Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ján Kvorka

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 22. 3. 2017 
Zadávateľ Ján Kvorka 
Otázka Vážený pán predseda vlády, aké závery vyplynuli zo stretnutia s poľskou premiérkou na mimoriadnom summite V4 o kvalite potravín? 
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 23. 3. 2017 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Pán poslanec Kvorka, chcem poďakovať aj vám za vašu otázku. V4 je typickým príkladom toho, ako môžu krajiny, keď sa spájajú, dosahovať konkrétne výsledky. Mali sme pred chvíľou zasadnutie integračného výboru, kde som skonštatoval, že na jednej strane je V4 pre nás životne dôležitý formát, pretože dohromady reprezentujeme viac ako 60 mil. obyvateľov, ale na druhej strane tento formát nemôže nahrádzať naše európske ambície, to, že chceme byť súčasťou jadra európskej integrácie. V4 už veľakrát potvrdila, že pokiaľ dosiahne spoločné závery a tieto spoločné závery aj presadzuje na zasadnutiach Európskej rady, tak môže byť úspešná. Inicioval som pred niekoľkými týždňami zasadnutie krajín V4 predovšetkým k téme, ktorá sa dotýka každého jedného občana Slovenskej republiky a takisto občana Poľska, Maďarska a Českej republiky, k téme kvality potravín. Myslím si, že táto téma nie je len technického charakteru, nie je o tom, že či jeden výrobok obsahuje umelé sladidlá alebo konzervanty, je to téma, ktorá je výsostne politická, pretože robí z členských štátov Európskej únie a z obyvateľov, ktorí žijú na území Európskej únie, občanov prvej kategórie a občanov druhej kategórie. Štátna veterinárna a potravinová správa vykonala analýzu na Slovensku 22 identických výrobkov, ktoré majú rovnaký názov, označenie aj obal a boli zakúpené v rovnakej obchodnej sieti na Slovensku a v Rakúsku. Neuveriteľne u trinástich výrobkov boli zistené rozdiely rôzneho rozsahu v senzorických alebo kvalitatívnych ukazovateľoch, a pritom spotrebiteľ očakáva rovnakú kvalitu potraviny tej istej značky bez ohľadu na krajinu výroby alebo nákupu. Jednoducho, presne takisto ten kečup vyzerá v Rakúsku, ako vyzerá na Slovensku, presne takisto ten sladený nápoj vyzerá v Rakúsku ako na Slovensku, ale zloženie týchto výrobkov je diametrálne odlišné. My odmietame rešpektovať argumentáciu výrobcov, že na trhoch nových členských štátov Európskej únie majú ľudia iné chute alebo že ľudia na trhoch vo východnej Európe nie sú schopní z hľadiska svojich ekonomických možností kupovať si kvalitnejšie výrobky. Považujeme to za podvod, považujeme to za niečo, čo nás uráža, a ja som v tomto duchu hovoril aj na Európskej rade, že toto je zásadná politická otázka fungovania Európskej únie. Ak Európska komisia nebude dostatočne razantne reagovať na tento fenomén, ktorý tu je, tak to môže vyvolávať veľkú mieru nedôvery ľudí v krajinách, ako je Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, v schopnosti Európskej únie poskytovať všetkým obyvateľom rovnaké podmienky. Dámy a páni, V4 vo Varšave prijala preto spoločný postup a podarilo sa nám presadiť do záverov Európskej rady, že Európska komisia sa musí témou dvojakej kvality potravinárskych výrobkov zaoberať a musí zabrániť nadnárodným výrobcom a monopolom takéto praktiky. Pretože v opačnom prípade budeme mať pocit, že ťaháme za kratší koniec povrazu, čo nepovažujem v tomto okamihu za správne. Preto vnímam nielen V4, ale vnímam aj samotný európsky summit za veľké diplomatické víťazstvo nielen Slovenska, ale celej V4, preto musím poďakovať kolegom z V4. Chcem poďakovať aj pani ministerke Matečnej za to, že v tejto téme veľmi intenzívne pracuje. Očakávame, že urobíme ďalšiu podstatne hlbšiu analýzu výrobkov predávaných v Rakúsku a na Slovensku, aby sme mali ešte silnejšie argumenty a mohli presvedčiť Európsku komisiu. V každom prípade ďakujem za spoluprácu.  
Doplňujúca otázka Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán predseda, je to všecko známe nám, že potraviny konzumujeme všetci, dotýka sa nás to všeckých a každý chce, aby tieto potraviny, ktoré konzumujeme aj u nás, v našej republike, mali čo najvyššiu kvalitu. Preto si myslím, že summit V4 mal svoj význam, a chcem sa vám poďakovať, pán premiér, za aktivity, ktoré ste vykonali v tejto záležitosti.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.