Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ján Kvorka

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 12. 9. 2018 
Zadávateľ Ján Kvorka 
Otázka Pán premiér, ako bude ďalej pokračovať zvyšovanie nástupných platov učiteľov a ako budú ďalej rásť ostatné platy vo verejnej správe?  
Adresát predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Dátum odpovede 13. 9. 2018 
Zodpovedal predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, dámy a páni, programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky uvádza, že zvyšovanie finančného ocenenia sa bude realizovať u všetkých kategórií pedagogických a odborných zamestnancov s osobitným dôrazom aj na začínajúcich učiteľov. Pokiaľ ide o problematiku odmeňovania začínajúcich pedagogických zamestnancov, ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu navrhuje zvyšovanie platov učiteľov na začiatku kariéry úpravou ich tarifného platu začínajúceho učiteľa na základnej alebo strednej škole pri zohľadnení ohláseného 10-percentného zvyšovania platov od 1. 1. 2019. Napríklad v súčasnosti začínajúcemu učiteľovi zaraďovanému v 9. platovej triede prináleží tarifný plat 731 eur. Po už schválenom 10-percentnom zvyšovaní od 1. 1. 2019 sa začínajúcemu učiteľovi zvýši tarifný plat na 805 eur. Po schválení navrhovaného zvyšovania platov učiteľov špecificky na začiatku kariéry sa začínajúcemu učiteľovi zvýši tarifný plat o 9,5 % na cirka 832 eur. Valorizácia platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a rovnako učiteľov vysokých škôl a vývojových a výskumných zamestnancov sa v zmysle dohody sociálnych partnerov uskutoční v roku 2019 a v roku 2020 formou nariadenia vlády po podpise príslušnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o 10 % každý rok. Som veľmi rád a chcem veľmi pekne poďakovať paniam poslankyniam a pánom poslancom, ktorí odsúhlasili poslanecký návrh, že je možné podpísať kolektívnu dohodu aj na viac ako jeden rok, čo garantuje naozaj stabilitu zvyšovania platov zamestnancov verejnej správy, ale aj pedagógov, kde v priebehu dvanástich mesiacov dôjde k výraznému navýšeniu platov o pätinu, to znamená o 20 percent. Je veľmi potešiteľné, že sa tak už niekoľko rokov v rade darí výrazne zvyšovať platy našich učiteľov nad priemer bežného rastu platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe, to znamená, platy pedagógov posledné roky vždy rastú rýchlejším tempom, ako rastú platy iným zamestnancom v štátnej a verejnej správe. Som rád, že aj za tohto volebného obdobia už došlo k zvýšeniu platov trikrát po 6 % a ešte do konca volebného obdobia by sa mali dvakrát výrazne zvýšiť platy našim pedagógom, čím ich postupne chceme dostať na avizovanú úroveň 85 % zárobku, priemerného zárobku vysokoškolských pracovníkov v Slovenskej republike. Naším cieľom je mzdu začínajúceho pedagóga zvýšiť tak, aby bola zaujímavá aj pre mladého človeka, ktorý si chce po skončení štúdia založiť rodinu a pritom chce pracovať ako učiteľ. Prvý krok bude vykonaný už v roku 2019, ďalší bude nasledovať už o rok neskôr. Chceme, aby noví učitelia, ktorí ukončia pedagogické fakulty, nastupovali za lepších podmienok ako ich predchodcovia, a toto považujeme za kľúčové. Na tomto mieste ale chcem pripomenúť, že aj v prípade začínajúcich učiteľov nepôjde len o štandardné navyšovanie nástupného platu v tej základnej tarife o 10 a 10 %, ale pán podpredseda vlády a minister financií spolu s pani ministerkou školstva pripravujú opatrenie, špeciálne opatrenie, akým spôsobom by sa skokovo mohli od 1. 9. 2019, to znamená v nasledujúcom školskom roku, výrazne zvýšiť nástupné platy začínajúcich učiteľov nad rámec štandardného navyšovania 10 % a 10 % v roku ´19 a ´20, pretože v opačnom prípade nebudeme schopní – hlavne v regiónoch, ako je Bratislava alebo ekonomicky dobre prosperujúce regióny – prilákať učiteľov do tejto praxe. Takže konkrétny návrh špeciálneho opatrenia na nárast začínajúcich pedagógov bude predstavený v priebehu roka 2019 a už návrh rozpočtu, ktorý predloží pán podpredseda vlády a minister financií do Národnej rady, bude v sebe mať zakomponovanú určitú rezervu, aby toto špeciálne skokové navýšenie platov začínajúcich učiteľov od 1. 9. 2019 aj v sebe obsahovalo. Pokiaľ ide o druhú časť vašej otázky, chcem uviesť, že v súčasnosti je v legislatívnom procese, a včera ste o ňom hlasovali, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Chcem veľmi pekne poďakovať, že našiel včera podporu až 138 poslancov a bol postúpený do ďalšieho štádia. Predmetný návrh upúšťa od roztrieštenosti existujúceho systému odmeňovania zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, nakoľko redukuje súčasný počet stupníc platových taríf na tri a návrh ponecháva základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré žiada z platových taríf; v ktorej žiadna z platových taríf už nebude pod úrovňou minimálnej mzdy, čomu sme naozaj čelili niekoľko rokov dozadu aj napriek tomu, že vždy boli zamestnancovi doplácané mzdy do úrovne minimálnej mzdy a zákon nebol nikdy porušovaný. Ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať za podporu a verím, že budeme môcť naozaj byť svedkami v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov najvýraznejšieho rastu platov zamestnancov štátnej a verejnej správy v histórii Slovenskej republiky, a pevne verím, že to ocenia všetci, ktorí poctivo a zodpovedne pracujú pre našu republiku, pre našu samosprávu a pre ďalšie organizácie, ktoré sú financované z verejných financií. Ďakujem veľmi pekne. Skončil som, pán predsedajúci.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.