Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: László A. Nagy

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 28.2.2001 
Zadávateľ László A. Nagy 
Otázka Aké organizačné a technické opatrenia pripravujete na zefektívnenie prístupového procesu SR do NATO? 
Adresát minister obrany SR Jozef Stank 
Dátum odpovede 1.3.2001 
Zodpovedal minister vnútra SR Ladislav Pittner 
Odpoveď Vážený pán predseda, vážená Národná rada, pán poslanec, celkovou koordináciou prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO sa zaoberá vládny výbor PRENAME – skratka výboru na prípravu na členstvo v NATO. Rozhodnutie o pozvaní nových členov je politické a neexistujú žiadne presne vyšpecifikované technické kritériá členstva. Napriek tomu budú otázky efektívnosti, obrany a pripravenosti armády oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým pri predchádzajúcich rozširovaniach aliancie. Tieto skutočnosti boli jednoznačne potvrdené aj v našom súčasnom dialógu s NATO a členskými štátmi. V oblasti, za ktorú zodpovedá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, považujem za najdôležitejšie, aby bol dopracovaný koncepčný a strategický rámec, ktorý určí poslanie a charakter našich síl do budúcnosti. Sú to predovšetkým dokumenty Bezpečnostná a obranná stratégia, ktoré boli schválené na úrovni vlády a budú v krátkom období predmetom diskusie v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. Ich schválenie nám umožní dopracovať vojenskú stratégiu, ktorá by realisticky zodpovedala našej vízii načrtnutej v bezpečnostnej stratégii. Tento strategický rámec, ktorý, dúfam, získa širokú parlamentnú podporu, spolu s reálnym odhadom našich ekonomických možností, bude základom na novú projekciu ozbrojených síl do budúcnosti tak, aby tieto plne zodpovedali našim ambíciám, ale i možnostiam. Tieto postupy si vyžadujú nové prístupy v rôznych oblastiach, v prvom rade uplatnenie moderných postupov obranného plánovania a rozpočtovania a celkovej reformy ministerstva obrany. Reforma musí znamenať zvýšenie efektívnosti tejto inštitúcie, posilnenie jej civilného charakteru, odstránenie zdvojených činností na rôznych úsekoch ministerstva i vo vzťahu ku Generálnemu štábu, jasné definovanie zodpovednosti a kompetencií a, samozrejme, moderný systém manažmentu vrátane personálneho. Nositeľmi týchto koncepčných zmien, samozrejme, môžu byť len tí, ktorí majú na to dostatočné odborné, jazykové a osobnostné predpoklady. Reformy v rámci rezortu obrany nemajú za cieľ iba zatraktívniť Slovenskú republiku do budúceho členstva aliancie, sú to reformy, ktoré sú v prvom rade v záujme vybudovania moderného systému obrany a ozbrojených síl, ktorý je súčasťou vyspelej demokratickej spoločnosti, tak aby tento systém garantoval bezpečnosť našej republiky, efektívne využíval prostriedky štátneho rozpočtu a zodpovedal našej strategickej vízii a postaveniu. To, že nás to zároveň približuje k členstvu, len zvyšuje zmysluplnosť našich snáh. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne pánovi ministrovi za tlmočenie názoru pána ministra obrany Stanka. Ak budete môcť, pán minister, tak prosím, aby ste ešte odpovedali na doplňujúcu otázku, ak nie, tak počkám na pána ministra, ale chcel som sa ho opýtať, ako naše ministerstvo obrany môže a mieni využiť bohaté skúsenosti našich susedných krajín V-4 z prístupového procesu, ktoré predsa mali a majú podobné problémy v armáde, ako sme mali my. 
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, som dohodnutý s pánom ministrom Stankom tak, že ak dáte a ako ste dali doplňujúcu otázku, odpovie vám na ňu písomne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.