Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Juraj Blanár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 21. 5. 2003 
Zadávateľ Juraj Blanár 
Otázka Ako postupuje vaše ministerstvo v spolupráci s Poľskou republikou týkajúcej sa prepojenia diaľnice D3 s Poľskou republikou v zmysle platného memoranda medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou? Čas na jeho naplnenie sa kráti a nie je stále známy postup vášho ministerstva. 
Adresát minister dopravy SR Pavol Prokopovič 
Dátum odpovede 22. 5. 2003 
Zodpovedal minister pre správu a privatizáciu národného majetku SR Robert Nemcsics 
Odpoveď Vážené panie poslankyne, poslanci, tá plánovaná diaľnica D3 v úseku Žilina a štátna hranica Slovenskej republiky a Poľskej republiky v prepojení na poľskú rýchlostnú cestu v trase Žiwiec – Bielsko-Biała v pokračovaní diaľnicou smere Katowice – Varšava – Gdańsk spolu tvoria európsky multimodálny dopravný koridor č. 6. V zmysle uzatvorenej zmluvy z 19. 7. 2001 je koniec roku 2005 stanovený na prejazd cestnej nákladnej dopravy bez obmedzenia vrátane kamiónov cez nový cestný hraničný priechod Skalité – Zwardoň v úseku medzi Žilinou a Žiwcom. Rezort dopravy sa drží zásady koordinovaného postupu prípravy a výstavby s Poľskou stranou. Je nám známy postup výstavby nášho zmluvného partnera a je zrejmé, že dohodnutý termín nie je reálne dodržateľný tak poľskou, ako ani našou stranou. Naša strana postupuje pri príprave jednotlivých stavebných úsekov v súlade s harmonogramom v zmysle nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, schváleného uznesením vlády č. 162 z 21. 2. 2001. Na základe zmien financovania nového projektu v priemete zákona o štátnom rozpočte na rok 2003, aj v zmysle východísk štátneho rozpočtu na rok 2004 a predpokladov na roky 2005 a 2006 rezort dopravy pripravil aktualizáciu nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na rokovanie vlády. V aktualizácii sú zohľadnené možnosti financovania projektu do roku 2006. V roku 2006 sa neuvažuje so sprejazdnením úseku Čadca – Žiwiec pre kamiónovú dopravu. Pre úsek D3 Svrčinovec – Skalité sa budeme uchádzať o spolufinancovanie stavby z kohézneho fondu po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. V roku 2004 uvedieme do užívania obchvat Čadce v celkovej dĺžke 6,2 kilometra. O termínoch prípravy a výstavby úsekov na poľskom území budeme rokovať s našimi poľskými partnermi s cieľom dohodnúť čo najrýchlejší postup výstavby s následným priemetom zmeny termínu v uzatvorenej dohode. Za predpokladu zaradenia stavieb diaľnice D3 do súboru stavieb financovaných z kohézneho fondu bude možné úsek Svrčinovec – Skalité uviesť do užívania niekedy okolo roku 2008.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne za odpoveď, pán minister. Ja by som chcel možno skonštatovať niektoré veci. Tak ako pán premiér vo svojej odpovedi môjmu kolegovi pánu Hanzelovi odpovedal, že je lepšie starať sa o výstavbu infraštruktúry, tak práve toto je téma o infraštruktúre, pretože infraštruktúra a diaľnice medzi to patria, sú vlastne tepny ekonomiky. Preto ďakujem za tieto odpovede, pretože sme dosiaľ nemali žiadne znalosti o tom, ako prebiehajú rokovania medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou. Teraz je mi to už jasnejšie, a preto budem veľmi očakávať aktualizáciu, ktorú pripravuje ministerstvo dopravy, akým spôsobom sa bude postupovať pri výstavbe. A je mi jasné podľa odpovede, že zrejme s Poľskou republikou už boli rokovania, ktoré jasne dospeli k tomu, že rok 2005 nebude naplnený. A podľa toho, čo ste povedali, v roku 2008 by mohlo byť prepojenie s Poľskou republikou aktuálne. Čiže neostáva mi nič iné, len veriť, že skutočne to, čo bolo deklarované, bude mať aj reálne kontúry v zmysle dohody s Poľskou republikou, ale aj reálne kontúry v štátnom rozpočte na ďalšie obdobie, aby bolo možné spolufinancovať jednotlivé časti diaľnice tak, ako o tom hovoria predpisy o spolufinancovaní jednotlivých fondov.  
Doplňujúca odpoveď Keďže budovanie dopravnej infraštruktúry je významným stimulujúcim efektom aj pre hospodárstvo alebo rozvoj hospodárstva krajiny, tak nezostáva mi nič iné, len súhlasiť s vami, že aj mne ostáva veriť, že to skončí tak, ako je to napísané.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.