Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eduard Kolesár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 18. 6. 2003 
Zadávateľ Eduard Kolesár 
Otázka Zavedenie poplatkov v zdravotníctve prinieslo pacientom len ďalšie komplikácie pri návšteve lekára. Vaša pozornosť však smeruje k akciám typu "guľový blesk", ktorá napr. v Košiciach má priniesť uvoľnenie lukratívnych budov, ktoré majú skončiť v rukách vám blízkych lobistických skupín. Aké je vaše prepojenie a osobné zainteresovanie na záujmoch týchto skupín v Košiciach??? 
Adresát dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Rudolf Zajac 
Dátum odpovede 19. 6. 2003 
Zodpovedal dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Rudolf Zajac 
Odpoveď To znamená, pokiaľ rozumiem otázke, tak mám odpovedať, aké je moje prepojenie na tie skupiny. Takže neviem, o aké skupiny ide, prosím v doplňujúcej otázke, aby boli presnejšie identifikované tie skupiny. 
Doplňujúca otázka Vážený pán minister, množstvo zdravotníckych pracovníkov z Košíc sa obrátilo na mňa aj na mojich kolegov, ktorí so znepokojením sledujú situáciu okolo nemocníc v Košiciach, najmä okolo Fakultnej nemocnice na Rastislavovej i Detskej nemocnice na Moyzesovej ulici. A moja otázka smerovala k tomu, či organizačné zmeny súvisiace s presunom zdravotníckych pracovísk a jednotlivých pavilónov v košických nemocniciach sú motivované záujmami o efektívnejšiu a racionálnejšiu zdravotnú starostlivosť, teda či sú v záujme pacientov, v tomto prípade aj detských pacientov, alebo naopak, či sú za týmto snahy určitých lobistických skupín o budovy lukratívnej časti mesta, ktorých cena sa odhaduje rádovo v desiatkach miliónov korún. Takže týmto smerom, prosím, aby ste mohli odpovedať. Akým spôsobom a za akým účelom sa robili tieto opatrenia v košických nemocniciach, napr. konkrétne chcete, v košickej Detskej nemocnici a tak ako aj pripravujete niektoré pavilóny Fakultnej nemocnice na Rastislavovej ulici? Čiže týmto smerom prosím o vašu odpoveď. 
Doplňujúca odpoveď Tak tejto otázke už trochu lepšie rozumiem. To znamená, nemám žiadne prepojenie na žiadne lobistické skupiny, pán poslanec, keď je to otázka tých skupín a dokonca ani onakých. Čo sa pýtate, je otázka, na ktorú budem odpovedať, ide o vašu otázku č. 3, ale aj na otázku pani poslankyne Sabolovej, ktorá dala tú istú otázku najmenej trikrát, štyrikrát, a ďalej aj na otázku pána poslanca Hrdličku. Cieľom celej reštrukturalizácie košického, ale dnes už aj bratislavského zdravotníctva, pretože ako ste si všimli, vláda pre nedostatok zdrojov odstavila stavbu Fakultnej nemocnice Rázsochy, ktorú staviame presne 15 rokov, je lepšie využiť a efektívnejšie využiť prostriedky, ktoré z verejných zdrojov sme schopní v rámci ekonomickej situácie dávať. Všetci, čo poznajú situáciu košického zdravotníctva, vedia, že výsledkom akcie, ktorú sme pracovne nazvali „guľový blesk“ nie preto, že má všetko rozbiť, ale preto, lebo dochádza k posunom, je vytvoriť detskú fakultnú nemocnicu a ukážem vám, pán poslanec, a aj pre vaše skupiny vami definovaných vystrašených lekárov, hodnotenie hlavného odborníka pediatrie, hodnotenie Pediatrickej spoločnosti, o aký významný počin pre košické detské zdravotníctvo ide. Druhým cieľom je vybudovať konečne pre Východoslovenský kraj a Košice onkologický inštitút. Tie skupiny, ktoré sú také vystrašené a ktoré nás interpelujú, iste vedia, že v Košiciach dodnes nemáme fungujúcu onkológiu, že pacienti z Východoslovenského kraja a z tretiny Slovenska sa musia presúvať po strednom Slovensku, po západnom Slovensku a Čechách len preto, aby dostali napr. také jednoduché vyšetrenia, ako je izotopové vyšetrenie a nukleárna medicína. Tretím cieľom je vybudovať traumatologický inštitút vzhľadom na to, že máme najvyššiu úmrtnosť na traumy a polytraumy aj z krajín pristupujúcej Európy. Štvrtým cieľom je lepšie využiť existujúce priestory, dobudovať liečebne dlhodobo chorých, ktoré nám chýbajú, v Košiciach takisto na hanbu sveta a lepšie využívať tzv. geriatrické centrum. Záberom tejto akcie bude úplné vypratanie objektu na Moyzesovej ulici a odstavenie stavby vedľa geriatrického centra. Obidva tieto objekty vlastnícky patria nemocniciam, nepatria ministerstvu zdravotníctva ani ministrovi. A z predaja týchto objektov získame finančné prostriedky na dobudovanie onkologického inštitútu, vrátane nukleárnej medicíny a získame finančné prostriedky na dobudovanie detského a získame finančné prostriedky na dobudovanie liečebne dlhodobo chorých. V tej chvíli, keď táto akcia prebehne, tak ako je popísaná, odsúhlasená a spustená, oveľa lepším spôsobom využijeme existujúce finančné zdroje. Navyše otvoríme 40 detských postelí späť v Moldave, ako sme ich tam mali kedysi, a to 25 akútnych a 15 pre dlhodobo chorých, čím komplexne budeme vedieť zabezpečiť tretinu Slovenska kardiologickými službami, pretože tí vaši vystrašení kolegovia si všimli, že už tam veľmi dobre funguje Východoslovenský kardiologický ústav, ktorý zvýšil výkonnosť o 40 - 60 % oproti tým službám, ktoré tam boli do roku 2002, onkologické služby, traumatologické služby, detská fakultná nemocnica, a to bez nárokov na štátny rozpočet. Ak v tejto veci som sa spojil s nejakými lobistickými skupinami, tak som sa spojil s 5,4 miliónmi slovenských občanov, z toho jedna tretina nedostávala tie zdravotné služby, na ktoré prinajmenšom pre dobré mravy mala nárok. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.