejší spôsob a zjednodušenie administrácie, pretože najviac, na čo sa nám sťažujú, keď chcete prvé odozvy na túto tzv. poplatkovú novelu, tak najviac, na čo sa nám sťažujú, je práve množstvo výnimiek, ktoré sme tu v parlamente museli prijať ako výnimky, ktoré sú považované za hlboko nesystémové. A môžem vás ubezpečiť, že v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sme pomaly už prijali dohodu na úrovni štátneho tajomníka Beblavého, akým spôsobom odstránime všetky tieto výnimky a pritom nepoškodíme našich občanov. Ďalej treba povedať, že oveľa náročnejšia aj finančne, aj časovo, žiaľbohu, aj pre prognózu je napríklad liečba cystickej fibrózy pľúc, ktorá nepatrí medzi onkologické ochorenia. Tieto deti prakticky stále sú tam. A rodičia sú ochotní v tejto liečbe podstupovať aj tieto poplatky za predpokladu, že im napríklad umožníme stacionárnu liečbu, čo nevieme prekonať iba úradnícku bariéru. Nepovažujem za veľmi šťastné vyťahovať detských onkologických pacientov ako argument, lebo takisto by sme mohli použiť ďalšie kategórie. A ako si iste dobre pamätáte, bez váhania sme oslobodili matky s deťmi do jedného roku, ale v tejto miestnosti som bol proti tomu, aby prešiel poslanecký návrh pani poslankyne, myslím, Bauer z SMK a vek dieťaťa sa navýšil z jedného na šesť rokov, tak ako som bol aj proti návrhu prezidenta, keď vrátil tú novelu, aby to bolo do 18 rokov. Myslím si, že nie o nezmysloch a zmysloch, ale toto opatrenie bolo veľmi dôležité a jeho efekty, ktoré zatiaľ po mesiaci budeme vedieť vyhodnotiť, ukazujú sa, že sú dobré, až veľmi dobré. Aspoň tak ako nám avizujú lekári súkromnej praxe, ako nám avizujú riaditelia štátnych zariadení, riaditelia zariadení VÚC a obecných zariadení, ako nám avizujú lekárnici a ako nám avizujú aj zo zdravotnej poisťovne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.