Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 3. 2. 2021 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Ako podpredseda vlády ste zodpovedný za zabezpečovanie koordinácie ústredných orgánov štátnej správy v oblasti tvorby legislatívy, vrátane koordinácie pripomienkového konania. Ako hodnotíte skutočnosť, že Štatistický úrad SR sa na poslednú chvíľu na základe politických tlakov snaží vypustiť zo sčítania obyvateľstva možnosť uvádzania druhej národnosti, ktorá bola zavedená na základe dlhodobej prípravy, participatívneho procesu za účasti zástupcov národnostných menšín, odborných analýz a riadneho legislatívneho procesu? 
Adresát dočasne poverený podpredseda vlády SR Štefan Holý 
Dátum odpovede 4. 2. 2021 
Zodpovedal dočasne poverený podpredseda vlády SR Štefan Holý 
Odpoveď Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, to, že som zodpovedný za koordináciu v oblasti tvorby legislatívy vrátane koordinácie pripomienkového konania, ako iste viete, neznamená, že ako podpredseda vlády som zodpovedný za obsahovú stránku návrhov opravných predpisov. Som dokonca presvedčený, že vy osobne veľmi dobre viete, aký je rozsah mojich kompetencií, a preto nerozumiem celkom spojitosti vo vašej otázke ani preto, ani tomu, prečo ju kladiete mne. Štatistický úrad je nezávislým ústredným orgánom štátnej správy a to hlavne pri výkone jeho esenciálnej činnosti, ktorým zabezpečovanie a nastavovanie pravidiel sčítania rozhodne je. Preto mi neprináleží hodnotiť z obsahovej stránky návrhy štatistického úradu. Ďakujem pekne. 
Doplňujúca otázka Ďakujem za odpoveď, pán podpredseda vlády. No, ako, samozrejme, viem, aké sú vaše kompetencie, však sme to riešili pri kompetenčnom zákone, pri ktorom prešli nejakí legislatívci na, pod váš úrad aj zo štatistického úradu. A teraz sú iné úrady, ktoré sú tiež nezávislé, a teda tam, tam to riešite. Napríklad pri Úrade pre verejné obstarávanie nepredkladal novelu Úrad pre verejné obstarávanie, ale vy ste ju predkladali, takže mám za to, že máte nejaký vhľad aj do obsahovej stránky. A tá obsahová stránka je, žiaľ, taká, že boli tu nejaké politické tlaky zo strany jedného koaličného poslanca, riešilo sa to na koaličnej rade, malo sa to riešiť na vláde, ale keďže sa koalícia nerozhodla, tak sa to rieši iba nejako napriamo, nie za základe, na základe normálneho, normálneho procesu, tak ako bolo prijaté to rozhodnutie o dvoch národnostiach, ktoré sa dlho diskutovalo aj na odbornej úrovni, aj vo výbore pre národnostné menšiny pri rade vlády a ľudské práva. Aj bol k tomu spracovaný nejaký odborný materiál, aj k tomu bolo riadne medzirezortné pripomienkové konanie a teraz, zrazu sa narýchlo, na poslednú chvíľu ide toto meniť na základe politických tlakov, takže by som očakával, že by ste mohli mať na to názor. Ale keď sa bavíme teda o kvalite legislatívneho procesu, ktorá do vašej kompetencie nepochybne patrí, tak v tomto prípade sa koná skrátené legislatívne konanie. Lebo normálne legislatívne konanie by malo trvať najmenej 15 pracovných dní, oni to skrátili. A aj my v parlamente často skracujeme, ale súvisí to s pandémiou, súvisí to s krízovou situáciou. To, či majú byť jedna národnosť alebo dve národnosti v dotazníku pri sčítaní obyvateľstva, tam žiadne také dôvody, ktoré legislatívne pravidlá vlády predpokladajú, neexistujú. Tak by ma zaujímalo, ako vnímate to, že sa porušujú legislatívne pravidlá vlá... (Prerušenie vystúpenia časomerom.) 
Doplňujúca odpoveď Tak toto, samozrejme, vnímam pomerne s veľkou nevôľou a to, že pán predseda štatistického úradu prišiel v zásade niekedy minulý týždeň s tým, že teda chce dávať toto, toto opatrenie alebo návrh tohto opatrenia do medzirezortného pripomienkového konania, akože hodne som teda zvraštil čelo. Pretože aj ja som si vedomý, rovnako ako vy, že keď toto bola téma a mala byť téma, ja rozumiem nejakému politickému kontextu, ale ten ako keby neprináleží celkom hodnotiť na tomto fóre. Taktiež som povedal, že kde ste boli pred dvoma, troma, piatimi týždňami, tak aby mohlo zbehnúť štandardné MPK v štandardných, v štandardnom časovom rámci. Na druhú stranu považoval som za rozumnejšie vlastne pustiť to aspoň do skráteného MPK, ako keby to, ako povedzme že, ako by tam nemalo byť nič, hej, pretože to vydanie opatrenia, a na to som upozorňoval aj na koaličnej rade, je v zásade v kompetencii, výlučnej kompetencii štatistického úradu. Nie je to ani kompetencia vlády, ani kompetencia poslancov. Aj v dôsledku toho som všetky tieto ako keby iniciatívy som odkázal priamo na predsedu štatistického úradu. A mám pocit, že niekde v médiách som čítal, že sa aj poslanci, neviem koľko, niekoľko desiatok poslancov sa obrátili na predsedu štatistického úradu, čo považujem za správne, pretože tam to kompetenčne patrí. To, že, a tu poznáte môj názor v zásade alebo dlhodobý názor. Ja nie som teda nejakým nadšencom skrátených legislatívnych konaní. Niekedy sa tomu, žiaľ, nedá vyhnúť, ale ja sa ich skôr snažím teda brzdiť, hamovať alebo teda nejak, nejak blokovať tam, kde to nie je nevyhnutné. V tomto prípade mi prišlo vhodnejšie pustiť to aspoň na sedem dní, aby o tom bola nejaká debata, ako to úplne ignorovať. A súhlasím s vami, že keby s tým prišli v januári alebo niekedy skôr, alebo v decembri a otvorili tú tému, tak tam mohlo zbehnúť normálne konanie. To je proste tak. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.