Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 25. 11. 2020 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Aký je aktuálny stav v preplácaní výdavkov, ktoré mali územné samosprávy v súvislosti s plošným antigénovým testovaním obyvateľov na COVID-19 v októbri a novembri? 
Adresát dočasne poverený minister financií SR Eduard Heger 
Dátum odpovede 26. 11. 2020 
Zodpovedal dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, Ministerstvo financií Slovenskej republiky je pripravené na základe verifikovaných údajov okamžite uvoľniť potrebné rozpočtové zdroje na kompenzáciu výdavkov v súvislosti s plošným testovaním obyvateľstva na COVID-19, a to na základe žiadosti o vykonanie rozpočtového opatrenia zaslaných dotknutými rezortami. V prípade prostriedkov pre mestá a obce sa v pôsobnosti ministerstva vnútra sumarizujú údaje z okresných úradov, ktoré sústreďujú a vykonávajú kontrolu podkladov preukazujúcich vynaložené náklady obcí a miest. Práve rezort vnútra má k dispozícii zákonný rámec na kompenzáciu nákladov v takýchto výnimočných situáciách. Ministerstvo financií celú situáciu monitoruje a v celom procese finančného zabezpečenia len poskytujú zdrojové krytie pre dotknuté ministerstvá. Ak teda ministerstvo financií nemá oficiálnu žiadosť na uvoľnenie prostriedkov z týchto rezortov, nevie uvoľniť zdroje. Zároveň platí, že prostriedky ani nebudú smerovať priamo mestám a obciam, ale na účet ministerstva vnútra, ktoré ich následne bude dotknutým samosprávam zasielať. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.) Ministerstvo financií čaká aj na žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z ministerstva obrany. V tomto prípade ide o finančné prostriedky určené pre lekársky personál, ktorý sa na testovaní zúčastnil. Ďakujem za pozornosť. 
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za prečítanie odpovede pána ministra financií. A keďže rovnakú otázku som kládol aj vám, tak sa chcem teraz spýtať, že v akom je to stave a či možno, možno očakávať, že budú tie prostriedky čo najskôr preplatené, lebo, lebo naozaj niektoré obce začínajú byť už v kritickej situácii za to, že v podstate pomohli zrealizovať celoplošné testovanie, a bez ich obrovského nasadenia by sa to, by sa to určite nepodarilo takto zvládnuť. A teraz podľa tých informácií, ktoré sú medializované, nemajú prostriedky na svoju bežnú činnosť, na mzdy a podobne, takže myslím si, že by malo byť vo vrcholnom záujme štátu, aby tento dlh, ktorý má štát voči občanom, bol čo najskôr splatený. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď No určite áno. Neviem, môžem prečítať aj moje stanovisko, ktoré mám pripravené aj k otázke č. 13, ak teda..., ale: „Uznesením vlády Slovenskej republiky z 18. októbra bola v bode B3 uložená úloha ministrovi vnútra v spolupráci s ministrom financií vyčleniť z rozpočtovej kapitoly všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky na plnenie úloh spojených s prípravou a vykonaním ďalšieho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v čase núdzového stavu. Ministerstvo vnútra vypracovalo metodické usmernenie pre okresné úrady k určeniu postupu obcí a miest pri uplatňovaní si nákladov spojených s týmto testovaním. Na základe toho usmernenia oslovili okresné úrady obce a mestá o zaslanie výkazu o úhrade výdavkov spojených s celoštátnym testovaním vrátane účtovných dokladov, zmlúv, zmlúv o dobrovoľníckej činnosti vydaných pre administratívnych pracovníkov v stanovenom termíne do 20. novembra. Bolo na rozhodnutí obce a mesta, či pošle výkaz o úhrade výdavkov za každý termín celoštátneho testovania samostatne, alebo spoločne po uskutočnení plošného testovania. Následne okresný úrad posúdil oprávnenosť predložených výdavkov spojených s testovaním. Verifikované údaje boli v termíne do 24. novembra zaslané na krajské centrá podpory podľa územnej príslušnosti na úhradu. Ministerstvo vnútra v spolupráci s ministerstvom financií vyčlenilo na úhradu výdavkov na celoštátne testovanie obyvateľstva na území Slovenskej republiky finančné prostriedky v sume 8,9 mil. eur, ktoré boli ku dňu 25. novembra poskytnuté a rozpísané na príslušné okresné úrady a tie postupne dávajú finančné prostriedky na úhradu mestám a obciam. V priebehu uplynulých dvoch týždňov vyčlenilo ministerstvo vnútra v spolupráci s ministerstvom financií aj výdavky pre mestá a obce spojené s prvou vlnou v sume 7,86 mil. eur, ktorých úhrada tiež prebieha prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja. Spolu za prvú vlnu a spoločné celoštátne testovanie bude mestám a obciam vyplatená suma 16,76 mil. eur.“ Ďakujem pekne, skončil som. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.