Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10. 5. 2017 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Pán premiér, keď ste v poslednú aprílovú nedeľu v spravodajskej televízii hodnotili Slovensko pred rokom 1989, uviedli ste okrem iného tiež, že "krajina bola nastavená nejako úplne inak a iné krajiny západnej Európy nám ušli do roku 1989 so mzdami, nie je možné v priebehu dvadsiatich rokov dosiahnúť to, čo oni dosiahli za štyridsať alebo päťdesiat rokov". Nasledujúci deň ste v Nitre uviedli, že nepatríte medzi ľudí, ktorí tvrdia, "že do roku 1989 tu bola nejaká čierna diera." Pán premiér, čo bolo podľa vás na Slovensku do roku 1989 tou hlavnou príčinou, ktorá bránila tomu, aby sa Slovensko rozvíjalo tak, ako sa po druhej svetovej vojne rozvíjali krajiny demokratického Západu? Môžete priamo priznať to, čo ste nepriamo uviedli už v onú poslednú aprílovú nedeľu, teda že za zaostávanie Slovenska môžu štyri dekády totalitného režimu vlády jednej strany, ktorej ste boli členom?  
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 11. 5. 2017 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, je to zaujímavá otázka, ale typická pre vás. Na rôznych internetových fórach, ale, bohužiaľ, sa to už opakuje často aj v Národnej rade, dostávam otázky, na ktoré pýtajúci sa má už vopred jasnú odpoveď, lebo Fico, lebo medveď. Pamätám si aj vašu otázku z minulosti, keď ste sa ma spýtali, že či voľba nového riaditeľa RTVS nie je náhodou nedemokratická. Pán poslanec, chcem vám jednoducho povedať, že nemôžem za povojnové usporiadanie Európy. Rád by som možno mal na to nejaký vplyv, ale to, čo sa udialo po roku 1945, bolo mimo mojich možností. Pán poslanec, minulosť Slovenska je vykladaná v učebniciach dejepisu. A bez emócií a na základe faktov a úrovne poznania spoločenských javov hodnotia historici časy minulé, aj ich príčinné súvislosti. To, že povojnové usporiadanie Európy sa rodilo ešte pred koncom druhej svetovej vojny a bez zásadného vplyvu Slovákov na toto usporiadanie, je obsahom už stredoškolského štúdia. Ďalší vývoj na Slovensku v kontexte spoločného štátu Čechov a Slovákov a pod gesciou vtedajšieho Sovietskeho zväzu v ekonomickom previazaní v podobe Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a vojenského zväzku Varšavskej zmluvy popisujú učebnice tak isto. Slovensko má svoj historický osud, ktorý je determinovaný časom a priestorom, a hádam uznáte aj vy, pán poslanec, že pozitívom dnešnej doby je, že môžeme oveľa objektívnejšie hovoriť o minulosti, že súčasná história oveľa plastickejšie môže popisovať minulosť. Práve v tomto kontexte sa ukazuje, že čierno-biele videnie sveta snahe o pochopenie histórie veľmi nesvedčí. Nekritického prístupu k hodnoteniu života spoločnosti sme si užili pred rokom 1989, ale užívame si ho, bohužiaľ, aj dnes. Diagonálne vzdialené názorové skupiny vychvaľujú alebo úplne zatracujú socialistický spoločenský systém pred rokom 1989 a oba extrémne názory nie sú objektívne. Môžu vychádzať z rôznych osobných skúseností, ale isto sú znakom nepoznania historických štúdií alebo aspoň učebníc zo stredných škôl. Šírenie poloprávd zbytočne polarizuje spoločnosť a pod ľúbivou zámienkou principiálneho postoja len odvádza pozornosť od riešenia súčasných akútnych vecí. Je paradoxom doby, že viac dostupných informácií a objektívnejší obraz o minulosti je pre pochopenie zložitejší a bez hlbšieho poznania a záujmu aj ľahšie manipulovateľný. Ako som už povedal, nemal som absolútne žiadny vplyv na povojnové usporiadanie Európy. Ale zopakujem to, čo som jednoducho vždy povedal. Keď som v Nitre na 1. mája, pán poslanec, a za týmito slovami si stojím, na deň Sviatku práce hovoril o tom, že som nikdy nepatril k tým, ktorí v našej krajine pred rokom ´89 videli len čiernu dieru, hovoril som o nespochybniteľných výsledkoch práce a rešpekte k práci a generáciám ľudí, ktorí sú už dnes na dôchodku. Rešpekte k hodnotám, ktoré svojou prácou vytvorili. Dodal som aj to, čo už necitujete, že ak by toto nebola pravda, nebolo by čo na Slovensku privatizovať. A vy ste veľký podporca privatizácie, takže tešte sa z toho, čo ľudia za socializmu vybudovali (potlesk), lebo ste to všetko mohli potom aj porozkrádať (doznievanie potlesku). A v týchto metaforách o čiernej diere doslova išlo o privatizáciu, o dehonestáciu štátu. Keď sme so SMER-om prišli s témou sociálneho štátu a volali po väčších istotách pre ľudí, tak sme tu boli pomaly za kontrarevolucionárov, ktorí chcú zvrátiť, nebodaj, chod dejín. Takže ja si za svojimi slovami, pán poslanec, stojím a vy tiež porozmýšľajte o tom, čo vám tá predchádzajúca doba dala. Pretože určite aj vám niečo musela dať. Mám päť minút, nemôžem ísť ďalej. