Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Gábor Grendel

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 1. 12. 2021 
Zadávateľ Gábor Grendel 
Otázka Kto je zodpovedný za pokutu milión eur, ktorú za zákazku z roku 2019 udelil ministerstvu práce Úrad pre verejné obstarávanie? Ako vznikol rozdiel medzi odhadovanou hodnotou (64 900) a konečnou sumou (20 mil.)? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak 
Dátum odpovede 2. 12. 2021 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak 
Odpoveď Vážený pán podpredseda, položili ste veľmi dobré otázky, len nesprávnemu človeku. Asi by bolo lepšie, keby ste sa pýtali svojho poslaneckého kolegu pána poslanca Richtera, ktorý v tom čase bol ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. Ale považujem tie otázky za legitímne, a preto som sa, samozrejme, po tom, čo to oznámenie o tej pokute bolo zverejnené, tak som sa zisťoval na ministerstve a chcel som sa opýtať, že prečo to takto bolo urobené. Len som zistil, že sa nemám koho, lebo vlastne všetci tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom sa podieľali na takomto spôsobe verejného obstarávania, už na ministerstve akosi nepracujú. A napriek tomu som teda zhromaždil dostupné informácie na základe podkladov, ktoré sme našli, ktoré by som vám rád teraz sprostredkoval. To verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní bolo vyhlásené 23. 4. 2019. Podľa mojich informácií predchádzajúce verejné obstarávanie na stravné lístky a prípadne na ten elektronický systém, keďže stravné lístky môžu byť aj v kartovej alebo elektronickej podobe, sa udialo v roku 2015. Čiže predpokladám, že každé štyri roky sa konalo verejné obstarávanie. To predchádzajúce verejné obstarávanie bolo robené teda na dve, na súčasť dvoch vecí, to znamená na stravné lístky a na nejaký elektronický spôsob, ktorým môžu byť tie stravné lístky zúčtovávané alebo dávané na kartu jednotlivým zamestnancom. V roku 2019, po tých štyroch rokoch, keď zrejme uplynula doba, na ktorú bola tá zmluva robená, však bol zvolený iný spôsob. A toto vytýkal aj Úrad pre verejné obstarávanie, že prečo ministerstvo v roku 2019 nepostupovalo rovnako ako štyri roky predtým, v roku 2015. Ale vtedy niekto vymyslel vec, o ktorej zákonnosti alebo nezákonnosti pravdepodobne sa ešte bude diskutovať. To by som teraz nechcel nejako špecifikovať, lebo Úrad pre verejné obstarávanie dal aj v tejto súvislosti trestné oznámenie a my sme odovzdali príslušným orgánom vlastne podklady k tomu verejnému obstarávaniu. Niekto vymyslel spôsob, nazvime to že šikovný, ako obísť verejné obstarávanie, to klasické, to znamená predkladanie ponúk s viacerými záujemcami, ale keďže obstarávalo iba tzv. kontraktačný systém, tak to bola zákazka s nízkou hodnotou a bolo možné ju obstarať, teraz to poviem ľudovo, oficiálne sa to volá zákazka s nízkou hodnotou, a bolo ju možné teda obstarať tak, že sa oslovili konkrétni záujemcovia a ten s najnižšou sumou vyhral. Podľa mojich informácií teda v tom istom čase zrejme vypršiavali v našom štáte zmluvy s viacerými veľkými zamestnávateľmi, ktoré, teda štátnymi alebo verejnoprávnymi zamestnávateľmi, ktoré, samozrejme, potrebovali takéto stravné lístky. A podobný spôsob obstarania, aspoň teda podľa informácií, ktoré mám, bol napríklad zvolený v Slovenskej pošte, v Železničnej spoločnosti Slovensko, v Tipose, vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, v Sociálnej poisťovni, na Úrade vlády a na veľa ďalších inštitúcií. Keďže som nemal možnosť sa rozprávať s tými osobami, ktoré na ministerstve práce v tom čase za bývalého vedenia to verejné obstarávanie realizovali, tak verte, že toto, čo hovorím, je taký môj uzáver alebo úsudok, keď som si rekonštruoval, že ako to asi vzniklo. Čiže zhruba v tom roku 2019 prebehlo takpovediac na viacerých inštitúciách verejné obstarávanie takouto formou, ktoré, pokiaľ mám informácie, ani neevokovalo, žiadnym spôsobom to konkurenčné prostredie sa nemohlo dozvedieť, že tuto ideme obstarávať stravné lístky v celkovej hodnote desiatok miliónov eur alebo teda minimálne veľkých miliónov eur, preto sa, samozrejme, pravdepodobne neprihlásili a preto mohol vyhrať vopred určený záujemca. To znamená, že tých 20 miliónov, na ktoré sa pýtate, aby som to zjednodušil, to bola suma, ktorá za obdobie, ak sa nemýlim, február 2020 až do mája 2021, to bolo to skúmané obdobie, ktoré skúmal Úrad pre verejné obstarávanie, bola akoby vyfakturovaná dodávateľom za stravné lístky, ktoré boli spotrebované zamestnancami ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšími organizáciami. 
