Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Romana Tabák

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 23. 6. 2021 
Zadávateľ Romana Tabák 
Otázka Vážený pán minister, rada by som sa informovala na environmentálny problém v areáli Istrochem Bratislava. Podľa rozborov vody sa situácia za posledný rok zhoršila, stúpli koncentrácie väčšiny škodlivých látok, vrátane karcinogénnych pesticídov. Akým spôsobom plánuje ministerstvo tento problém v hlavnom meste riešiť? 
Adresát podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján Budaj 
Dátum odpovede 24. 6. 2021 
Zodpovedal podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján Budaj 
Odpoveď Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, vážená pani poslankyňa Tabák, krátko po tom, ako som nastúpil do funkcie ministra, som sa ocitol na území Istrochemu. Je to magické miesto pre Bratislavčanov a pravdepodobne aj najväčší brownfield v strednej Európe. To územie, na ktorom by mohla byť veľká mestská štvrť, ktoré ale napriek niekdajším záväzkom privatizéra nie je zbavené environmentálnej záťaže. Predovšetkým by som vás chcel informovať, pani poslankyňa, že podľa zákona o environmentálnych záťažiach je príslušným ministerstvom pre priemyselné areály ministerstvo hospodárstva. Napriek tomu, ale veľmi rád vám poskytnem informácie, o ktorých, o ktoré žiadate. Predovšetkým ja vám chcem povedať, že vo svojej otázke sa, spomínate prieskumy, ktoré ale publikovala istá opozičná strana a ich hodnovernosť ja neviem nijak overiť. Isté je, že Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ruch v sále a zaznievanie gongu) monitoring vôd pod týmto areálom bývalého Istrochemu robí a táto kontaminácia má klesajúci charakter, a nie stúpajúci, ako ste v otázke predpokladala. Neviem, ako prišlo k takej disparite. Opakujem, prieskumy, ktoré publikovali občianske združenia, inokedy politické strany, nepoznáme a nevieme ich validitu určiť a ani ich nespochybňujem, lebo častokrát to môže byť miestom odberu. My máme oficiálne miesta odberu a dlhoročne sledujeme kontamináciu a môžem teda aj za tento oficiálny Ústav Dionýza Štúra oznámiť, že táto kontaminácia má mierne klesajúci charakter. Je to logické, tá výroba tam zastala a postupne sa tá kontaminácia prerieďuje zrážkovou vodou a tak ďalej, ostatnými prírodnými procesmi. Neznamená to, že by sme mali naveky čakať, kým to, alebo dlho čakať, kým sa to vyčistí prírodnými procesmi. Otázne je ale, kto má zaplatiť čistenie. Verte mi, pani poslankyňa, že odstraňovanie environmentálnych záťaží je pre ministerstvo životného prostredia veľká výzva, lenže pravda je taká, že z verejných zdrojov, tých takmer 2-tisíc environmentálnych záťaží, ktoré Slovensko má, nebude nikdy odstránených, nielen za môjho života, ani za vášho a vašich detí. Predchádzajúci ministri životného prostredia sa, žiaľ, nezaoberali touto otázkou a nekládli si otázku, kedy vôbec sa zbavíme environmentálnych záťaží, a ako je to možné, sa ich zbaviť, ak by mali byť odstránené výslovne na úkor daní občanov. Čiže aj tí milionári a miliardári, ktorí mali v privatizačných zmluvách záväzok odstrániť environmentálnu záťaž, aj tí sa dožadujú, aby im občania zaplatili očistenie ich pozemkov. Ľahostajnosť a zatváranie očí pred týmto problémom nepriniesli žiadne riešenie a znečistenie z tohoto bývalého priemyselného kolosu naďalej ohrozuje podzemné vody. Aj napriek tomu, že ministerstvo životného prostredia nebolo určené ako povinná osoba na túto environmentálnu záťaž, povinne zabezpečujeme dlhodobý, pravidelný monitoring už spomínaného, prostredníctvom spomínaného Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Ministerstvo životného prostredia sa nestotožňuje s tým, že by občania mali na seba prevziať záťaž za vyčistenie tohoto pozemku. A keďže odhady sú vyše 370 mil. eur, ani to vecne nie je možné. Aj preto budete, ako verím, aj na tejto schôdzi rokovať o návrhu zákona, ktorý tieto pomery predsa len robí spravodlivejšími. 
Doplňujúca otázka By som sa chcela poďakovať. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.