Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 17. 3. 2021 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Jednou z tém tohto týždňa je, že Slovensko si v uplynulých mesiacoch neuplatnilo nárok na dodávku všetkých vakcín Pfizer/BioNTech, na ktoré malo podľa rozdeľovacieho mechanizmu v rámci Európskej únie nárok vzhľadom na počet obyvateľov. Mohli by ste upokojiť verejnosť a transparentne zverejniť, chronologicky podľa jednotlivých kôl dodávok jednotlivých dodávateľov (nielen Pfizer/BioNTech), na aký počet dávok Slovensko malo nárok, a aký nárok si v každom jednom kole uplatnilo (osobitne za každú vakcínu)? 
Adresát podpredseda vlády a minister financií SR, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Eduard Heger 
Dátum odpovede 18. 3. 2021 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister financií SR, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Eduard Heger 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Určite veľmi rád. Dokonca dal som vypracovať takú tabuľku, ešte ju teraz, som ju dostal, takže budem z nej aj hovoriť, ale cieľom je ju zverejniť, čiže nielen tu ju teraz povedať, lebo tých dát je tam naozaj veľa. Ale dal som vypracovať takú tabuľku, aby bolo úplne jasné, ktorú vakcínu, kedy, od ktorého výrobcu, aká technológia, aká účinnosť, aká bola cena, aby to bolo naozaj prehľadné na jednom mieste, koľko sme mali kvótu, koľko sme objednali, koľko sme dostali, na aké kvartály, koľko nám bolo prisľúbené, aby to bolo naozaj prehľadné a aby tam bolo aj jasne vidieť, že v ktorom momente sme mali koľko zakontrahovaných vakcín v celkovom objeme a na základe toho sa robili aj tie rozhodnutia. Takže toto je niečo, čo pripravujeme. Ja vám viem dať k nahliadnutiu už teraz, keby ste chceli, do tej tabuľky, ktorú tu mám, ale ešte ju chcem trošku dočistiť, lebo mi tam chýba jeden stĺpec, aby tam bola tá akumulácia, aby sme videli v každom momente, koľko teda sme mali vakcín zakontrahovaných ako Slovensko a zároveň, aby to bolo v chronologickom poradí, lebo to tu momentálne nemám. Chcem však povedať dôležitú vec, lebo vedie sa tu aj tá diskusia, teda že či teda Slovensko neprišlo o nejaký objem tých vakcín. Treba povedať, že objednaných tých vakcín je podstatne viac, ako potrebujeme zaočkovať obyvateľstvo. A teraz otázka je, že či tie, tie kvóty, ktoré Európska komisia vyjednala v rámci tých kontraktov, z ktorých my sme mohli mať podiel, či teraz budú chodiť v závislosti od toho, koľko si kto nakontrahoval, alebo či budú naozaj chodiť v závislosti pro rata podľa toho, ako sa budú vyrábať, lebo to je to najpodstatnejšie. Vidíme, že aj tie samotné firmy, ktoré vstúpili do toho, že sľúbili väčší počet alebo teda sľúbili, že dodajú nejaké objemy, nie sú schopné tie objemy dodávať, čo zase na druhej strane mňa ako človeka, ktorý v praxi pracoval aj v sektore výroby, až tak neprekvapuje, pretože nie je jednoduché rozbehnúť výrobu v takom rýchlom čase nejakého nového produktu bezchybne. Preto vlastne aj niektoré vakcíny prišli neskôr, ako bolo sľúbené a podobne, lebo tie kontrakty sa uzatvárali už na štvrtý kvartál, už v októbri bola, myslím, podľa toho, čo tu mám informáciu, že potvrdenie pre Streamboard bol 20. 9. a podpis objednávkového formulára, lebo jedno je kontrakt a potom je objednávkový formulár a podpis prvý pre objednávkový formulár, ak sa nemýlim, bol 19. 10. 