Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Čepček

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 23. 3. 2022 
Zadávateľ Martin Čepček 
Otázka Vážený pán premiér, na Slovensku už pol roka funguje nový úrad a to Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Aké sú jeho úlohy a osvedčenosť v praxi? 
Adresát predseda vlády SR Eduard Heger 
Dátum odpovede 24. 3. 2022 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič 
Odpoveď Vážený pán poslanec, úrad na ochranu oznamovateľov vznikol po tom, čo vládna koalícia zvolila jeho prvú predsedníčku vo februári 2021. Za vznikom úradu stojí myšlienka pomáhať v boji proti korupcii aj tým, že sa odstránia niektoré prekážky, ktoré doteraz potenciálnym oznamovateľom bránili v tom, aby korupciu alebo nekalú praktiku, s ktorými sa stretli v zamestnaní, oznámili. Týmito prekážkami bol strach zo straty zamestnania alebo strach z iných odvetných opatrení, ktoré oznamovateľom hrozia po tom, čo svoje podozrenie oznámia. Ďalšou prekážkou je nedostatok informácií či odbornej opory v situácii, kedy oznamovatelia, tzv. whistlebloweri, môžu čeliť tlakom, falošným obvineniam alebo šikane. Úrad je okrem iného vybavený právomocou, ktorá umožňuje pozastaviť účinnosť výpovede z práce, ak motívom takejto výpovede je práve odveta za to, že sa niekto ozval a oznámil nekalú praktiku. V porovnaní s inšpektorátmi práce, ktoré mali túto agendu zverenú predtým, sa úrad môže venovať oznamovateľom lepšie a intenzívnejšie. V septembri ´21 úrad úspešne spustil svoju činnosť a odvtedy sa naňho obrátilo vyše 190 jednotlivcov. Úrad poskytuje potenciálnym aj skutočným oznamovateľom poradenstvo, môže podávať trestné oznámenia, sprostredkuje im ochranu alebo sa zúčastňuje súdnych sporov na strane oznamovateľa. Za prvý polrok činnosti sa úrad zaoberal šesťdesiatimi relevantnými prípadmi, v rámci ktorých poskytoval poradenstvo, pozastavoval účinnosť pracovných úkonov voči oznamovateľom alebo sprostredkoval ich ochranu na prokuratúre, kontroloval funkčnosť interných systémov oznamovania u zamestnávateľov a zúčastňoval sa súdnych konaní. Úrad od septembra ´21 eviduje desať nových chránených oznamovateľov, ktorým status chráneného oznamovateľa udelila prokuratúra alebo inšpektorát práce, pretože podali kvalifikované trestné oznámenie alebo oznámenie o správnom delikte. Väčšina závažných prípadov, ktoré úrad doteraz riešil, je z prostredia štátnej a verejnej správy alebo štátnych podnikov a najčastejšie sa týkajú machinácií pri verejnom obstarávaní, konfliktu záujmov či hromadného porušovania Zákonníka práce. Vďaka konkrétnym oznamovateľom, ktorí sa obrátili o asistenciu na úrad, sú dnes vedené vyšetrovania alebo sú v štádiu preverovania skutky, ktoré sa týkajú machinácií pri verejnom obstarávaní alebo porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Vážený pán poslanec, v zmysle zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti úrad každoročne do konca marca predkladá Národnej rade správu o svojej činnosti a stave ochrany oznamovateľov. Úrad teda bude poslancov čoskoro priamo informovať o detailoch svojej činnosti prostredníctvom svojej výročnej správy. Ďakujem pekne za pozornosť. Skončil som. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.