Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ján Kvorka

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 20. 6. 2018 
Zadávateľ Ján Kvorka 
Otázka Aké ciele má tkz. digitálna koalícia v obasti IT, ktorého stretnutia ste sa zúčastnili?  
Adresát predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Dátum odpovede 21. 6. 2018 
Zodpovedal predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Odpoveď Vážený pán poslanec, úvodom by som chcel zdôrazniť, že Digitálna koalícia vznikla z podnetu Európskej komisie, ktorá žiadala všetky členské štáty, aby do polovice roka 2017 predstavili národné digitálne stratégie a pre ich implementáciu vytvorili aj združenia vo forme národných koalícií. V Únii v súčasnosti funguje 17 digitálnych koalícii s viac ako 260 členmi, pričom sa očakáva, že postupne pribudnú aj ďalšie. Európska komisia verí, že aj táto iniciatíva prispeje k zvyšovaniu schopnosti Európanov, z ktorých stále viac ako 70 miliónov nemá žiadne digitálne zručnosti. Podľa nedávno zverejnenej správy Európskej komisie Slovensko dosahuje v porovnaní s inými krajinami Európskej únie najlepšie výsledky v oblasti používania internetu. Napriek tomu sa Slovenská republika v tzv. indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti, skratka DESI, za rok 2017 umiestnila na 20. mieste z 28 členských štátov Európskej únie. Až 45 % našich obyvateľov totiž nemá dostatočné digitálne zručnosti. Preto som rád, že ešte v septembri minulého roku 21 signatárov podpísalo memorandum, ktorým sa na Slovensku založila Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania, a to na základe iniciatívy Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a IT asociácie Slovenska. Hlavným cieľom je mobilizovať, organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností a spájať partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Digitálna koalícia Slovenska v memorande predstavuje 87 konkrétnych záväzkov a po včerajšiu je to už 182 konkrétnych záväzkov, ktoré majú zaistiť možnosti získať digitálne zručnosti každému občanovi. Medzi signatárov okrem štyroch ministerstiev patria aj viaceré vysoké školy a univerzity, Republiková únia zamestnávateľov, Združenie miest a obcí Slovenska, štyri súkromné spoločnosti, ako sú Microsoft a Cisco, ako aj ďalšie organizácie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky chce napríklad zaviesť nové inovatívne technológie a prístupy vo vzdelávaní. Rezort školstva už 23 konkrétnych opatrení zahrnul aj do nadväzujúceho akčného plánu. Ako jeden z hlavných členov Digitálnej koalície vníma zásadnosť zmien, ktoré Slovensko očakávajú, ako je napríklad digitálna transformácia, či priemysel 4.0. V tomto kontexte je zásadnou výzvou rezortu, aby na to adekvátne reagoval aj slovenský vzdelávací systém. Vo februári tohto roku sa Digitálna koalícia rozšírila o ďalších 16 členov a na zasadnutie výkonného výboru pred dvoma dňami sa jej členom stalo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Aj tento rezort prijal päť záväzkov. Konkrétnym príkladom je pilotný magisterský slovensko-ukrajinský štúdijný program, ktorý rezort diplomacie spolu s IT asociáciou Slovenska a Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave spustil v Charkove 12. februára 2018 a prvých 12 študentov je na štúdium už zapísaných. Digitálnu koalíciu vďaka veľkému zanieteniu jej účastníkov možno označiť doslova za projekt s raketovým štartom. Za krátke obdobie od jej založenia sa podarilo zosieťovať a rýchlo zaktivizovať množstvo rozličných významných aktérov v oblasti IT, ktorí už prispeli a priniesli reálne výsledky. Možno vyzdvihnúť najmä IT akadémiu, Národný program vzdelávania pre 21. storočie, do ktorého je zapojených 33-tisíc žiakov, 3-tisíc vysokoškolákov a 2 100 pedagógov. Vážený pán poslanec, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu získal grand pre financovanie štúdie dopadov digitálnej transformácie na ekonomiku Slovenskej republiky od Európskej komisie cez program na podporu štrukturálnych reforiem. Štúdia bude zameraná najmä na segment malých a stredných podnikov, ich potrieb a taktiež na požiadavky pracovného trhu. Konkrétne pôjde o preskúmanie pracovného prostredia malých a stredných podnikov na Slovensku a mapovanie existujúcich podporných iniciatív. Taktiež o zoznámenie sa s osvedčenými postupmi v rámci EÚ na podporu digitálnej transformácie malých a stredných podnikov a odporúčaní opatrení pre slovenskú vládu na uľahčenie digitálnej transformácie. Medzi ďalšie záväzky úradu patrí aj podpora malých projektov firiem, start-upov a výskumných inštitúcií podporujúcich riešenia Industry 4.0 a prenikanie digitalizácie do všetkých odvetví. Záverom považujem za vhodné zdôrazniť, že digitálne zručnosti sú súčasťou a aj jedným z hlavných pilierov stratégie jednotného digitálneho trhu, na ktorej momentálne úrad pracuje. (Zaznievanie zvukov časomeru.) Je reálnym dôkazom prepájania podpory a vyhľadávania potrieb firiem, start-upov a výskumných inštitúcií pri prácach v oblasti jednotného digitálneho trhu na Slovensku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.