2020. Tie dodávky mali dôjsť v kvartáli, v IV. kvartáli 2020 a vieme, že prišli až úplne posledné dni, takže tým pádom sme nevedeli využiť ten potenciál toho IV. kvartálu na zaočkovanie. Samozrejme, očkovali sme to neskôr, čiže sa to takýmto spôsobom roluje. Vidíme, že napríklad pri AstreZeneca je problém s dodávkou, je tu výpadok vyše 100-tisíc vakcín, ktoré, na ktoré sme čakali a ktoré potrebujeme. Takže a všetky tie objednávky z tých bazárov 1 a bazárov 2, ako ste počuli, to sú nadobjednávky, a tak by som povedal v tomto momente, nevieme povedať, že či to bude mať vplyv alebo nie. Teda ja tú informáciu nemám, ale zisťujem ju a chcem ju teda vedieť vyslovene konkrétne. Zadal som to ako jednu z prvých úloh, pretože ma to zaujímalo, akonáhle tá informácia tento týždeň myslím, že vyšla, vyšla v médiách. Dôležité je povedať, že teda ten základný kontrakt napríklad s vakcínou Pfizer, ktorú sme mali, tak tam bolo špecifikované kvartály, že koľko dostaneme v každom kvartáli. Ale pre tie bazáry nie je špecifikované, koľko dostaneme v jednotlivých kvartáloch. Vieme, aká alokácia bola na tie kvartály, v ktorých by tento bazár mal byť poskytovaný a oni sami nevedia povedať, že koľko z toho teda doručia v ktorej časti. To zatiaľ nám nevedia povedať. Aj dokonca ten kvartál, teda tie kvartály, čo máme, tak aj teraz vedia povedať, garantovať, garantovať, ak je to správne slovo, aj to je možno trošku silnejšie slovo, na najbližšie štyri týždne. Čiže hoci my máme kontrakt, ktorý je na 2,4 milióna a dostali sme zatiaľ, myslím, že z Pfizeru, ak sa nemýlim, okolo 1,5 alebo ani to nie. Nie, pardon, nedostali sme ten počet, toľko sme nemali zaočkované. Takže, takže vlastne vieme na štyri týždne a ďalej nevieme, čiže oni to upresňujú podľa toho, ako zvládajú samotné výrobné kapacity. A potom ten bazár 2 bol na kvartál III a IV, ale teraz sa, teda sa povedalo, že bude od kvartálu II. Čiže obidve aj bazár 1, aj bazár 2 by mal byť plnený od kvartálu II, ale tie detaily ešte teda si nechávam spracovať. Takže záverom chcem len povedať, že áno, veľmi rád túto informáciu poskytnem a zverejníme ju či už na stránke alebo formou tlačovej správy, aby naozaj verejnosť presne vedela, aké kroky boli podniknuté z hľadiska vakcín. Ďakujem, skončil som. 
Doplňujúca otázka ... a v rámci doplňujúcej otázky by som sa teda chcel spýtať, lebo nie je mi, stále mi to nie je celkom jasné, aj keď som o tom čítal a zisťoval som informácie. Jedna vec je celkový objem, ktoré prídu, ale či hrozí, alebo nehrozí, že v dôsledku spôsobu objednávania, že sme, že sme od začiatku nevyužívali tie opcie naplno, prídu tie vakcíny neskôr, ako keby sme, ako keby sme ich objednávali od začiatku naplno, lebo to je asi tá podstatná otázka, v tom úhrne evidentne ich bude viac asi, ako ich budeme potrebovať, ale dôležitý, dôležitý je ten časový rozmer. A druhý bod, ktorý by som sa teda chcel spýtať, že či by bolo možné, aby ministerstvo aktívnejšie zverejňovalo tieto informácie, tie, na ktoré som sa pýtal, o tom, ako boli, ako boli možnosti zazmluvniť, do akej miery boli využité alebo neboli využité a prečo neboli, neboli využité, kto o tom rozhodol, ale povedzme aj informácie o tom, ako, ako sú plánované dodávky a ako tie dodávky reálne chodia. Ja viem, že sa to priebežne rôznymi formami zverejňuje, ale myslím si, že nie je optimálne to zverejňovať iba na tlačových besedách alebo na základe dopytov či už občanov cez infozákon, alebo poslancov na hodine otázok, že by bolo oveľa lepšie a transparentnejšie, keby ministerstvo aktívne na svojej webstránke malo nejakú, nejaké jedno miesto, kde by sa všetky tieto informácie priebežne zverejňovali a aktualizovali. Takže sa chcem spýtať, že či môžte dať verejný prísľub, že tak ministerstvo bude robiť. 
