Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Igor Janckulík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 16. 10. 2019 
Zadávateľ Igor Janckulík 
Otázka Vážený pán minister, už ste identifikovali zodpovedných zamestnancov zhotoviteľa, objednávateľa, prípadne iných, ktorí realizáciu stavby tunela Višňové dostali do stavu ukončenia zmluvného vzťahu pred ukončením diela a nedodržanie termínu spojazdnenia a ako voči nim vyvodíte zodpovednosť? 
Adresát dočasne poverený minister dopravy SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 17. 10. 2019 
Zodpovedal dočasne poverený minister dopravy SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, súťaž na úsek D1 Lietavská Lúčka, Dubná Skala sa vyhlasovala v decembri roku 2011 za ministra Jána Figeľa. Zmluva s víťazným konzorciom bola podpísaná v roku 2014 za ministra Jána Počiatka, kedy Národnej diaľničnej spoločnosti viedol Milan Gajdoš. Víťaz súťaže vzišiel z víťazného tendra. Ani jeden zo spomínaných pánov dnes nepôsobí vo svojich funkciách. Za seba môžem povedať, že Národná diaľničná spoločnosť počas môjho pôsobenia postupovala výhradne podľa zmluvy o dielo a uplatňovala všetky sankcie a inštitúty nápravy, ktoré jej zmluva umožňovala. Národná diaľničná spoločnosť zároveň poskytovala zhotoviteľom nadštandardnú súčinnosť pri všetkých úlohách vyplývajúcich zo zmluvy. Nebol som to ja ani Národná diaľničná spoločnosť, ale samotný zhotoviteľ, ktorý nás informoval o tom, že nie je schopný dielo dokončiť bez platieb nad rámec zmluvy, bez akejkoľvek zákonnej podpory. Preto sme prijali jediné správne riešenie a vyriešili tento problém tak, aby sa znova začalo stavať čo najskôr, aby všetci subdodávatelia dostali zaplatené za svoju prácu, aby ľudia v tomto regióne neboli rukojemníci súdnych sporov. Ďakujem, skončil som. Skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem. Ja doplňujúcu otázku nebudem dávať. Som rád, že táto otázka v poradí ako č. 16 prišla na odpoveď a som rád, že pán minister bol pripravený ju zodpovedať. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Musíme byť pripravení, pán poslanec. Pre Boha živého, však tam robí skoro 700 ľudí, tak niekto to musí pripraviť. Ale nechcem vás prezrádzať, nechcem vám prezradiť tajomstvo, lebo vy tam chodíte, dobre to poznáte. Ďakujem pekne.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.