Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Filip Kuffa

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 4. 5. 2022 
Zadávateľ Filip Kuffa 
Otázka Pán minister, ako vyriešilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po reforme národných parkov ukrátenie benefitov zamestnancov štátnych podnikov, ktorí vďaka reforme prešli spod rezortu MPRV SR pod MŽ SR? Jedná sa o benefity, ktoré vyplývali z kolektívnych zmlúv. 
Adresát podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján Budaj 
Dátum odpovede 5. 5. 2022 
Zodpovedal podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján Budaj 
Odpoveď Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, zamestnanci štátnych podnikov prechodom spod rezortu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka do rezortu ministerstva životného prostredia neboli ukrátení o žiadne benefity vyplývajúce z kolektívnych zmlúv. V zmysle Zákonníka práce, ak dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, je preberajúci zamestnávateľ povinný dodržiavať kolektívnu zmluvu dohodnutú predchádzajúcim zamestnávateľom, a to do skončenia jej účinnosti. Po uplynutí jej platnosti budú príslušné správy národných parkov dojednávať s odborovou organizáciou nové podmienky a benefity. Pre všetkých delimitovaných zamestnancov zostali zachované všetky výhody plynúce z kolektívnej zmluvy vrátane kolektívnej zmluvy samotnej. Navyše pracovníci delimitovaní zo štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky získali špeciálny bonus za roky odpracované v podniku. Rovnako sú im vyplatené odmeny z hospodárskeho výsledku minulého roku. Všetkým lesníkom, ktorí prešli v zmysle reformy národných parkov zo Štátnych lesov Tatranského národného parku pod správu Tatranského národného parku, sme ponúkli férové podmienky, možnosť vykonávať svoju prácu ako doteraz a prípadne nadobudnúť nové znalosti, nové skúsenosti a transformovať sa aj na nové výzvy. Národné parky aj do budúcna budú potrebovať množstvo kvalitných a odborných pracovníkov a to aj z oblasti lesa a lesnej vedy a starostlivosti o les. Ďakujem.  
Doplňujúca otázka Ďakujem za odpoveď. Mal by som doplňujúcu otázku. V podstate ja som vychádzal z toho, čo bolo prezentované v médiách. Nejaké tie skutočnosti, že prídu o tieto benefity. Včera alebo predvčerom aj vaše ministerstvo tam dáva alebo teda televízia dávala tam doťahovanie medzi bývalým vedením Štátnych lesov TANAP-u a terajšou správou TANAP-u. Mám to teda chápať tak, že keď niekto odrobil, ja neviem, 30 rokov a vyplývalo mu z kolektívnej zmluvy tam nejaké odstupné, odchodné, že po prechode pod MŽP, tak ako ste to povedali, že tá kolektívna zmluva platí ďalej a teoreticky, keď dotiahne tie roky, tak tie benefity mu zostanú aj pod ministerstvom životného prostredia? 
Doplňujúca odpoveď Dodržiavame všetky uzavreté záväzky, tak ako sme sľúbili pred transformáciou tejto správy. Alebo chcete nejak komentovať morálku týchto zamestnancov, ktorí si pár týždňov pred zmenou zamestnávateľa znásobili odchodné? Tým sa asi nebudeme zaoberať. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.