Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 30. 11. 2022 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Európske vlády a tajné služby začali robiť kroky voči nezákonným policajným staniciam, ktoré si čínsky totalitný režim zakladá po celom svete, a to vrátane územia Slovenska. Napríklad česká BIS na túto správu ihneď zareagovala a potvrdila, že sa o spomínané aktivity zaujíma a vyhodnocuje ich. Aká je reakcia našej vlády? Aké kroky realizujeme? 
Adresát dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec 
Dátum odpovede 1. 12. 2022 
Zodpovedal dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec 
Odpoveď Ďakujem pekne, pán poslanec, za otázku. Myslím, že minister obrany ju zodpovedal úplne presne. Reakcia vlády je taká, akú spomenul. Spravodajské služby a, samozrejme, aj orgány činné v trestnom konaní sa tejto otázke venujú s patričnou pozornosťou. Tak, samozrejme, aj Policajný zbor sa zaoberá každou informáciou, ktorá zakladá podozrenie z páchania trestnej činnosti. Eviduje aj informácie o nezákonných policajných staniciach, ktoré si čínsky totalitný režim zakladá po celom svete, a to vrátane územia Slovenska. Toho času je realizované preverovanie dostupných informácií, ktoré sa konajú v súčinnosti so spravodajskými službami, tak ako spomínal aj pán minister obranyobrany, a v prípade zistenia spáchania trestnej činnosti bude, samozrejme, Policajný zbor postupovať podľa príslušných právnych predpisov. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Ja som rád, že sa tomu venujú nielen tajné služby, ale aj orgány činné v trestnom konaní, a teda by ma ale zaujímalo, že či viete nejako odhadnúť, lebo je to diskutovaná téma a povedzme, že v iných krajinách tie informácie sú, povedal by som, že konkrétnejšie ako informácie, ktoré teraz poskytol pán minister Naď alebo ktoré vy vo svojich vyjadreniach k tejto téme dávate, že či máte aspoň nejakú predstavu, že kedy by tie informácie mohli mať väčšiu mieru konkrétnosti o tom, že čo sa deje a akým spôsobom budú slovenské orgány postupovať. 
Doplňujúca odpoveď Samozrejme, príde k tomu vtedy, pokiaľ tie informácie budú v stave, kedy budú môcť byť referované verejnosti. Tak ako som spomenul, momentálne prebieha preverovanie všetkých možných relevantných skutočností aj v spolupráci so spravodajskými službami, takže v súčasnosti nie je možné povedať viac. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.