Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Klus

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 9. 5. 2018 
Zadávateľ Martin Klus 
Otázka Vážená pani ministerka, ak sa občan Vietnamskej socialistickej republiky Trinh Xuan Thanh vrátil do vlasti dobrovoľne, ako tvrdia vietnamské úrady, dá sa dohľadať prechod osoby s pasom vydaným na toto meno schengenskou hranicou? 
Adresát ministerka vnútra SR Denisa Saková 
Dátum odpovede 10. 5. 2018 
Zodpovedal ministerka vnútra SR Denisa Saková 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za otázku, tretiu asi k tejto téme. Tak ako som spomínala, všetky kontroly osôb pri prekračovaní vonkajších hraníc schengenského priestoru sa riadia nariadením Európskej komisie 399/2016, čo patrí do kódexu schengenských hraníc. A odpoveď moja znie, že v súčasnosti neexistuje žiadny schengenský informačný systém alebo systém, ktorý platí pre schengenský priestor, ktorý by zaznamenával vlastne výstup a vstup alebo teda resp. prekročenie schengenskej hranice osobami. Táto, tento, toto zaznamenávanie sa deje iba skutočne manuálne, to znamená, že sú vstupové a výstupové pečiatky, ktoré sú dávané do pasov, ale len príslušníkom tretích krajín. Tu však musíme povedať, že Slovenská republika vyvinula systém a ministerstvo vnútra vyvinulo systém a je prevádzkovateľom národného systému, ktorý sa volá Centrálna lustračná konzola, kde sa po dobu troch rokov zaznamenávajú všetky osoby, ktoré prekročili schengenskú hranicu na vstupe a výstupe. Dovolím si ešte tvrdiť, že tento systém sme implementovali v priebehu rokov 2007, 2008. Postupne prechádza nejakými upgradami, ale Slovenská republika zhruba od 90. rokov v rámci ministerstva vnútra implementovala a prevádzkovala systém Boris, ktorý takisto historicky zaznamenával všetky osoby, ktoré vtedy vlastne prechádzali, boli v nástupe alebo výstupe vtedajšej hranice Slovenskej republiky. Taktiež si dovolím informovať, že v súčasnosti Európska komisia vytvorila pracovnú skupinu, ktorá pracuje na vytvorení schengenského informačného systému, ktorý sa má nazývať Entry-Exit. To znamená, že sa budú zaznamenávať vstupy a výstupy jednotlivých osôb, teda prekročenie schengenskej hranice, a zároveň nielen to bude platné pre občanov tretích krajín, ale pre všetkých. Malo by to byť platné aj pre občanov, ktorí sú vlastne občania Európskej únie. Toľko asi k vašej otázke. A pardon, preverením nášho informačného systému a preverením osoby so spomínaným menom sa nenašiel žiadny záznam. To znamená, že neevidujeme, že táto osoba prekročila pozemnú hranicu s Ukrajinou, ktorú má Slovenská republika, a taktiež neevidujeme žiadne meno, ktoré by zaznamenala hraničná kontrola na letiskách, ktoré sú v Slovenskej republike. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Tak ako som avizoval, keďže už ďalšia otázka vyžrebovaná do poradia nepôjde, ale ak dovolíte, pani ministerka, ak by som bol Gustáv Husák, opýtal by som sa, aké je poučenie z tohto krízového vývoja. Aké konkrétne opatrenia teda ministerstvo vnútra pripravuje, aby sa Slovensko nedostalo do takej vlny podozrení, s akými momentálne pracujú najmä nemecké a vietnamské médiá? Ak teda môžte odpovedať aspoň za váš rezort, pretože podobnú otázku budem čoskoro adresovať aj rezortu ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem veľmi pekne za otázku, pán poslanec. Zopakujem niektoré fakty. V čase, keď sa únos udial, údajný únos udial, my sme v Nemecku, nemecká strana nás o tom neinformovala. Akonáhle nemecká strana v rámci medzinárodnej právnej pomoci sa dožadovala informácií, od augusta minulého roku na každé dožiadanie operatívne reagujeme. Všetky skutočnosti, či už sa to týka zoznamu delegácií, zoznamu diplomatických pasov, ktoré jednotlivá delegácia mala, či sa to týka skutočností ohľadne spomínaných aj vozidiel, ktoré sa nachádzali a ktoré prešli česko-slovenskou hranicou a niekoľko dní parkovali pred hotelom Bôrik a následne proste vykonali výstup zo Slovenskej republiky, všetky tieto informácie nemecká strana operatívne a obratom mala od polície Slovenskej republiky. To znamená, že na tomto prípade skutočne my pracujeme a pomáhame nemeckej strane tento prípad rozlúštiť. Treba však aj to povedať, že pokiaľ by sme my mali v Schengenskom informačnom systéme, ktorý má aj záznam o tom, či je na danú osobu vydaný európsky zatykač, pokiaľ by sme tento záznam mali na túto osobu, tak jednoducho postup by bol nieže iný, ale štandardne dodržiavaný. Ale ani nemecká strana takýto zatykač nevydala, ani nebol zatykač na tohto vietnamského občana vydaný. To znamená, že my sme nemali žiadne právne prostriedky na to, aj keby sme hneď toho občana pri, hovorím hy-po-te-tic-ky, mali v zozname delegácií a prešiel by štandardnou hraničnou kontrolou, tak jednoducho on nemal európsky zatykač a nemali by sme ho na základe čoho ani zadržať pri hraničnej kontrole. Ja len doplním, Schengenský informačný systém okrem záznamov na osobu, na ktorú je vydaný teda zatykač Europolu, čo je ich zhruba asi približne 500, v Schengenskom informačnom systéme sa taktiež evidujú nežiaduce osoby, ktoré majú súdne alebo administratívne vyhostenie. Taktiež sa tam evidujú osoby, po ktorých bolo vyhlásené pátranie z dôvodu zistenia pobytu v zahraničí, taktiež sa tam evidujú nezvestné osoby – aj deti, aj dospelí, a tak isto sa tam deje aj monitoring osôb aj vecí. To znamená, že tá osoba daná by nemala vedieť, že sa monitoruje. A, samozrejme, v rámci Schengenského informačného systému existujú aj záznamy o veciach, ako sú odcudzené autá, zbrane, doklady, identifikačné doklady a tak ďalej. To znamená, že, ešte raz, v Schengenskom informačnom systéme žiadny takýto záznam na túto osobu, na toto meno nebolo. A keby hy-po-te-tic-ky bola v zozname delegácií, tak hraničná kontrola jednoducho pri lustrácii v Schengenskom informačnom systéme by nič nenašla.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.