Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10. 5. 2017 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Pán podpredseda vlády, aký je váš postoj k požiadavkám iniciatívy NašaDoména.sk, ktorá navrhuje, aby sa správa.sk domény dostala mimo kontrolu jediného súkromného subjektu, aby sa dostala pod väčšiu kontrolu štátu a komunity a bola presunutá na novú nezávislú a neziskovú organizáciu? 
Adresát podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini 
Dátum odpovede 11. 5. 2017 
Zodpovedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne, vážený pán podpredseda. Ešte pred tým, ako začnem odpovedať, mi dovoľte vás aj pani poslankyne a poslancov poprosiť, či by sme mohli pozdraviť návštevu na balkóne. Sú tu deti zo Základnej školy Spojová z Banskej Bystrice, z mesta, z ktorého ja pochádzam (potlesk). Chcem im pekne poďakovať, že k nám prišli. O to viac, že prišli v krásnych slovenských krojoch, a myslím, že tak trošku prispejú k tomu, aby sme počas tohto ťažkého rokovania aj trochu pookriali. Pán poslanec, k vašej otázke. Ešte pred tým, ako ste mi takúto otázku položili, chcem vás uistiť, že sa problematikou domény.sk zaoberám už dlhšie a verejne sa k tomu aj hlásim. Dnes v tento moment nevidím dôvod, aby sme rokovali veľmi intenzívne, kde a ako presunúť spravovanie domény.sk. Momentálne predo mnou stojí ako priorita úloha pozrieť sa na podmienky, za akých je táto doména spravovaná, hľadať možnosti ako zlepšiť postavenie internetovej komunity, ale aj samotného štátu v tomto procese a vytvoriť tak potom prostredie na to, aby sme v kľude pri zabezpečení dobrého poskytovania služieb mohli diskutovať, či zmeníme alebo nezmeníme terajší spôsob spravovania našej domény. Chcem povedať, že momentálne je na Slovensku aktívnych asi 350-tisíc domén, viac ako 2 300 registrátorov, ktorí sa môžu týmto spôsobom živiť. Samozrejme, je na trhu viac ako možno dvadsať, tridsať firiem, ktoré zabezpečujú 80 % všetkých registrácií domén. Sám osobne dnes som absolvoval rokovanie so Združením poskytovateľov webhostingu s pánom Jonbikom, s pánom Strečkom. Minimálne jeden z nich je vám veľmi dobre známy a určite s ním intenzívne komunikujete, preto aj chápem, prečo túto tému otvárate v parlamente práve vy. Chcem vám povedať, že v najbližších dňoch a týždňoch bude dochádzať aj k výrazným zmenám oproti súčasnému stavu. Dovoľte, aby som ich tu vymenoval. Všetky operácie od budúcna budú v novom systéme prebiehať prostredníctvom registrátorov a plne elektronicky. To znamená, nebude potrebná žiadna listinná forma žiadosti. Doménu bude možné registrovať už nielen na jeden rok, ale až na desať rokov a predlžovanie bude možné vykonať podľa potreby počas celého obdobia registrovania domény. Poplatok za doménu sa bude uhrádzať priamo pri registrácii, aby sme tak úplne vymazali špekulatívne registrovanie domén bez úhrady. Poplatok za zmenu registrátora bude zrušený, tak ako bol doteraz evidovaný a ceny za registrácie domén sme znížili a odstránili dve úrovne cien pre registráciu domén a máme len jedno plošné definovanie ceny vo výške desať eur ročne pre všetkých registrátorov. Samozrejme ďalšie iné otázky. Pred nami teraz stojí otázka, ako vylepšiť pozíciu štátu, na ktorej samozrejme momentálne pracujeme. Chceme odstrániť zo zmluvy, ktorú máme s predmetným správcom domény, blokačný mechanizmus, že zmluvu je možné vypovedať len, keď s tým on súhlasí. Budem navrhovať, aby štát mohol vypovedať zmluvu za určitých podmienok bez toho, aby sa musel pýtať dotyčnej firmy, či s tým má problém alebo problém nemá, a plus ďalšie iné. Preto som zvolal na budúci týždeň vo štvrtok rokovanie komisie, ktorá je tým rozhodujúcim orgánom, ktorý má bdieť nad správou našej domény, a toto rokovanie bude prebiehať práve o tom, ako a akým spôsobom vylepšiť postavenie štátu vo vzťahu k súkromnému subjektu. To je prvý krok, ktorým sa chcem zaoberať. A potom v druhom kroku samozrejme hovoriť o ďalšom fungovaní a správe, buď o prípadnej zmene systému, alebo