Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dušan Jarjabek

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 16. 10. 2019 
Zadávateľ Dušan Jarjabek 
Otázka Pán podpredseda, o čom ste rokovali s generálnym tajomníkom OECD na poslednom stretnutí? 
Adresát minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši 
Dátum odpovede 17. 10. 2019 
Zodpovedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši 
Odpoveď Vážený pán poslanec, zástupca generálneho tajomníka OECD Jeffrey Schlagenhauf prišiel na Slovensko na moje pozvanie s cieľom predstaviť protikorupčnú stratégiu pre oblasť implementácie európskych fondov, ktorú sme vypracovali v spolupráci s OECD. Konkrétne ide o oblasť riadenia rizík spojených s korupciou a podvodmi pri implementácii eurofondov. Hovorili sme o prínose projektu pre Slovensko a zhodli sme sa, že mechanizmy riadenia rizík sú na Slovensku nastavené v súlade s európskymi požiadavkami. Cieľom nášho spoločného projektu je snaha o ich ďalšie vylepšenie. V tejto súvislosti sme v spolupráci s OECD vypracovali akčný plán, ktorý v sebe obsahuje 12 konkrétnych opatrení, ktoré ešte viac vylepšia prostredie riadenia rizík a podvodov, a prevencie podvodov v procese implementácie. Spomeniem aspoň najdôležitejšie z nich. Spolu s OECD sme presvedčení, že do procesu riadenia rizík a prevencie podvodov je potrebné intenzívnejšie zapájať orgány činné v trestnom konaní. Z praxe disponujeme informáciami, že riadiace orgány, ktoré sú zodpovedné za proces implementácie fondov Európskej únie, nedisponujú dostatočnými administratívnymi kapacitami, ktoré sú schopné už v prvom momente odhaliť potenciálne riziko podvodného konania alebo korupcie. Preto angažovanosť orgánov činných v trestnom konaní a ich aktívna spolupráca s riadiacimi orgánmi musí fungovať už na začiatku celého projektového cyklu a preventívne brániť vzniku podvodného konania a korupcii už od začiatku. Ďalšou pomôckou pre riadiace orgány bude vypracovanie tzv. katalógu rizík. Experti nášho úradu v spolupráci s riadiacimi orgánmi vypracujú katalóg situácií, ktoré sú z pohľadu implementačného cyklu najviac dotknuté rizikom korupcie a podvodu, pričom ku každému sa priradí aj jeho závažnosť, resp. pravdepodobnosť jeho vzniku. Som rád, že v niektorých prípadoch príprava tohto katalógu prebiehala už počas misií expertov OECD u nás a v prípadoch niektorých ministerstiev je tento katalóg už vo finálnej fáze jeho prípravy. Medzi ďalšie opatrenia, na ktorých sme sa spolu s OECD zhodli, je potreba akcelerácie prípravy etických kódexov v podmienkach orgánov štátnej správy a vytvorenie aktívneho fóra na zdieľanie informácií medzi zainteresovanými subjektami a v neposlednom rade aj zabezpečenie systému expertných školení v procese boja proti podvodom a korupcii. Ctené dámy poslankyne a vážení páni poslanci, toto je v stručnosti zhodnotenie mimoriadne konštruktívnej spolupráce medzi zástupcami úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a expertmi OECD. Pripomeniem, že ide o jedno z opatrení, ktoré vyplýva z Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenie implementácie fondov Európskej únie, ktoré schválila vláda, vláda Slovenskej republiky ešte v jeseni v roku 2017. Zároveň som presvedčený, že tieto opatrenia môžu napomôcť práve prevencii podvodov oblasti implementácie fondov EÚ a som veľmi rád, že zástupca generálneho tajomníka OECD Jeffrey Schlagenhauf vyjadril Slovensku podporu v jeho úsilí a prejavil veľký záujem pokračovať v naštartovanej spolupráci. Ďakujem pekne, skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.