Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Katarína Macháčková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 26.10.2016 
Zadávateľ Katarína Macháčková 
Otázka Zuzana z Piešťan sa pýta: „Pán Kažimír, ako ministra financií sa Vás pýtam, keď sa zaregistrujem ako dobrovoľný platca DPH a v nasledujúcom období si budem nárokovať nadmerný odpočet v sume 2 mil. EUR, vyplatí mi ho finančná správa bez kontroly ako pánovi Bašternákovi?“ 
Adresát podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír 
Dátum odpovede 27.10.2016 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír 
Odpoveď Pozdravujem Zuzanu z Piešťan, žijú mi v Piešťanoch rodičia, chodievam tam často, venčím tam psa, môže sa pri mne zastaviť na nábreží Váhu hocikedy Zuzana z Piešťan, môžete sa ma opýtať aj na iné otázky, ak existuje. Tiež by som ako z jedného filmu chcel veriť, že existuje. V prvom rade. Vážená pani Macháčková, pýta sa ma pani poslankyňa, v prvom rade máte nesprávne informácie a to čo tvrdíte nie je pravda. Vzhľadom na to, že som viazaný daňovým tajomstvom stále podľa starého existujúceho zákona nemôžem na odpoveď, alebo môžem odpovedať len vo všeobecnosti. Ak sa zaregistrujete ako platiteľ DPH v nasledujúcom období si budete nárokovať na nadmerný odpočet vo vami uvedenej sume. Ale aj nižšej. Stane sa nasledovné finančná správa preverí nadmerný odpočet prostredníctvom daňovej kontroly miestneho zisťovania, alebo analytickým systémom. Na základe výsledkov rozhodne o vyplácaní alebo nevyplatení nadmerného odpočtu, alebo začatí kontroly, skutočnosť, že ste novo zaregistrovaný platiteľ a hneď v prvom období máte vysoký nadmerný odpočet ešte nemusí automaticky znamenať, že ste podvodníčka, ale to znamená, že sa vám finančná správa venuje. Vy ste, vy sa ma pýtate na prípad z roku 2012 a to je ináč pikantné na tom je, že včera sa niečo stalo v tejto krajine zase raz, včera rozhodoval, máme tu rozhodnutie prvostupňového súdu vo veci trestného obvinenia bývalého šéfa finančnej správy, ktorý na základe trestného podania bývalou šéfkou pani Máchovou, no podotýkam, je nominantkou SMER-u ale predchodcov SMER-u z roku 2012, na základe tohto trestného stíhania a sa riešil problém ktorého následkom je aj prípad o ktorom hovoríte. V roku 2012 bola finančná správa v rozklade a vy to dobre viete, alebo aspoň by ste to mali vedieť, pretože o tom si vtedy kuvikali v tejto krajine aj vrabce na strechách vedeli, že finančná správa je v januári v prvej časti roka 2012 s následkami až do roku 2013, budem o tom hovoriť ďalej, je slepá a hluchá. Čo sa dialo? Rozhodli sa naši predchodcovia, vtedajší predchodcovia, robiť dve veci naraz. Kvôli projektu UNITAS zlúčili a daňovú a colnú správu, čo je vlastne zlúčenie dvoch veľkých inštitúcií, ktorý dohromady má skoro 10 tisíc zamestnancov a zároveň menili informačný systém. Informačný systém sme nový zavádzali aj my a tiež nie bez, úplne hladko a bez problémov, bol som aj osobne za to popoťahovaný niekoľkokrát hlavne za záležitosť leta z roku 2015, keď išlo o distribúciu nesprávnych údajov pre Sociálnu poisťovňu. Tak viem o čom hovorím. V roku 2012 došlo absolútnemu black autu informačných systémov finančnej správy a to na niekoľko týždňov s následkom výpadkov informácií niekoľko mesiacov. Prakticky to fungovalo tak, keďže 1. januára 2012 ako keby všetci odišli, stratili pracovnú zmluvu s daňovou a teda s predchádzajúcou ešte s colnou správou tak sa.. ===== a to na niekoľko týždňov s následným výpadkom informácií niekoľko mesiacov. Prakticky to fungovalo tak, keďže 1. januára 2012 ako keby všetci odišli, stratili pracovnú zmluvu s daňovou a teda predchádzajúcou Colnou správou, tak sa všetci uchádzali najprv o podpis len zmluvy pracovnej s novým zamestnávateľov s finančným riaditeľstvom. To znamená mali sme tu niekoľko tisíc zamestnancov Colnej a štátnej správy, ktorí nemali zmluvy, ktorí nemali pečiatky, ktorí nemali upratovačky, ktorí nemali vizitky, nemali ani zásadné adresy. Viete ako sa napríklad v Žiline, v Žilinskom kraji podpisovali zápisnice? Tak, že sa zvážali autami do krajského mesta, pretože sa menila aj organizačná štruktúra. Toto sa dialo v roku 2012. Viete ako sa vyplácali nadmerné odpočty? V zásade sa buď nevyplácali, otvorilo sa vyše niekoľko tisíc kontrol, aby sa následne povyplácali peniaze, pretože kontrolór chcel kontrolovať nejakú zložku, musel fyzický prísť do daného daňového úradu, kde bolo nejaká miestna príslušnosť a musel si nalistovať daný šanon a musel si urobiť výpisky rukou, perom na papier. Toto bol rok 2012. A toto zhorenisko bolo samozrejme zdrojom inšpirácie pre mnohých podvodníkov, nehovoriac o tom, že v rámci predvolebnej kampane sa všetko rozkríklo a všetci vedeli v akej situácii sa nachádzame. Lenže odvtedy sa veľa vecí zmenilo. Odvtedy sa prijal kontrolný výkaz, odvtedy sa zakázali hotovostné platby a opýtajte sa svojich kolegov, ktorí bojujú s vami v jednej línii, koľkí z nich hlasovali, keď tu boli v predchádzajúcom parlamente, práve za tieto nástroje: za kontrolný výkaz, za zverejňovanie daňového tajomstva alebo za zákaz hotovostných platieb.  
