Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 7. 12. 2016 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka Kedy mieni vláda SR v súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 748 z 8. decembra 2011 vykonať komplexný audit výkonu kompetencií podľa jednotlivých úrovní verejnej správy a zabezpečenie ich financovania a predložiť ho Národnej rade Slovenskej republiky?  
Adresát predseda vlády Robert Fico 
Dátum odpovede 8. 12. 2016 
Zodpovedal predseda vlády Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem pekne. Nebudem teraz... Ďakujem pekne za otázku, pán poslanec. Nebudem zaťažovať číslami uznesení, pretože úradníci mi ich sem napísali asi 700, všelijakých čísiel a dátumov. Ja si myslím, že je dôležité povedať, že to bola najskôr Národná rada v roku 2011, ktorá prijala uznesenie, aby sme vykonali audit verejnej správy, na to, to bola vláda pani Radičovej, ktorá v roku 2012 prijala ďalšie uznesenie, a z tohto vyplynula pre ministerstvo vnútra a ministerstvo financií konečná úloha predložiť na rokovanie vlády súhrnný audit výkonu kompetencií verejnej správy a návrh na zabezpečenie financovania kompetencií verejnej správy na základe výsledkov tohto auditu. Daná úloha zohľadňujúca pritom zámer uznesenia Národnej rady, ako aj vecné dôvody venovať sa len územnej samospráve ako subsystému verejnej správy bola ministerstvami splnená a súhrnný audit výkonu kompetencií verejnej správy vláda vzala na vedomie uznesením 226 zo 14. mája 2014. Pripomínam, že tento materiál nebol predmetom rokovania Národnej rady a nebol predložený na rokovanie Národnej rady. Komplexnosť auditu bola vo vzťahu k zámeru zachovaná. Audit bol, pokiaľ ide o územnú samosprávu a obidve jej úrovne, či už teda miestnu alebo regionálnu, všestranný a súhrnný a auditované boli nie len kompetencie originálne, ale aj kompetencie preneseného výkonu štátnej správy. Súbežne s auditom výkonu kompetencií verejnej správy prebiehala najrozsiahlejšia reforma miestnej štátnej správy za účelom jej modernizácie k programu ESO. Viete, že bola vytvorená nová štruktúra orgánov miestnej štátnej správy a v programe ESO boli rozpracované princípy integrácie v pôsobnosti špecializovanej štátnej správy do jedného okresného úradu. Myslím si, že tento program bol úspešný, a ja som bol sám svedkom mnohých prípadov, kedy sme priamo na mieste sledovali, ako došlo k tejto integrácii, ktorú sme považovali v danom okamihu za absolútne správne. Teraz nás čaká otázka reformy samosprávy, ale to už je téma, o ktorej chcem predovšetkým hovoriť s predstaviteľmi ZMOS-u na najbližšom sneme ZMOS-u. Ďakujem veľmi pekne.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.