Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Petra Masácová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 9. 4. 2003 
Zadávateľ Petra Masácová 
Otázka Vážený pán premiér, aká je situácia a postavenie krajanov v Rumunsku? Ako im pomáha naša vláda? Venovali ste sa tejto otázke počas vášho rokovania s rumunským premiérom? 
Adresát dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 10. 4. 2003 
Zodpovedal dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Áno, je to naozaj tak. Keď sa uskutočnilo stretnutie predsedov vlád krajín, ktoré vstupujú do Severoatlantickej aliancie, tak som sa rozhodol návštevu Bukurešti spojiť s návštevou Slovákov v Nadlaku, keďže 23., 24. apríla oslavujú 200 rokov príchodu, ako oni hovoria, na Dolnú zem. Samozrejme, že to bolo veľmi zaujímavé, inšpiratívne stretnutie. Videl som dve veci. Po prvé, ako je národnostná menšina Slovákov lojálna svojmu štátu, to znamená Rumunsku a na strane druhej, ako nádherne si uchováva svoj jazyk, pôvodný materinský, svoju kultúru, slovenské korene. Doslova by som povedal, že môžeme byť na Slovákov v Rumunsku hrdí, lebo sa správajú ako národnostná menšina 21. storočia. Hovoria nádherne po slovensky, vydávajú slovenské diela, prekladajú Ivana Kraska, prekladajú mnohých ďalších spisovateľov, dramatikov - Tajovského. Píšu originálne slovenské práce. Bol to pre mňa, musím povedať, aj veľmi silný emocionálny zážitok. Snažíme sa v rámci možností vlastne každý rok prispievať Slovákom aj, povedzme, v Békešskej Čabe alebo v Slovenskom Komlósi alebo vo Vojvodine, a tak aj súčasťou mojej návštevy bolo to, že som im povedal, že v rámci našich obmedzených možností sme pripravení v súlade s medzinárodným právom, konkrétnym inštitúciám, ktoré sa o udržiavanie slovenskej kultúry starajú, pomôcť. Konkrétne je tam vyše 50-ročné gymnázium, ktoré bolo vždy veľmi úspešné a bolo liahňou tejto slovenskej inteligencie žijúcej v Rumunsku. Toto gymnázium potrebuje nové kapacity, potrebuje rozšíriť. Rovnako je tam vyše 200-ročný evanjelický kostol, veľmi pekná kultúrna historická pamiatka. Rovnako ma žiadali o čerpanie skúseností z výstavby priemyselných parkov, lebo Nadlak je veľmi silná poľnohospodárska oblasť. No a musím povedať úprimne aj tak, že sme nehovorili iba o Nadlaku, ale aj o ďalších slovenských dedinách v Rumunsku. Sú tam aj obce, kde ešte chýba poriadna prístupová komunikácia. Záver, ktorý som urobil z toho stretnutia, mal dve roviny. Ešte by som spomenul aj televízny signál. Kedysi chytali TV Nova a odkedy skončila, nie je možné chytať TV Nova, veľmi by chceli chytať naše slovenské televízne kanály. Takže záver som urobil v dvoch smeroch. Po prvé, budem rokovať a členovia vlády zodpovední za dané oblasti budú rokovať na svojej úrovni s kompetentnými na Slovensku. Ja som požiadal predstaviteľov Demokratického zväzu Slovákov a Čechov, lebo majú spoločný zväz, aby si stanovili priority a vláda Slovenskej republiky bude reflektovať na ich požiadavky v zmysle priorít, ktoré si sami zadefinujú. Veľvyslanec Šoth dostal úlohu a čakám, kedy takéto priority na papieri dostanem. No a po druhé, naozaj hneď večer po prílete do Bukurešti som o tejto svojej návšteve informoval predsedu vlády Rumunska Nastaseho. Povedal som mu o týchto prípadoch. Tak vyjadril veľkú spokojnosť aj radosť z toho, že som tam bol a rumunská vláda urobí všetko, čo je v jej silách, aby modernizácia tých dedín, kde žijú Slováci, napredovala rýchlejšie, aj keď sa tiež uchádzal o isté porozumenie, lebo takých dedín, ktoré sú ešte slabo vybavené napríklad energetikou, alebo kde sú rozbité cesty, slabé príjazdové komunikácie, je veľmi mnoho, nielen tie zmienené štyri slovenské obce. Budem sa k tejto téme vracať. Budem sa ňou pravidelne zaoberať.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.