Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 4. 11. 2020 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Úrad verejného zdravotníctva SR vo svojich usmerneniach ohľadom čeleniu pandémii COVID-19 odporúča, aby zamestnávatelia zvážili riziko šírenia ochorenia na pracovisku a umožnili aspoň časti zamestnancov home office. Aké sú aktuálne skúsenosti vášho ministerstva, resp. podriadených organizácií rezortu s home office? Využívate možnosť udeliť zamestnancom prácu z domu v súčasnom období? 
Adresát dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak 
Dátum odpovede 5. 11. 2020 
Zodpovedal dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak 
Odpoveď Vážený pán poslanec, najskôr vás chcem informovať, že nielen teda, že využívame tento inštitút, ale čoskoro príde do parlamentu, vláda schválila včera novelu Zákonníka práce, kde okrem iného upravujeme home office, pretože sa ukázalo, že začína byť natoľko využívaný, že potrebujeme nejakým spôsobom garantovať práva zamestnanca a upraviť Zákonník práce, aby home office bral ako v istom zmysle už rovnocennú formu práce. Takže v zásade umožňujeme na ministerstve home office každému, kto po prvé má v starostlivosti dieťa, ktoré je na, zjednodušene povedané, na pandemickej OČR-ke, alebo má aj dištančné vzdelávanie, to znamená, že je na druhom stupni, ak je potrebné, tak aj na strednej škole, keď to tak poviem. Po druhé, ak, samozrejme, že to platí aj pre predškolské zariadenie. Potom umožňujeme zamestnancom nad 62 rokov automaticky, ak patrí do akejkoľvek z rizikových skupín z hľadiska zdravotného stavu, automaticky mu umožňujeme home office. Ak má nejaké karanténne opatrenie, ak zamestnanec mal pri vstupe do budovy zvýšenú teplotu, merame stále kontinuálne od jari, ale nie je inak chorý, proste neprejavia sa, neprejaví sa uňho žiadna choroba, umožňujeme do vyriešenia home office automaticky. Ak v kancelárii sedia dvaja a viacerí zamestnanci, umožňujeme home office, to znamená, že aby v kancelárii sedeli najviac dvaja. A v mesiaci október požiadalo o prácu z domu z týchto dôvodov, kde povoľujeme automaticky, prípadne aj z iných dôvodov 240 zamestnancov, čo predstavuje zhruba 44 % z celkového počtu zamestnancov čisto ministerstva. Čo sa týka úradov práce, tam je väčší problém, pretože potrebujeme tých zamestnancov mať viac v práci, pretože vybavujú konkrétnu agendu. Samozrejme, pokiaľ sú nejaké z tých zdravotných indikácií alebo je nejaký problém, tak individuálne riaditeľ, príslušný riaditeľ úradu posudzuje žiadosti o home office. Ale deje sa to vyložene v individuálnom prípade, nie v plošnom, ako sme to nastavili na ministerstve, teda tie kategórie, ktoré do toho spadajú, automaticky môžu mať home office. Rovnako... Ešte by som chcel povedať, že sa snažíme dodržiavať aj na ministerstve pri tých home officoch také rozloženie, že aby zamestnanci boli zastupiteľní, pokiaľ je to možné. Čiže aby napríklad na legislatíve, tak jasné, že potrebujeme, pokiaľ možno všetkých, ale, ale snažíme sa to robiť tak, že pokiaľ je možné, aby pracovali z domu, keby náhodou niekto musel ísť do, do karantény alebo, alebo ochorel na čokoľvek, tak aby tí druhí mohli ho zastúpiť v práci. Potom máme Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých Levoča. Nevyužívame zatiaľ prácu z domu. Počas prvej vlny ju využívalo ekonomické a hospodárske oddelenie, zatiaľ neboli také požiadavky, čiže tam veľmi nie. CIPS nevyužíva prácu z domu. Národný inšpektorát práce využíva prácu z domu. O práci z domu rozhoduje vedúci zamestnanec na základe plánovania pre nasledujúci pracovný týždeň po zasadnutí krízového štábu. Predpokladom je plnenie konkrétnych úloh zamestnanca podľa týždňového rozhovoru. Ak ich plní, ktoré sa kontrolujú, tak môže pokračovať v home office. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, žiadosť schvaľuje riaditeľ inštitútu. Je to využívané, najmä v súčasnosti učitelia, školy, zamestnanci centra pracovnej rehabilitácie. Ostatní zamestnanci podľa možnosti tak, aby bolo plnenie ostatných úloh zabezpečené. Implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, momentálne je nastavený systém striedania a zastupiteľnosti zamestnancov tak, že 55 % je v práci a 45 % home office. Takisto každý zamestnanec je v čase home office povinný vykonávať pracovnú činnosť v štandardnom pracovnom čase 7,5 hodiny, byť zastihnuteľný a takisto posielať výkaz o tom, že čo za ten deň urobil. Inštitút pre výskum práce a rodiny 80 % využíva home office. A Sociálna poisťovňa, tam je to takisto komplikované, pretože musia poskytovať ako tú konkrétnu činnosť klientom. Je to na individuálnom, na individuálnom posúdení. Ale počet zamestnancov využívajúcich je momentálne cca 215 a striedajú sa v desaťdňových intervaloch, aby boli nahraditeľní.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za vyčerpávajúcu odpoveď. A teda chcel by som sa ešte spýtať, či okrem tých všeobecných, nechcem to povedať, že usmernení alebo, alebo teda zlepšení, ktoré prinesie Zákonník práce vo vzťahu k práci z domu všeobecne, či identifikujete aj nejaké konkrétne veci, ktoré by mohli byť problematické alebo by mohli ich, ich odstránenie či riešenie zlepšiť možnosti práce home office špeciálne vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom štátnej správy či už z hľadiska, hľadiska právneho, alebo z hľadiska organizačného, alebo povedzme z hľadiska technického. Lebo tak pán minister Doležal tu spomínal, že je problém so zabezpečením bezpečného vzdialeného prístupu napríklad, a teda viem, že podobné problémy majú aj v Českej republike, tak či, či, ak sa tomu nejako venujete, či ste identifikovali aj nejaké ďalšie problémy, ktoré by bolo vhodné riešiť.  
Doplňujúca odpoveď Tieto problémy, ktoré spomenul pán minister Doležal, máme identické aj u nás. Riešime to tak, že tí zamestnanci, u ktorých sa to dá ľahšie zabezpečiť, tak majú väčšiu možnosť pracovať na home office. Niektoré úkony sa naozaj dajú robiť vzhľadom na informačné systémy iba, alebo snažíme sa ich obmedziť, aby sa teda diali na ministerstve priamo, kde to zabezpečenie môže byť lepšie. Myslím si, že home office by mala byť možnosť aj do budúcnosti ako jednej z foriem práce v štátnej správe, ale je veľmi veľa činností, kde je žiaduce, aby sa tí ľudia proste stretli, najmä pri riešení problémov. Poviem to ako príklad, nemáme problém na sekcii legislatívy povoľovať home office, pretože keď niekto pripravuje nejakú právnu normu, kľudne to môže pripraviť doma. A, ale napríklad, keď už sa dolaďujú pripomienkové konania, či už vnútorné, alebo medzirezortné, no tak tam si treba na to sadnúť a prejsť to. Skôr sa mi zdá, že sa to stane do budúcnosti v štátnej správe, podľa mňa je to možné ako, brať ako jednu z alternatív, ale nepovažoval by som to za, pre všetky typy činnosti, ako za nejakú rovnocennú pracovnú alternatívu do budúcnosti.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.