Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eva Rusnáková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 30.5.2001 
Zadávateľ Eva Rusnáková 
Otázka Príslušníci Policajného zboru majú vážne výhrady voči nariadeniu nosiť v službe menovku s uvedením mena a priezviska príslušného policajta. Považujú to za jeden zo spôsobov ako uľahčiť kriminálnym živlom prístup k identifikácii príslušníka Policajného zboru a k identifikácii jeho rodinných príslušníkov a ich bydliska. Zvažujete zrušenie tohto nariadenia, ktoré už niektorí príslušníci PZ odmietajú z uvedených bezpečnostných dôvodov plniť? 
Adresát minister vnútra SR Ivan Šimko 
Dátum odpovede 31.5.2001 
Zodpovedal minister vnútra SR Ivan Šimko 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, som trošku v ústavných rozpakoch, lebo ste tú otázku položili ešte v čase, keď som sa neujal tejto funkcie, ale, samozrejme, mám pripravenú odpoveď, takže vám odpoviem. Nosenie menoviek na rovnošatách policajtov určených služieb Policajného zboru je jedným z opatrení na predchádzanie korupcie v Policajnom zbore. Prijal ho minister vnútra v súlade s akčným plánom boja proti korupcii v rezorte ministerstva vnútra s cieľom účinnejšie obmedziť možnosť korupčného správania sa príslušníkov Policajného zboru. Menovka policajta bola ako súčasť služobnej rovnošaty policajta zavedená do používania v Policajnom zbore nariadením ministra vnútra číslo 32 z tohto roku, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra vnútra číslo 92 z roku 1998 o zavedení služobnej rovnošaty 98 a jej súčastí na výkon štátnej služby príslušníka Policajného zboru s účinnosťou od 1. mája tohto roku. Podobná prax pri nosení menoviek je aj v iných štátoch, napríklad v Spojených štátoch amerických alebo v susednom Maďarsku. Nosenie menovky nie je celoplošným opatrením a netýka sa policajtov, u ktorých je pri služobnom zákroku potrebné zachovať anonymitu. Predmetné nariadenie, ako som už povedal, bolo prijaté ministrom vnútra na predchádzanie korupcii v Policajnom zbore. Nebolo a nie je zamerané voči konkrétnym policajtom ani nesleduje cieľ uľahčiť prístup kriminálnym živlom k identifikácii policajtov, ale naopak, má zvýšiť dôveru občanov v Policajný zbor. Nakoniec ide aj o pokračovanie v praxi predchádzajúcich ministrov, keď už nariadením číslo 57 zo 7. augusta 1992 bolo zavedené nosenie identifikačných štítkov policajtmi bezpečnostného úseku ministerstva vnútra pri rokovaniach so stránkami a nariadením číslo 19 zo 17. marca 1998 minister Gustáv Krajči zaviedol identifikačné štítky pre príslušníkov Policajného zboru a zamestnancov zaradených v sekciách a útvaroch ministerstva vnútra. Napriek uvedenému však v snahe odstrániť existujúce pochybnosti a výhrady policajtov voči predmetnému nariadeniu vyhodnotím v najbližšom čase účelnosť uvedených opatrení. 
Doplňujúca otázka Vážený pán minister, ďakujem pekne za odpoveď. Samozrejme, ja som moju otázku kládla práve z toho dôvodu, že zo strany niektorých členov Policajného zboru sú vážne výhrady a niet nič lepšieho v tejto chvíli, ako o tom diskutovať. Vo vašej funkcii vám prajem, aby ste boli úspešný. Ďakujem pekne. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem aj ja. Tie výhrady poznám a, ako som už povedal, budem to zvažovať, ale stojím aj za tou argumentáciou, ktorú som uviedol. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.