Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Klus

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 18. 10. 2017 
Zadávateľ Martin Klus 
Otázka Vážený pán minister, v súvislosti so zrušením vízovej povinnosti pre občanov Ukrajiny sa vás chcem opýtať, akým spôsobom sa prejavil tento krok na počte osôb s ukrajinským štátnym občianstvom prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky? Prejavili sa niektoré pozitíva spojené s týmto krokom, ako napríklad turizmus a obchod, či negatívne, ako napríklad ilegálne zamestnávanie a zvýšenie miery kriminality? 
Adresát minister vnútra SR Robert Kaliňák 
Dátum odpovede 19. 10. 2017 
Zodpovedal minister vnútra SR Robert Kaliňák 
Odpoveď Ďakujeme za otázku, vážený pán poslanec, oslobodení od vízovej povinnosti sú štátny občania Ukrajiny ktorí disponujú s cestovným pasom s biometrickými údajmi. V prípade cestovného pasu bez biometrických údajov musí mať občan Ukrajiny vízum. S uvedeného dôvodu ide o čiastočné oslobodenie od vízovej povinnosti. So štatistických údajov môžme konštatovať, že počet cestujúcich štátnych príslušníkov Ukrajiny postupne narastá. V roku 2016 bol celkový počet 414 590 z toho r v rámci vízového režimu 243 869 z povoleným na pobyt 120 700 a v malom pohraničnom styku 50 021. V roku 1917 bol celkový počet cestujúcich občanov z Ukrajiny 529 405 z toho v rámci vízového režimu 220 647. S povolením na pobyt 127 498 v rámci malého pohraničného styku 54 075 občanov. Z toho v roku 2017 v rámci bezvízového styku prekročilo Slovensko-Ukrajinskú hranice 127 185 občanov z Ukrajiny.. Nemožno to však pripisovať len nedávnemu čiastočnému zrušeniu vízovej povinnosti. Pri porovnaní údajov obdobia pred zrušením vízovej povinnosti v roku 2015 a 16 bol zaznamenaný nárast ktorý súvisí sz celkovým nárastom cestovného ruchu na území Slovenskej republiky ako aj v ostatných krajinách EÚ. V období po čiastočnom zrušení vízovej povinnosti od 1. júna 2017 postupne začínajú využívať občania Ukrajiny možnosť cestovať bez víz. Zo štatistických údajov vyplýva že zatiaľ väčšina cestujúcich v rámci vízového režimu rešpektuje respektíve využitím benefitov vyplývajúcich z povolenia na pobyt alebo malého pohraničného styku. Štátni príslušníci Ukrajiny sa po vstupe do Schengenu dlhodobo odbavujú na popredných miestach v štatistikách neoprávneného pobytu, Táto skutočnosť vyplýva z postupnej zmeny ich postoja v našej krajine, ktorú v kontexte Schengenu vnímajú stále viac ako cieľovú krajinu súvislosť s nelegálnou prácou, analýza údajov agentúry Frontek týkajúcej sa neoprávnených pobytov a odopretie vstupu ukrajinských štátnych príslušníkov ukazuje, že kontinuálny nárast v období rokov 2013 až 17. Vzhľadom na vyššie uvedené nemôžeme v súčasnosti jednoznačne povedať, že by tento trend nelegálnej migrácie bol u štátnych príslušníkov Ukrajiny zo vzťahu Slovenskej republiky negatívne ovplyvnení, čiastočne zrušením vízovej povinnosti. Pre komplexnejšie zhodnotenie jednotlivých trendov a vyvodenie záverov je potrebné posúdenie väčšieho časového obdobia. Vývoj v tejto oblasti priebežne monitoruje, vyhodnocuje a v prípade výraznejších zmien sú prijímané opatrenie na jednotlivých úrovniach. V období od 1. januára 2016 do 30. septembra 2016 nelegálne prekročilo hranice 1159 občanov Ukrajiny. V roku 2017 v rovnakom období nelegálne prekročilo hranicu 790 občanov Ukrajiny. V súvislosti s uvedeným porovnaním môžme konštatovať, že nelegálna migrácia štátnych občanov Ukrajiny má klesajúcu tendenciu. V súvislosti so zvýšenou mierou kriminality, môžeme konštatovať, že na území Slovenskej republiky má kriminalita všeobecne klesajúcu tendenciu. Z uvedeného je zrejmí pokles miery kriminality o po zavedení vízovej povinnosti pre občanov Ukrajiny. Skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem veľmi pekne, pán minister budem určite ďalej komunikovať s pánom ministrom na túto tému a vám sa chcem poďakovať za prečítanie odpovedí rovnako tak, rovnako tak z ministerstva zahraničných vecí ako ministerstva vnútra.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.