Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dagmar Bollová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13. 11. 2002 
Zadávateľ Dagmar Bollová 
Otázka Pán minister, ak uvažujete zvýšiť počet policajtov pre službu v teréne, pýtam sa, koľkí pracovníci Ministerstva vnútra a Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky budú pre túto službu uvoľnení? Čo sľúbite občanom v rámci boja s mafiou, ktorá má prepojenie na vedenia niektorých politických strán, dokonca na členov vedenia štátu? 
Adresát minister vnútra SR Vladimír Palko 
Dátum odpovede 14. 11. 2002 
Zodpovedal minister vnútra SR Vladimír Palko 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa Bollová, po posúdení obsahu vašej otázky si dovolím oznámiť vám nasledujúce. Slovenská republika má približne 21 tisíc príslušníkov Policajného zboru. Tento počet je vzhľadom na počet obyvateľov Slovenska porovnateľný so susednými štátmi, je aj porovnateľný so štátmi Európskej únie. Teda, ak chceme zefektívniť boj proti zločinnosti, tak nie je to možné dosiahnuť cestou ďalšieho zvyšovania počtu policajtov. Schodná cesta je v zefektívnení činnosti už existujúcich štruktúr Policajného zboru. Preto si vláda vo svojom programovom vyhlásení, ktoré dnes bolo schválené, dala za „cieľ zefektívniť štruktúru Policajného zboru v regiónoch s cieľom debyrokratizácie, zníženia počtu riadiaceho a administratívneho aparátu a posilnenia priameho výkonu služby a zároveň pripraviť postupné začlenenie Justičnej polície do jednotnej štruktúry spoločne so službou Kriminálnej polície“. Toľko citát z programového vyhlásenia vlády. Ak sa má týmito organizačnými zmenami dosiahnuť sledovaný cieľ, t. j. dosiahnuť posilnenie priameho výkonu služby znížením administratívy Ministerstva vnútra SR a Prezídia Policajného zboru SR, tak, pani poslankyňa, je jasné, že týmto zmenám musí predchádzať podrobná analýza súčasnej organizačnej štruktúry rezortu. Za týmto účelom som mojím rozkazom minulý týždeň zriadil komisiu pod vedením prezidenta Policajného zboru, pričom jej prvý komplexný návrh organizačných zmien očakávam niekedy v januári budúceho roku. O konkrétnych počtoch policajtov, o ktorých sa posilní priamy výkon služby, preto vás budem môcť informovať podrobne až po vypracovaní tohto materiálu. Samozrejme, ale rád vás informujem už teraz, že ministerstvo vnútra k posilňovaniu útvarov priameho výkonu služby už čiastočne pristúpilo. Tento proces sa realizuje postupným scivilňovaním vybraných miest policajtov na Prezídiu Policajného zboru. K 1. novembru 2002, teda už po mojom nastúpení do funkcie ministra bolo scivilnených 43 miest policajtov a uvoľnenými miestami policajtov bol posilnený priamy výkon služby, konkrétne ochrana štátnej hranice s Ukrajinou. Ako iste viete, problematika nelegálnej migrácie je vážna problematika, jej význam bude narastať aj v súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie a v súvislosti s potrebou silnejšej ochrany tejto hranice, pretože bude časťou hranice Európskej únie. Čo sa týka druhej časti vašej otázky, pani poslankyňa, ktorá sa týkala boja s mafiou, dovolím si citovať zase z programového vyhlásenia vlády: „Vláda pripraví legislatívne a organizačné podmienky na ochranu sudcov, prokurátorov, pracovníkov bezpečnostných a justičných orgánov a spolupracujúcich osôb, podieľajúcich sa na boji proti organizovanému zločinu. Ďalej vláda zabezpečí potrebné organizačné a legislatívne predpoklady na zriadenie a činnosť špeciálneho útvaru, zloženého z vyšetrovateľov a kriminalistov. Tento útvar bude úzko spolupracovať s novozriadeným úradom špeciálneho prokurátora a so špeciálnym súdom v boji proti organizovanému zločinu. Ďalej vláda vytvorí legislatívne predpoklady na zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb a podporí zriadenie špecializovaného útvaru na zabezpečenie konfiškácie majetku, pochádzajúceho z trestnej činnosti.“ Pani poslankyňa, tieto, ale i ďalšie opatrenia budú rozpracované nielen v rezorte vnútra, ale aj v ďalších príslušných rezortoch a dovoľujem si zdôrazniť, že ak sa má úspešne bojovať proti organizovanému zločinu, tak je nevyhnutné, aby tento boj neostal iba záležitosťou rezortu vnútra, ale aby sa do neho zapojili i občania, aby sa do neho zapojili i iné štátne orgány i neštátne organizácie, ale teda najmä občania a, samozrejme, poslancov nevynímajúc. Preto, pani poslankyňa, ak disponujete nejakými konkrétnymi informáciami, ktoré sa týkajú organizovaného zločinu, tak privítam, ak tieto poskytnete mne alebo priamo orgánom činným v trestnom konaní. 
Doplňujúca otázka Pán minister, chcem sa vám poďakovať za slušnú a fundovanú odpoveď na otázku, ktorú som vám položila v mene vašich podriadených, z ktorých veľká väčšina vo všeobecnosti, aspoň z tých, s ktorými som hovorila, s vašimi návrhmi plne súhlasí. Otázku som vám položila nie v záujme konfrontácie, ale v záujme toho, aby som im mohla odpovedať. Ďakujem ešte raz za to, že ste nám, vysokoškolsky vzdelaným poslancom za KSS tu neusporiadali nejakú prednášku z dejepisu pre základnú školu. Prosím, aby podľa vášho vzoru, ak môžete, nepremieňali naše vyjadrenia vaši páni kolegovia na nemiestny, žartovný program tu. Ďakujem vám ešte raz, pán minister. 
Doplňujúca odpoveď Vážená pani poslankyňa, aj vašu otázku, ktorú ste mi položili, aj túto reakciu na moju odpoveď považujem za možno nečakaný, ale o to milší prejav podpory v mojej práci a chcem sa vám za to poďakovať. Ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.