akým spôsobom ďalej na Slovensku v tejto oblasti pracovať. Nedám si však ale vnútiť len názor jednostranný niekoho, kto túto tému otvoril a prezentuje to svoje, pretože ja musím zobrať do úvahy aj to, že reprezentujú tieto názory, teda nemyslím vás, ale samotných poskytovateľov webhostingu. Sú to firmy, ktoré obchodujú a žijú z registrovania domény.sk. To znamená, musím vždy citlivo vnímať, aj aké sú pohnútky tejto komunity, pretože je to ich biznis a mojím záujmom nie je, a som im to dnes jasne povedal, znižovať cenu domény na päť euro preto, aby si oni mohli na to svojich päť euro prihodiť. Lebo dnes pri desiatich eurách si možno prihadzujú jedno euro päťdesiat alebo dve eurá. A ja nebudem znižovať sumu len kvôli tomu, aby oni mali väčšie marže. Čiže ten problém je komplexnejší. Ja verejne vyhlasujem aj tu a vyhlásil som to aj v médiách, že sa touto problematikou vážne zaoberám a urobím všetko pre to, aby sa v čo najkratšej dobe postavenie štátu zlepšilo. A potom máme dostatok času na to, aby sme sa porovnali s inými krajinami, pozreli sa na to, ako to funguje. Nie všade je v krajinách ako u nás taký liberálny prístup, že dvetisíc ľudí je registrovaných ako registrátorov. V niektorých krajinách je to vybraná skupinka štyridsiatich, päťdesiatich ľudí, ktorí s týmto robia biznis, a nikto iný nemôže registrovať domény. Čiže má to rôzne úskalia, a preto kľud, nič sa nedeje, žiadna doména sa, nič nepredáva. Zmena akcionára nie je ani dôvod, aby sme niečo robili, pretože tá sa môže udiať aj päťkrát za rok a nemáme na to žiaden vplyv. Takže urobíme všetko pre to, aby zostala doména pevne pod kontrolou štátu. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Vážený pán podpredseda vlády, ďakujem za odpoveď. Ja nemal som v úmysle vyvíjať žiadnu paniku. Iba som sa spýtal, keďže som sa dozvedel o tejto iniciatíve, aký je k tomu váš postoj, keďže vy ste relevantný člen vlády pre túto problematiku. A teda ak dobre rozumiem tej odpovedi, tak vaše ďalšie aktivity sa nebudú uberať k zmene toho poskytovateľa, ale k prehodnoteniu podmienok, za ktorých on v súčasnosti poskytuje, poskytuje alebo teda spravuje doménu.sk. A ja teda nechcem nikoho biznis obhajovať. Ja keď chcem niečo obhajovať, tak chcem obhajovať dobré podnikateľské prostredie a dobré podnikateľské prostredie určite nie je v krajinách, kde sa takýmto činnostiam môže venovať iba štyridsať štátom vybraných firiem. A to naše liberálne prostredie, a dúfam, že sa zhodneme v tomto ohľade, je lepšie, ako ak by štát tuto príliš zasahoval a obmedzoval, obmedzoval podmienky. Čiže moja otázka bola vedená iba touto snahou. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem. Pán poslanec, chcem povedať, že samozrejme zaoberám sa, vnímajte to skôr krokovo, momentálne sa chcem venovať zlepšeniu postavenia štátu v rámci zmluvných vzťahov, aby sme mali garanciu, že máme veci pevne pod kontrolou a môžeme kedykoľvek reagovať v prípade potreby a nemuseli si na to pýtať povolenie dotyčnej firmy, či nám to dovolí alebo nie. A potom máme relatívne dostatok času na to, aby sme diskutovali naozaj odborne ako ďalej s bodka sk, pretože áno, je to vlastníctvo štátu, je to naše jedinečné, ktoré nemôže nikomu inému patriť len štátu. Tak chcem vás uistiť, že sa vážne zaoberáme aj požiadavkami, ktoré sú v tej takzvanej digitálnej petícii, ktorá dnes beží. A musím povedať, že z tých ôsmich alebo, ak sa mýlim, šiestich požiadaviek, minimálne 80 % už dnes môžem povedať, že už sa buď plnia, alebo sú krátko pred naplnením. Takže myslím si, že tá iniciatíva je správna. Ja sa konštruktívnej diskusii nikdy nebránim a poďme urobiť z toho čo najúspešnejší príbeh. Ale naozaj berme do úvahy všetky argumenty, všetky pre a proti a urobme to v kľude. Lebo ak to máme spraviť, tak to spravme zas na veľmi dlhé obdobie. Ale v tomto vám garantujem, že budem vždy hájiť záujmy Slovenskej republiky a nie záujmy súkromného sektora. Ďakujem pekne.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.