Doplňujúca otázka Tak to je brutál, to, čo sme si tu mohli vypočuť v tejto súvislosti, a určite bude zaujímavá otázka, že či rovnako dostanú podobnú pokutu aj všetky tie ďalšie inštitúcie, ktoré takýmto spôsobom obstarali tento systém. A takisto aj teda, k čomu sa polícia dopracuje v tejto súvislosti, ak teda hovoríte, že sa tam začína nejaké konanie. Ale ja by som dal ešte teda doplňujúcu otázku. Máte v rozpočte ministerstva milión eur, predsa len to nie je malá suma, na uhradenie tejto pokuty, teda zaplatíte ju, alebo je tam ešte nejaká možnosť to oddialiť a v prípade, že teda zaplatíte, čo to spôsobí pre váš rozpočet. 
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, pán podpredseda, mnohé z tých inštitúcií, ktoré som menoval, a teda ja neviem, či je to konečný zoznam, toto je len také, že čo sa nám podarilo dohľadať, že zrejme bolo rozhodnuté, podľa mojich informácií tú pokutu radšej zaplatili, pretože ju považovali za oprávnenú. My sme sa odvolali a čakali sme na druhostupňové rozhodnutie a teraz zvažujeme ešte správnu žalobu presne z toho dôvodu, ako ste povedali, milión eur je veľa peňazí, ktoré teda aj v rozpočte ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny niečo znamenajú, aj keď ten rozpočet je veľký. Najmä nás to mrzí preto, že my vlastne každé voľné euro, ktoré máme, tak posúvame na rodinnú politiku a na podporu rodinnej politiky, lebo na to v minulosti neboli vyčleňované nejaké veľké zdroje v našom rezorte a odkedy ja som ministrom, tak sa naozaj každé ušetrené euro vždy v priebehu toho roka, keď na niečom inom ušetríme, snažím posunúť na rodinnú politiku. Čiže teraz zvažujeme, či podáme, prepáčte, neviem, či tu, nie som právnik, či sa to volá kasačná žaloba alebo už ako, že ešte, ešte sa skúsime odvolať, ale asi nám to zatiaľ tak vychádza, že budem vidieť právne argumenty, že to nemá veľký zmysel. Pozrite sa, podstata je v tomto, že niekto zrejme prišiel na spôsob, ako sa vyhnúť tej klasickej verejnej súťaži a môcť rozhodnúť o tom, že komu tá zákazka bude pridelená. Ja z rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie by som zacitoval túto vetu: "Ďalším pochybením bolo vyzvanie aj takých hospodárskych subjektov na predloženie ponuky, pri ktorých nebol preukázaný predpoklad schopnosti poskytnúť ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny plnenie." Takže neviem, priznám sa, neviem, ktoré ďalšie firmy boli oslovené. Zrejme tam boli oslovené viaceré firmy nie na stravné lístky, ale na dodávku toho kontraktačného systému, ktoré možno nemali nejakú praktickú skúsenosť s tým, že by to vedeli dodať. Ak by som mal ešte zakončiť nejako tú odpoveď, aby teda bolo pochopiteľné, čo sa v tej veci stalo. Firmy už aj v minulosti, tie, ktoré prevádzkujú tieto elektronické systémy stravných lístkov alebo, alebo vôbec poskytujú túto službu, s takto veľkými zákazníkmi, ako sú veľké štátne inštitúcie, pristupujú k tomu, že väčšinou ponúkajú nulovú maržu. To znamená, neodoberajú za to, že to prevádzkujú, žiadny poplatok, ale tú svoju obchodnú maržu si vyberajú od tých jednotlivých poskytovateľov stravovacích služieb, kde vlastne jednotliví zamestnanci sa chodia, chodia stravovať. Už v roku 2015 podľa mojich informácií bola teda tá marža, spoločnosť, pokiaľ sa nemýlim, vyhrala tá istá ako v 2019., vyhrala s nulovou maržou takpovediac, že nevyberala, jak by som to povedal, žiadnu províziu od ministerstva. Rovnako v tom 2019. ministerstvo nezaplatilo viacej. Ten zisk sa tvoril v tom prostredí toho, že čím väčší objem, samozrejme, ten prevádzkovateľ má, tak tým väčšiu maržu vie dohodnúť s jednotlivými poskytovateľmi stravovacích služieb. Rozmýšľam, že či ešte... (Reakcia podpredsedu Grendela: "... vyhrala tá istá firma?") Podľa mojich informácií, teda aspoň čo ja viem, tak pravdepodobne áno. Všade vyhrala tá istá firma. Čím chcem ešte povedať jednu vec vlastne, aby som to uzavrel, samozrejme, že my sme po tom, čo bolo zjavné, že tie rozhodnutia ÚVO ako asi budú štandardné v tejto oblasti, tak sme v septembri tohto roku dospeli k dohode o ukončení tej zmluvy s tým, že je stále platná, lebo my máme povinnosť poskytovať, zabezpečovať stravovanie zamestnancov. A v tejto zmluve, to je vlastne dôležité, čo som nepovedal, bola daná exkluzivita, že nemôžme osloviť nikoho iného na to dané obdobie. Takže sme to urobili tak, že vlastne je dohoda o ukončení, my sme vypísali pred pár dňami nové verejné obstarávanie podľa odporúčaní Úradu pre verejné obstarávanie a v momente, keď bude obstaraný nový dodávateľ, tak vlastne táto stará zmluva stratí platnosť. Ďakujem, pán podpredseda, skončil som. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.