Doplňujúca odpoveď Úplný súhlas, áno, môžem dať, lebo sám som už povedal aj po tej tlačovej besede v utorok, že teda boli od novinárov na to otázky, že je potrebné pripravovať túto informáciu, pripraviť túto informáciu a potom ju naozaj že aktualizovať a zverejňovať na webovej stránke. Takže toto, predpokladám, že je v procese. Priebežne teda na poradách to vyhodnocujeme. Je to deň a pol stará úloha. Ale úplný súhlas. Myslím si, že takto by to presne malo byť. Jediné obmedzenie, ktoré ešte som dal preveriť, je, že čo sa týka niektorých vecí, lebo tie zmluvy teda sú neverejné, ale sú neverejné z podstaty Európskej komisie. Čiže my potrebujeme vedieť, že všetky tieto čísla, ktoré z nich vytiahneme, či môžeme tie čísla zverejniť. Predpokladám, že by s tým nemal byť problém, pretože však sú to naše čísla, sú to naše vakcíny, my si za ne platíme, tak predpokladám, že by s tým nemal byť vôbec problém a nie je to zase žiadne know-how ani nič podobné, takže ja ich hovorím, ja ich tu teraz, pozerám sa na ne, takže predpokladám, že tam nebude žiadne tajomstvo, ale toto by som chcel vyriešiť, dúfam, budúci týždeň mať odpoveď, aby sme to mohli začať zverejňovať, aby to bola raz a navždy jasné. Čo sa týka tej prvej otázky, túto informáciu ani ja zatiaľ nemám, čakám presne na ňu. Zatiaľ teda nič neavizuje tomu, že by to malo byť tak, že by sme o niečo prišli, ale treba si aj uvedomiť, tie okolnosti, v ktorých sme sa nachádzali, a preto som chcel, aby bolo aj akumulatívne ukázané, že koľko vakcín sme mali v ktorom momente a na základe toho sme sa rozhodovali. Lebo ak teraz vidím, že my sme mali v momente v novembri zakontrahovaných, zakontrahovaných cez 8,5 milióna vakcín a mali sme sa rozhodovať o tom, či zakontrahujeme ďalšie 2,4 alebo podobne, vtedy tá diskusia nebola potrebná, lebo si, akože na čo budeme kontrahovať ďalšie a nebolo, predpokladám, toto chcem tiež dať zistiť, či bolo povedané, že ak si nakontrahujete viacej, tak môžete dostať skôr. Lebo ak by tam takáto korelácia bola, tak potom si môžme cez prizmu hodnoty za peniaze povedať, že či to dáva zmysel, že čo urobíme potom s tými prebytočnými vakcínami, aby sa nestalo, že Slovensko má 5 miliónov obyvateľov a má zakontrahovaných 50 miliónov vakcín, ktoré vieme, že v čase treba spotrebovať a len preto, aby sme 5 miliónov dostali skôr, akože musíme si povedať, a teda, no teraz v tomto momente už sa to deje, ale to bola proste predmetom tej diskusie, čiže do akej miery toto dáva zmysel. Ale keď budú tie čísla podľa pripravené v takej podobe, čo verím, je otázka pár dní, tak potom si môžme presne tieto otázky povedať a zodpovedať a vyhodnotiť spätne, čo bolo dobré rozhodnutie, čo nebolo dobré rozhodnutie, či teda to bolo dobré rozhodnutie alebo nie. Takže toľko na doplnenie. Ďakujem veľmi pekne za veľmi dobrú otázku. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.