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka Pán predseda vlády, ďakujem vám za odpoveď. Ubezpečujem vás, že jediná moja forma účasti na privatizácii bolo, že som si kúpil kupónovú knižku. A nepripisujem vám vinu za povojnové usporiadanie Európy, ale s poľutovaním konštatujem, že som sa z vašej odpovede opäť nedozvedel váš jednoznačný názor na komunistický režim. Vy sám často hovoríte alebo občas hovoríte o boji proti extrémizmu, o tom vlastne bolo vznik vašej vlády údajne, že staviate hrádzu proti extrémizmu. A v tejto súvislosti je dôležité, aby politici zaujímali jasné postoje nielen k extrémizmu, ale aj k obom totalitným režimom, ktoré Slovensko zažilo v 20. storočí a ktoré sú zdrojmi extrémizmu. A tie totalitné režimy sú ako fašistický, tak komunistický. A nemali by sme relativizovať zločinnosť ani jedného z týchto režimov. Čo by ste povedali napríklad na to, keby niekto o fašistickom Slovenskom štáte sa vyjadroval takým spôsobom, ako sa vy vyjadrujete o komunistickom režime? Teda, že to nebolo všetko len čierna diera, že ľudia poctivo pracovali, čo je nepochybne pravda, že nám je síce ľúto tých 10 tisícov ľudí, ktorí skončili v koncentračných táboroch, lebo ich tam ten štát vyviezol a ešte bolo zopár iných zlých vecí. Ale veď bola to slovenská štátnosť, rozvíjalo sa hospodárstvo, rozvíjala sa kultúra. Nemôžme to predsa zatracovať ako celok z úcty k tým ľuďom. Nebola by to relativizácia zločinov komunistického režimu? A úplne, úplne záverom. Chcem sa spýtať, či vám nie je trochu trápne, aké otázky vám kladú poslanci vašej vlastnej strany, pretože toto má byť priestor pre slobodnú diskusiu v demokratickom parlamente medzi vládou a opozíciou a nie priestor na kladenie servilných otázok, ako by mohli zaznieť aj v komunistickom režime.  
Doplňujúca odpoveď Dobre, ja budem veľmi, budem veľmi stručný. Predovšetkým, pán poslanec, ste prešli všelijakými stranami, ktoré nikdy nemali žiadny vplyv v tejto krajine. A treba pripomenúť aj to, že vaše extrémne názory, bohužiaľ, nikomu nepomáhajú. Ja nie som extrémista v názoroch. Vy ste extrémista v názoroch. (Potlesk.) Prečo máme klamať? Ja si myslím, že rozumní ľudia z vecí, ktoré boli pozitívne, sa veľa poučia a z vecí, ktoré boli negatívne, odsúdia a odmietnu ich. Áno, v období do roku ´89 som aj ja žil. Mal som možnosť študovať a v roku 1987 som nastúpil do zamestnania. Možno je to krátke obdobie, ale ma nikdy neprinútite povedať, že to bola čierna diera. Nikdy. Pretože boli zlé veci a k tým sa staviam otvorene a odmietam ich. Porušovanie ľudských práv považujem za veľkú chybu, že krajina neumožnila ľuďom slobodne cestovať, že bola potláčaná náboženská sloboda, že boli potláčané iné ľudské práva. Áno, ale súčasne musím povedať, že ľudia vytvárali obrovské hodnoty. Pán poslanec, politici ako vy, ste odovzdali Slovenský plynárenský priemysel Západu. Politici ako vy, ste odovzdali Slovenské elektrárne Západu. Politici ako vy, ste odovzdali distribučné firmy na elektrinu Západu. Vy ste to urobili. (Potlesk.) A tieto firmy, tieto firmy (doznievanie potlesku) nevznikli, nevznikli na ulici v roku ´89 v novembri. Tieto firmy sa budovali po desaťročia. Jednoducho boli výsledkom poctivej tvrdej roboty ľudí. To mám ľuďom napľuť do tváre kvôli vašim extrémnym názorom? Mám povedať dôchodcovi, ktorý má 70 rokov, že ty si vlastne nič neurobil? Ty si celý čas žil v nejakom režime, za ktorý sa máš hanbiť? Ja prejavujem svojimi postojmi k ľuďom to, že si ich vážim, lebo tí ľudia naozaj, naozaj tvrdo pracovali. A ja hovorím o hodnotách, ktoré boli vytvorené, o hodnotách, ktoré ste vy a vám podobní politici rozdali Západu zadarmo, za korunu. Takže toto je celý váš problém, ktorý ste urobili.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.