Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Katarína Macháčková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8.2.2017 
Zadávateľ Katarína Macháčková 
Otázka Ivan sa pýta: "V prípade záujmu zamestnávateľa o zamestnanie občana tretej krajiny zákon vyžaduje, aby bola pracovná ponuka pre slovenských občanov zverejnená dlhšie ako 30 dní. Po 30 dňoch už môže zamestnávateľ vydať prísľub na zamestnanie alebo uzavrieť pracovnú zmluvu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny týmto podľa mňa nerešpektuje prísľub zamestnávateľa k budúcemu zamestnancovi a zbytočne zverejňuje neaktuálne ponuky. V prípade mojej spoločnosti bola ponuka zverejnená cez portál ISTP až 60 dní. Prečo úrad práce sociálnych vecí a rodiny v prípade záujmu zamestnávateľa o zamestnanie občana tretej krajiny vyžaduje, aby bola pracovná ponuka pre slovenských občanov zverejnená dlhšie ako 30 dní a nie presne 30 dní?" 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede 9.2.2017 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, štátneho príslušníka tretej krajiny môže zamestnávateľ zamestnať za podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti. Ak sa preveruje situácia na trhu práce cez nahlásené voľné pracovné miesto, majú občania Slovenskej republiky a občania členských štátov Európskej únie prednosť v prístupe k zamestnaniu pred štátnymi príslušníkmi tzv. tretích krajín. Až do udelenia prechodného pobytu na účel zamestnania, či už na základe vydaného potvrdenia a možnosti obsadenia voľného pracovného miesta úradom práce, alebo udeleným povolením na zamestnanie, nemôže zamestnávateľ zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny. Takže úrad práce v okamihu, resp. od okamihu, keď vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta cudzincom pre policajný útvar, môže miesto ponúkať uchádzačom o zamestnanie. Tento zákonom stanovený spôsob sleduje dlhodobú stratégiu umožniť v prvom rade zamestnávanie občanom, ktorí sú evidovaní na slovenských úradoch práce, prípadne občanom z Európskej únie. Eliminujeme tak prenikanie lacnej a menej kvalifikovanej pracovnej sily na európsky pracovný trh a na druhej strane zamestnávaním v prvom rade našich občanov riešime ich situáciu, sociálnu situáciu a samozrejmá vec aj situáciu ich rodín, generácií aj budúce sociálno-ekonomické postavenie. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.