Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Andrea Letanovská

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 16. 9. 2020 
Zadávateľ Andrea Letanovská 
Otázka Aké opatrenia chystáte na kompenzáciu výpadkov príjmov pre športovcov - zabezpečenie ich "prežitia"? 
Adresát dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling 
Dátum odpovede 17. 9. 2020 
Zodpovedal dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling 
Odpoveď Vážený pán predsedajúci, páni poslanci, pani poslankyne, vážená pani poslankyňa Letanovská, ďakujem veľmi pekne za túto otázku, lebo to je veľmi aktuálna otázka práve v tejto, v tomto dni aj v týchto hodinách, lebo práve teraz som prišiel aj zo stretnutia, ktoré organizujeme na ministerstve školstva. Je to pracovné stretnutie predstaviteľov vybratých športových zväzov a štátneho tajomníka pána Husára, kde sú aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, sekcie ministerstva aj splnomocnencom vlády pre mládež a šport pánom Kučerom a práve téma tohto stretnutia, z ktorého prichádzame, "sanácia dopadov pandémiu na COVID-19 na šport". Možno keby Hodina otázok bola o hodinu neskôr, tak už by som vám vedel povedať nejaké prvé výsledky toho rokovania, že kam sme sa posunuli a ako kolegovia nadniesli v podstate všetky problémy, ktoré majú v rámci tejto oblasti, a že ako prijímatelia vyhodnotili zo strany ministerstva hospodárstva, ktorí by mali pripravovať a pomôcť nám pripravovať schému pomoci pre šport. V rámci tých predošlých rokovaní s viacerými rezortmi, ktoré sme v minulosti absolvovali ohľadom ekonomických balíčkov pomoci, sa nám reálne nepodarilo v minulosti zabezpečiť tú adresnú pomoc športovcom, resp. športovým subjektom a podporu športovým subjektom, a to aj v rámci alebo vrátane podpory športových klubov, ktorých športovci mali štatút zamestnancov. Vieme, že v rámci jednotlivých pomocí nám naozaj cez to sito prepadávali, pretože tam netvoríte zisky, boli tam viazanosti, čo sa týka zmlúv a ostatné veci a bolo to veľmi problematické nastaviť. Nikto neočakával, ako sa vyvinie druhá vlna a táto situácia, a preto aj teraz iniciatívne, keďže vieme, že asi bude určitý nárast, alebo tie opatrenia budú trvať aj naďalej, tak sa snažíme pripraviť, načítať jednotlivé problémy a pripraviť na základe toho aj opatrenia, o ktorých teraz diskutujú. Preto sme sa dohodli aj s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, aby sa nastavili mechanizmy tej finančnej kompenzácie, ktoré budú zamerané najmä na kompenzáciu tých nákladov klubov počas obdobia kedy nebolo možné súťažiť, kedy nebolo možné vyvíjať športovú činnosť a hlavne aj kompenzáciu tých ušlých výnosov z organizácie športových podujatí. Ja som tam bol chvíľu na tom stretnutí, lebo išiel som sem a naozaj tie ani nie, že požiadavky, ale definovanie tých problémov bolo spôsobené tým, že či už futbal, hokej, alebo ostatné zväzy a kluby nemohli vykonávať činnosť, takže prišli o jednotlivé príjmy, ktoré nie sú v ziskoch, ale je to reálne ich príjem na to, aby vedeli fungovať. To ako to dopadne, budeme informovať v priebehu dnešného, alebo zajtrajšieho dňa, resp. ako sa kolegovia dohodnú s jednotlivými športovými zväzmi a klubmi. Pre mňa je veľmi dôležité ale tu na pôde Národnej rade, rady vysloviť to, že v roku 2020 v rámci rozpočtu kapitoly školstva nedošlo v dôsledku pandémie COVID-19, ale ani z iného dôvodu, k žiadnemu kráteniu športových prostriedkov určených pre šport, nebola krátená ani suma odvodov z výnosov z prevádzkovania loterijných hier, hoci teda tá pomerná časť pripadajúca podľa zákonu o športe na príspevok uznanému športu poskytnutá národným športom so zámerom ich využitia na športové kluby. To je taká aj garancia z ministerstva školstva, že nechceme krátiť tieto prostriedky, lebo si uvedomuje tú situáciu. A aj medzi prvými krokmi, to že sme identifikovali, že mohol by byť v budúcnosti problém, identifikovali sme niekedy v máji, že mohol by byť v budúcnosti problém sme veľmi operatívne riešili zabezpečenie financovania športu v rámci tých existujúcich športových zdrojov kapitoly a to cestou novely zákona o športe, ktorá bola niekde v polovičke júna, alebo v prvých dvoch týždňoch v júni prijatá, kde táto legislatíva reálne rozviazala športovým zväzom ruky. Tým že sa zrušili tie povinné percentuálne podiely, ktorá tam boli a oni tieto prostriedky mohli nejakým spôsobom teda presúvať. Z mojej strany asi všetko. Naozaj možno keby sme mali to stretnutie o týždeň alebo zajtra, tak by som vám vedel veľmi konkrétne už povedať, že ako sa načítali jednotlivé požiadavky zo strany klubov a zväzov a že ako bude ministerstvo hospodárstva prínosom k tomu, keďže oni už vytvorili niekoľko niekoľko štátnych schém pomoci, a chceli by sme aplikovať niektorú z nich. Len potrebujeme teda načítať tie informácie, že ktoré kluby majú, ktoré mu vedia dať. Ďakujem veľmi pekne. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, rozumiem. Vidím, že prebiehajú rokovania a nechcem predbiehať. Veľmi oceňujem, že sa neuvažuje o nejakých reštrikciách napriek tomu, že mnohé kluby nebudú možno vykonávať v plnom profile svoju činnosť. A ako som už povedala, nechcem predbiehať, len či uvažujete aj o nejakej kompenzácie do budúcnosti, v zmysle nejakých ušlých ziskov pre kluby, ktoré nežijú z vysielacích práv, z reklamy, ale z lístkov z predaja, vlastne z organizácie športových podujatí. Nejaké tzv. lístkové kompenzácie alebo niečo také. Uvažujete týmto smerom alebo je to nereálne? Ďakujem pekne. 
Doplňujúca odpoveď Veľmi ťažko povedať, že ako uvažujeme, lebo potrebuje získať všetky informácie. Tieto informácie zo zväzov ani klubov nemáme a to by malo byť aj cieľom toho dnešného stretnutia. My sme dnes zadefinovali, že by sme chceli vedieť, aké sú straty na vstupnom, teda na lístkoch, ktoré aj vy spomínate, aké sú straty na potencionálnom odstúpení jednotlivých reklamných partnerov, lebo aj to sa môže diať. Samozrejme, keď som bol na tom stretnutí, tak jednotliví aktéri hovorili, že naozaj také tie veľké subjekty sú veľmi seriózni a tie finančné prostriedky nechali. Ale, áno, sú aj niektoré subjekty, ktoré povedali, že tým že neprebieha naplnenie tej reklamnej zmluvy, tak tie prostriedky naozaj chcú a vtedy to spôsobuje veľké problémy. A toto sú prvé dva body, ktoré dnes sa budú diskutovať. Potom prídeme k tomu, že či máme prísť a položiť si aj otázku ohľadom kompenzácie ziskov. Na to momentálne neviem odpovedať, ale tie prvé dve veci sa riešia už dnes. Ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.