Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Katarína Macháčková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 23.11.2016 
Zadávateľ Katarína Macháčková 
Otázka Michal sa pýta: "Dobrý deň, moja otázka sa týka jazdy po diaľnici a mýtneho systému. Každý pri nákupe známky cez internet zadáva e-mailovú adresu. Nebolo by možné vstúpiť na diaľnicu, jazdiť za mesiac napríklad 10 dní a po mesiaci dostať faktúru na tento e-mail od prevádzkovateľa mýtneho systému?" 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 24.11.2016 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, za ministra dopravy si dovolím prečítať odpoveď. V Slovenskej republike nie je zavedený systém výkonnostného spoplatnenia vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest vozidiel do 3,5 tony, ale systém založený na časovom princípe spočívajúci v úhrade vopred na určité obdobie. Zavedenie systému, kde by došlo vystavenie faktúry za časové obdobie, kedy vozidlo využívalo spoplatnenú sieť diaľnic a rýchlostných ciest by vyžadovalo zmenu príslušnej legislatívy, ako aj zmenu zmluvy s prevádzkovateľom systému evidencie úhrady diaľničnej známky spoločnosťou Sky Toll. Súčasný systém na monitorovanie vozidiel do 3,5 tony po diaľniciach a rýchlostných cestách slúži len na kontrolné účely. Pre výpočet úhrady diaľničnej známky na základe prejdenej vzdialenosti, resp. spätne vystavenie faktúry by bolo nutné vybaviť vozidlá do 3,5 tony palubnou jednotkou za účelom monitorovania ich polohy tak, ako je to pri vozidlách nad 3,5 tony podliehajúcich výberu mýta. Takisto by vznikol problém ako zistiť, či má vodič záujem o desaťdňovú alebo ročnú diaľničnú nálepku. A to už nehovoríme o problémoch, ktoré by vznikli s overením totožnosti človeka, ktorý si e-mail zakladal. Treba teda dodať, že náklady na fakturáciu a následné vymáhanie by niekoľkonásobne zvýšili náklady na prevádzkovanie systému úhrady diaľničnej známky, čo by sa nepochybne premietlo do ceny diaľničnej známky.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.