Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Klus

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 9. 5. 2018 
Zadávateľ Martin Klus 
Otázka Vážená pani ministerka, aké sú kontrolné procedúry pre diplomatické misie opúšťajúce schengenský priestor na letisku Bratislava, berúc do úvahy stotožnenie osôb s cestovnými dokladmi a kontrolu batožiny vrátane tej, ktorá podlieha Viedenskému dohovoru? 
Adresát ministerka vnútra SR Denisa Saková 
Dátum odpovede 10. 5. 2018 
Zodpovedal ministerka vnútra SR Denisa Saková 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán poslanec, všetky postupy vykonávania hraničných kontrol sú spoločné pre všetky štáty, ktoré sa nachádzajú v schengenskom priestore a majú to upravené v nariadení európskej smernice 399/2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice, ktorý sa aj nazýva Kódex schengenských hraníc, tzv. schengenské acquis. Tento európsky predpis stanovuje rozličné vybavovacie procedúry pre osobitné kategórie osôb. Ak berieme do úvahy, že v prípade hláv štátu a ich delegácií, tak tam sa uplatňuje výnimka zo všeobecných predpisov, opakujem ešte raz, hláv štátu a ich delegácií, ktorá je upravená v prílohe tohto kódexu, tohto nariadenia, vtedy sa kontrola, hraničná kontrola nemôže vykonávať. V prípade ministerskej návštevy, ktorá prekračuje vonkajšiu hranicu Slovenskej republiky, sa vykonáva hraničná kontrola ministra a celej delegácie podľa schengenského acquis. Samozrejme, sú nejaké výnimky, ale tie výnimky sú napríklad prednostné vybavenie alebo nie je potrebné preukazovať účel pobytu alebo finančné zabezpečenie. Vaša otázka aj znela, čo sa týka, alebo dotkla sa kontroly batožiny. Tak kontrolu batožiny u oficiálnych návštev, štátnych návštev, vykonáva Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Všetky návštevy zahraničných delegácií sú koordinované s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí, takže na záver, ak by som mohla, ak sa pýtate a vašou otázkou narážate na odchod vietnamskej delegácie zo Slovenska, ktoré je celkom rezonujúca téma v posledných týždňoch, dovoľte mi, aby som ešte raz zhrnula, že táto vietnamská delegácia či na vstupe, či na výstupe prešla riadnou hraničnou kontrolou podľa schengenského acquis. A ešte len doplním, riadna hraničná kontrola znamená stotožnenie cestujúceho s jeho cestovným dokladom. Ďakujem veľmi pekne.  
Doplňujúca otázka Ja len veľmi stručne. Ďakujem pekne za odpoveď a keďže mám ešte niektoré ďalšie otázky, ktoré súvisia s touto témou, tak keď tak sa opýtam na konci nejakú dlhšiu doplňujúcu otázku. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.