Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Miloslav Suchár

Stav otázky: nezodpovedaná
Dátum zadania 3.11.1999 
Zadávateľ Miloslav Suchár 
Otázka Vážený pán premiér, každoročne pribúdajú živelné katastrofy na Slovensku. Bude rezerva vlády Slovenskej republiky na odstraňovanie následkov živelných pohrôm v rozpočte roku 2000 zvýšená? 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 4.11.1999 
Zodpovedal  
Odpoveď Vážený pán poslanec, je zrejmé, že v roku 1999 postihli Slovensko viaceré živelné pohromy. Náklady na záchranné a zabezpečovacie práce boli v plnom rozsahu pokryté z prostriedkov štátneho rozpočtu. Rovnako sa štát podieľal aj na čiastočnej náhrade škôd spôsobených na majetku občanov a obcí. Škody na majetku štátu boli riešené v rámci možností rozpočtových kapitol, celkové výdavky v tomto roku na uvedený účel dosiahli bezmála 0,5 mld. Sk. Aj napriek želaniu, aby sa živelné pohromy neopakovali, v budúcom roku vláda reálne počíta v návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2000 s vytvorením náležitej rezervy na tento účel, samozrejme, v rámci svojich možností. Konkrétne dnes rokujeme už takpovediac v záverečnej fáze nad konkrétnou podobou štátneho rozpočtu a teda ja nad konkrétnou výškou sumy, o ktorej sa rozprávame. Ale azda vám môžem prezradiť, že ten základný východiskový návrh v kapitole Všeobecná pokladničná správa na budúci rok v príslušnej položke sa navrhuje rezerva na riešenie ďalších dosahov nových zákonných úprav na živelné pohromy, ich prevenciu a iné vplyvy v celkovej výške 1 237 367 tisíc Sk. Ale upozorňujem, že toto číslo ešte nie je definitívne, môže sa v priebehu diskusie dnes, prípadne v najbližších dňoch ešte zmeniť. Okrem tejto rezervy, ktorú som uviedol, sa však navrhujú aj nové riešenia, nové, ktoré doteraz sme nepoužívali na financovanie odstraňovania škôd. Pre rezort pôdohospodárstva sa v návrhu štátneho rozpočtu počíta s poskytnutím 74 mil. Sk. Tieto prostriedky budú príspevkom Slovenskej republiky na spolufinancovanie dôsledkov živelných pohrôm zo Sociálneho fondu Európskej únie. Keď sa chceme uchádzať o prostriedky z tohto fondu, musíme istú sumu zložiť aj my sami, je to známy model kofinancovania alebo spoločného financovania takýchto fondov. Okrem toho počítame s poskytnutím štátnej záruky na úver v objeme 1 300 mil. Sk pre Vodohospodársky podnik, š. p., Banská Bystrica, ktorý bude slúžiť na financovanie odstraňovania následkov živelných pohrôm. Myslím, že z toho, čo som uviedol, vyplýva, že v roku 2000 sa počíta s vyššou účasťou štátu na prevencii a zmierňovaní dôsledkov živelných pohrôm ako v roku 1999. 
Doplňujúca otázka Vážený pán predseda vlády, mesto Krupina si píše svoju mestskú kroniku už viac ako 700 rokov a počas týchto storočí ani raz nebola taká katastrofálna povodeň v Krupine ako v tomto roku. Chcem vám osobne i vláde Slovenskej republiky poďakovať za finančnú pomoc mestu i postihnutým rodinám a chcem sa predsa len spýtať, či by ju nebolo možné poskytovať o niečo skôr. Lebo kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Aj mne je ľúto toho, čo sa dialo v Krupine, nielen vy, ale aj poslanec zo Strany demokratickej ľavice pán Ištván mi písal listy a píše mi listy, som informovaný o tom, že jedna vec je vyčleniť peniaze, druhá vec je ich dostať na konkrétny účel. Budem sa informovať, prečo to technicky trvá povedzme dlhší čas. Potom vám poviem. Ďakujem pekne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.