Doplňujúca otázka Pán minister, ja by som chcela v prvom rade, ak dovolíte, pred tou otázkou, povedať, že považujem za veľmi nedôstojné, keď hovoríte o tom, že si vymýšľame mená. My naozaj na toto nie sme odkázaní. Bohužiaľ, súčasná vláda dáva toľko tém ľuďom, na ktoré sa chcú pýtať, že skutočne si tie otázky vymýšľať nemusíme. Práve naopak, my ich ešte selektujeme tak, že agresívne a nevhodné otázky tu nikomu nekladieme. Takže do budúcna by som vás poprosila, keby ste si tieto výroky obmedzili alebo teda zvážili. A moja doplňujúca otázka je, že potom čo sa dialo v roku 2013, 2014 teda už za vášho pôsobenia, cítite vy nejakú osobnú zodpovednosť čo sa dialo na Finančnej správe aj v súvislosti s touto kauzou?  
Doplňujúca odpoveď V prvom rade musím povedať, že ako minister so spojený so všetkými udalosťami, ktoré sú spojené s vývojom aj na Finančnej správe od roku 2012, ale samozrejme s prihliadnutím na to, v akej situácii sme sa nachádzali. A tu musím povedať jednu vec. Pre nás sú kľúčové výsledky z hľadiska výberu daní a tie sú neodvratiteľné. Myslím si, že má dostatočne korektný vzťah z hľadiska koalično-opozičného, napríklad s pánom Jurzycom, odporúčam vám s nim možno rozhovor ohľadom odhady výšku daňových príjmov. Súčasťou tohto odhadu daňových príjmov je aj efektivita výberu DPH, dane z pridanej hodnoty. A táto efektivita, tzv. efektívna daňová sadzba zo svojho dna na začiatku roku 2012 sa dostáva v tomto štvrťroku tohto roku na svoje maximum a blíži sa k historickému maximu, a to môžete povedať, že to sú nejaké štatistiky a preteky. Ale jednak nespochybniteľné, pretože na prsty sa nám pozerajú proste analytici a Rozpočtová rada, Národná banka Slovenska a pod., ale kľúčový to má dopad na financie štátu, pretože v absolútnom vyjadrení ak by sme vyberali daň z pridanej hodnoty rovnako neefektívne ako v roku 2012, keď to percento výberu bolo najnižšie, tak by sme dnes pri tej legislatíve vyberali o vyše 900 mil. eur menej. 900 mil. eur je strašne obrovská suma peňazí. 900 mil. eur. A je to analyticky dokázateľné a potvrdené. Nemá to nič so sadzbami. Má to vzťah iba k tomu, že sa Finančná správa naučila lepšie vyberať dane. Je to len dôkaz o tom, že klíma aj v podnikateľskom sektore a vlastne všetkých platiteľov sa zlepšila. Je to dokázateľné aj z hľadiska tzv. VAT gap-u alebo ak chcete po slovensky DPH daňové medzery, to znamená to je rozdiel medzi teoretickým výberom DPH, ktorý by sme mohli dosiahnuť a ktorý žiadna krajina ináč nedosahuje a tou skutočnosťou, ktorá sa takisto o štvrtinu zmenšila. Ale to neznamená, že sme na konci. Naša krajina z hľadiska kultúry platenia daní a odvodov stále patrí k tej horšej tretine alebo štvrtine, alebo dokonca najhoršej štvrtine medzi krajinami Európskej únie. Stále je pred nami možno ďalších 800 - 900 mil. eur, ktoré by sme vedeli vybrať a verím, že raz ich vyberieme. A k tomuto nemôžem mať žiadne spory. K tomuto potrebujeme dokonca súčinnosť z pohľadu nápadov a ďalších nejakých iniciatív, a my sme na ne pripravení. Lebo to chce zmenu inštitúcie, ktorá sa deje. Nenájdete v krajine inú štátnu inštitúciu, dokonca aj málo súkromných firiem, ktoré prešli takým revolučným modernizačným procesom ako Finančná správa za posledné štyri roky. Môžete o tom teraz mykať plecami, proste, odpadávať ako len chcete. Finančná správa prešla obrovským prerodom. Výsledkom je lepší výber daní. Výsledkom je aj snaha sa lepšie správať k daňovníkom. Pretože prvýkrát v histórii sa Finančná správa zaoberá aj vzťahom k svojim klientom, pretože daňovníci majú byť aj ich klientami, nemajú byť len niekým ku komu majú prísť a majú ostrihať. Toto samozrejme sa všetko odohráva uprostred nejakého zápasu, ktorého sme proste svedkami a ktorý môže mať rôzny pôvod. Ja chcem len povedať, že sme urobili maximum a že máme výsledky. A chcem vám povedať, že sa určite dá urobiť viac. A chcem povedať, že sme tomu odovzdali štyri roky, minimálne štyri roky minulého obdobia a že bez zmeny doktríny, bez zmeny pohľadu na fungovanie štátu by to nešlo. A ja chcem vám povedať, že v tomto musíme len pokračovať ďalej a pokračujeme ďalej. Prídeme s ministerkou Žitňanskou a s Generálnou prokuratúrou, ale aj z rezortu vnútra s ďalším balíkom opatrení, ktorý bude smerovať k ďalšiemu potieraniu daňovej trestnej činnosti a kľúčovo sa bude realizovať tieto opatrenia v daňovom trestnom zákone. To sú proste, ďalší balík opatrení, s ktorými prídeme.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.