Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Čepček

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 22. 9. 2021 
Zadávateľ Martin Čepček 
Otázka Pán premiér, ani dnes (22.9.2021) minister Lengvarský nepredložil na vládu návrh legislatívy na stabilizáciu zdravotníkov. Považujete jeho výsledok za uspokojivý po 5 mesiacoch? Kedy bude legislatíva v MPK? Vy ste so zdravotníkmi rokovali? Kedy? 
Adresát predseda vlády SR Eduard Heger 
Dátum odpovede 23. 9. 2021 
Zodpovedal predseda vlády SR Eduard Heger 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, pozdravujem, rezort zdravotníctva bol dlhé roky skutočne stredobodom záujmu. Bol stredobodom záujmu však finančných skupín, oligarchov, kamarátov tzv. vtedajšej vlády, našich ľudí. Bol stredobodom záujmu všetkých, ktorí videli v zdravotníctve bezodnú studňu zdrojov pre vlastné obohatenie, kamarátšaftov, biznisových záujmov a napĺňanie vlastných egoistických cieľov pár jednotlivcov na úkor tých, ktorým malo zdravotníctvo slúžiť, teda na úkor tých najzraniteľnejších, chorých, trpiacich a umierajúcich. Práve oni boli na periférii záujmu. Pacienti, lekári, zdravotné sestry, sanitári, ošetrovatelia, pôrodné asistentky, kuchárky, upratovačky v nemocniciach a na poliklinikách, skrátka všetci, ktorí odborne a odhodlane a obetavo svojou prácou napĺňajú to, čomu hovoríme zdravotníctvo. Uplynulý rok a pol vystavil vysvedčenie systému, ktorý sa tu dlhé roky budoval. Uplynulých 18 mesiacov žneme to, čo sa dlhé roky sialo. Pandémia ukázala v plnej nahote následky toho, keď zdravotníctvo prenecháte biznisu, keď v prospech bezbrehého zisku obetujete pacientov a zdravotníkov, teda tých, o ktorých a pre ktorých je samotná podstata zdravotníctva. Vláda Slovenskej republiky si v plnej miere uvedomuje stav, v ktorom sa slovenské zdravotníctvo po dlhých rokoch selektívne, selektívneho záujmu ocitlo. Napriek najväčšej pandémií za uplynulé storočie, ktoré zasiahlo, zasiahla naše zdravotníctvo v zdecimovanom stave, do legislatívneho procesu prichádzajú kľúčové zákony, ktoré majú zdravotníctvo preniesť do 21. storočia. Využijem teda túto príležitosť a chcem vás všetkých požiadať vrátane poslancov opozície, ktorí môžme povedať v tomto momente, ak teda nerátam nezaradených, je tu len pán podpredseda, čiže jeden, ale teda verím, že to bude adresovať svojim kolegom, ale aj vás, vážený pán poslanec, o podporu uvedených návrhov. Dovolím si len podotknúť, že uvedená legislatíva mala byť pripravená, schválená a uvedená do praxe už pred desiatimi rokmi. Žiaľ, ako som v úvode uviedol, zdravotníctvo bolo stredobodom iných záujmov. Nebol to ani pacient, ani zdravotnícky pracovník, ale bol to biznis. Súčasťou zmeny zdravotníckeho zdravotníctva je aj stabilizácia zdravotníckych pracovníkov. Môžeme vybudovať nové nemocnice, nakúpiť najdrahšie a najmodernejšie prístroje a umožniť vstup inovatívnych liekov, no ak budeme mať k dispozícii, pardon, ak nebudeme mať k dispozícii kvalifikovaní a motivovaní zdravotnícky personál, všetky kľúčové zmeny budú síce vydané v Zbierke zákonov, no v reálnom živote ich nebude mať kto realizovať. Chcem len podotknúť, že plán obnovy práve počíta s obnovou aj zdravotníctva a bola to priorita našej vlády, kedy sme povedali, že plán z plánov obnovy chceme do zdravotníctva venovať celkovo takmer 1 a pol miliardy eur, čo je bezprecedentná suma, práve preto, že chceme dobehnúť všetky tie straty a tú skazu, kompenzovať tú skazu, ktorá tu bola páchaná na zdravotníctve posledných 12 rokov iných vlád. Takže Potemkinovských dedín si slovenské zdravotníctvo, lekári, sestry, zdravotnícky personál a pacienti za tie roky užili už dosť. Roky im politici ťahali medové motúzy popod fúzy. Bolo to zo strany vlád nedôstojné a ponižujúce. Nastal čas na reálne skutky, ktoré sa aj realizujú, ako som aj pred chvíľkou povedal. Pre lepšie pracovné podmienky zdravotníkov a lepšiu starostlivosť o pacientov je v pláne obnovy a odolnosti na modernizáciu vyčlenených vyše jednej miliardy eur, z toho 998 mil. na výstavbu, rekonštrukciu a vybavenie nemocníc, 58 mil. eur na prípravu a riadenie projektových prác, 41 mil. eur na digitalizáciu, 54 mil. eur na dobudovanie záchrannej zdravotnej služby a 11 mil. na dotácie ambulancii v primárnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva je aktuálne v rokovaní s ministerstvom financií taktiež o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. A jednou z oblastí, o ktorých sa rokuje, sú finančné prostriedky práve na navýšenie platov zdravotníckych pracovníkov. Spravodlivé ohodnotenie, kvalitné pracovné prostredie a zvýšenie počtu zdravotníckych pracovníkov sú základnými predpokladmi pre stabilizáciu systému. Čiže nie biznis, nie osobné obchodné záujmy, nie získavanie výhod, ale služba pre pacientov a rešpekt a férový prístup k zdravotníkom. V tomto má minister zdravotníctva moju plnú podporu a dôveru. Ďakujem za pozornosť, skončil som. 
Doplňujúca otázka Áno, ďakujem veľmi pekne, pán premiér. Chcem sa spýtať, vy ste osobne so zdravotníkmi rokovali? Vy ako premiér, myslím. 
Doplňujúca odpoveď No tak pozrite, premiérom som od 1. apríla, a teda so zdravotníkmi som často v kontakte, samozrejme, ale toto je primárna oblasť pána ministra zdravotníctva. Ale áno, som v kontakte aj s pánom Visolajským, samozrejme, v rámci možností, ktoré mi umožňuje, ale áno, čiže som myslím, že pomerne dosť informovaný o tejto veci, a práve preto, aj ako som povedal, zdravotníctvo je jedna z top priorít našej vlády, čo som dokázal aj tým, keď sme zostavovali plán obnovy, že som totižto boli nejaké podmienky z Európskej komisie na to, čo musí byť v pláne obnovy. Bola podmienka, že tam musí byť minimálne 20 % na digitalizáciu a minimálne 37 % na zelenú agendu, keď to tak poviem zjednodušene. A ostatné sme sa mohli rozhodnúť my. A sme ja som vtedy inicioval, povedal som dve top priority za Slovensko, ktoré nie sú iniciované z Európskej komisie, školstvo, čiže vzdelávanie a zdravotníctvo. Čo jasne ukazuje, ako dôležité pre nás je práve táto oblasť. Áno, boli sme za to kritizovaní, že nedávame inde a tak ďalej, ale teraz vaša otázka jasne poukazuje na to, že, ukazuje aj súčasné vlastne okolnosti. Vidíme, že zdravotníctvo je tá priorita, ktorá patrí do prvej trojky, a som rád, že my sme ju tam zaradili a postupne pokračujeme aj v tých jednotlivých nie len legislatívnych zmenách, ale aj investičných. Ďakujem pekne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.