Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Klus

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 11. 10. 2017 
Zadávateľ Martin Klus 
Otázka Vážený pán minister, v súvislosti s témou BREXIT-u a z neho vyplývajúceho presídlenia Európskej agentúry pre lieky (EMA) sa dňa 28. 9. 2017 uskutočnila v Hoteli Devín prezentácia Rumunského veľvyslanectva na Slovensku na tému infraštruktúry a výhodách presídlenia tejto agentúry do Bukurešti. Dovoľte mi opýtať sa, či a keď tak v akej podobe vyvíja Slovenská republika podobné aktivity v ostatných členských štátoch, v záujme zvýšenia svojich šancí získať uvedenú agentúru?  
Adresát dočasne poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Dátum odpovede 12. 10. 2017 
Zodpovedal dočasne poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Budem sa snažiť byť veľmi stručný. Chcem vám, chcem vás informovať, že prebehli bilaterálne rokovania s ministrami zdravotníctva Českej republiky a Maďarska, ktoré dopadli z pohľadu Slovenska veľmi pozitívne, nakoľko bola pánovi ministrovi Druckerovi prisľúbená podpora od obidvoch krajín v záverečnom hlasovaní o presídlení agentúry. Zároveň pán minister Drucker absolvoval pracovnú návštevu priamo v sídle EMA v Londýne, kde pán minister rokoval s vedením agentúry a diskutoval priamo aj so zamestnancami tejto agentúry. No a delegácia ministerstva zdravotníctva spolu s predstaviteľmi rezortu zahraničných vecí absolvovala aj pracovnú cestu do Lotyšska, Litvy a Estónska s cieľom prezentácie kandidatúry Slovenskej republiky na presídlenie agentúry do Bratislavy. Vzhľadom na fakt, že tieto pobaltské krajiny nepatria medzi kandidujúce krajiny o agentúru, existuje tu vysoký potenciál pre získanie týchto hlasov pre kandidatúru Slovenskej republiky. Minulý týždeň sa uskutočnila aj oficiálna prezentácia kandidatúry Slovenskej republiky na presídlenie agentúry v priestoroch Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky v Bruseli pod vedením pána ministra Druckera. Na prezentácii boli prítomní zahraniční partneri, zástupcovia stálych zastúpení členských štátov EÚ a zástupcovia médií, ktorí po skončení prezentácie dostali priestor na otázky. Prezentácia kandidatúry Slovenska na presídlenie agentúry bola všeobecne zhodnotená ako vysoko profesionálna, čo potvrdzuje aj hodnotenie Európskej komisie z 30. septembra 2017. V tomto hodnotení Európska komisia konštatuje, že Slovenská republika jednoznačne spĺňa všetky prísne kritériá a je vhodným kandidátom na presídlenie agentúry. Minister zdravotníctva spolu so svojím tímom plánuje ďalšie bilaterálne stretnutia zamerané na prezentáciu profesionálne vypracovanej ponuky kandidatúry Slovenskej republiky a mesta Bratislavy ako vhodného kandidáta na presídlenie tejto agentúry. Ďakujem.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.