Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 25. 11. 2020 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Aký je aktuálny stav v preplácaní výdavkov, ktoré mali územné samosprávy v súvislosti s plošným antigénovým testovaním obyvateľov na COVID-19 v októbri a novembri? 
Adresát dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec 
Dátum odpovede 26. 11. 2020 
Zodpovedal dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, Ministerstvo financií Slovenskej republiky je pripravené na základe verifikovaných údajov okamžite uvoľniť potrebné rozpočtové zdroje na kompenzáciu výdavkov v súvislosti s plošným testovaním obyvateľstva na COVID-19, a to na základe žiadosti o vykonanie rozpočtového opatrenia zaslaných dotknutými rezortami. V prípade prostriedkov pre mestá a obce sa v pôsobnosti ministerstva vnútra sumarizujú údaje z okresných úradov, ktoré sústreďujú a vykonávajú kontrolu podkladov preukazujúcich vynaložené náklady obcí a miest. Práve rezort vnútra má k dispozícii zákonný rámec na kompenzáciu nákladov v takýchto výnimočných situáciách. Ministerstvo financií celú situáciu monitoruje a v celom procese finančného zabezpečenia len poskytujú zdrojové krytie pre dotknuté ministerstvá. Ak teda ministerstvo financií nemá oficiálnu žiadosť na uvoľnenie prostriedkov z týchto rezortov, nevie uvoľniť zdroje. Zároveň platí, že prostriedky ani nebudú smerovať priamo mestám a obciam, ale na účet ministerstva vnútra, ktoré ich následne bude dotknutým samosprávam zasielať. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.) Ministerstvo financií čaká aj na žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z ministerstva obrany. V tomto prípade ide o finančné prostriedky určené pre lekársky personál, ktorý sa na testovaní zúčastnil. Ďakujem za pozornosť. 
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za teda zodpovedanie mojej otázky ešte v rámci, v rámci toho predchádzajúceho kola. A ale teda chcel by som apelovať na vládu, že tomuto by mala venovať zvýšenú pozornosť, lebo vzhľadom na vývoj pandémie je veľmi pravdepodobné, že, že budeme potrebovať spoluprácu aj zo strany, aj zo strany samospráv. A ak sa to vyplácanie bude, bude naťahovať, tak je možné, že tá ochota, s ktorou sme sa stretli, stretli v tom prvom kole plošného testovania, už taká nebude, a teraz nehovorím iba o tom, či bude nejaké ďalšie plošné testovanie, alebo, alebo nebude, ale, ale je veľmi pravdepodobné, že spoluprácu zo strany obcí budeme, budeme potrebovať. Takže neviem, či je to otázka, alebo, alebo apel, že ak je možné venovať tomuto zvýšenú pozornosť a nenechať to len na, na to, že sa to nejako, nejako vyrieši, tak by som sa za to, za to prihováral. A teda tá doplňujúca otázka je, že či, či to vnímate takto podobne aj vy. 
Doplňujúca odpoveď Nie, nevnímam, lebo to nie je o tom, že vláda by nekonala, a tak, ako som odpovedal v tej, v tom mojom predchádzajúcom vstupe, už tie peniaze, finančné prostriedky boli uvoľnené (ruch v sále a zaznievanie gongu) a je to v riešení. Takže, samozrejme, že my sa tým zapodievame a nie je to o tom, že by sme to nevnímali. Ďakujem pekne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.