Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Katarína Macháčková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 7.9.2016 
Zadávateľ Katarína Macháčková 
Otázka Martin z Prievidze sa pýta: „Plánujete upravovať tzv. pevnú minimálnu sieť tak, aby reflektovala skôr prirodzené geografické regióny a nie súčasné administratívne delenie na kraje?" 
Adresát minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Dátum odpovede 8.9.2016 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Odpoveď V zásade áno, ale aj nezužoval by som túto odpoveď len na časť otázky, ktorá sa týka, aby reflektovala len na prirodzené geografické regióny. My potrebujeme zvažovať viaceré činnosti. V súčasnej dobe pripravujeme optimalizovanú sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, kde na pojme na jednej strane aj nemocnice, aj špecializovanú ambulantnú sieť pohotovosti na základe reálneho dopytu a nie administratívneho delenia tak, aby sa reflektovalo reálne súčasné a budúce potreby obyvateľov. Veľmi dôležité pre nás sú aj nejaké výstupy práve z oblasti DRG, pretože práve systém DRG dokáže nám poskytnúť viaceré informácie, ktorými v súčasnosti nedisponujeme, a to je kvalita alebo náročnosť pacientov, náročnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, v ktorých oblastiach nám títo pacienti, alebo u ktorých poskytovateľov sú liečení. Upozorňujem na to, že nejde o žiadny veľký tresk, ani si to netreba predstavovať, že sa budú zatvárať nejaké nemocnice. Cieľom je, aby sme racionalizovali oddelenia u poskytovateľov s cieľom špecializácie do tých oblastí, v ktorých aj z pohľadu diagnosticko-liečebných postupov sú z hľadiska dostupnosti postačujúce, a zároveň, aby sa zabezpečila bezpečnosť pacienta. To znamená, aby sa nerealizovali niektoré zložitejšie výkony v minimálnych počtoch u niektorých poskytovateľov a podobne.  
Doplňujúca otázka Ja by som sa chcela spýtať, pán minister, že kedy budete mať konkrétne nejaké výstupy z tej optimalizácie alebo kedy predpokladáte, že budete mať nejaké výsledky, na základe ktorej začnete aj konkrétne teda konať. To je prvá časť otázky. A potom, ako to bude so zmluvami s poisťovňami, že teda keď zistíte, že kde sú vhodné, ktoré typy, alebo kde chýbajú, ako zabezpečíte potom to prezmluvnenie alebo zazmluvnenie týchto vzťahov?  
Doplňujúca odpoveď Odpoveď na tú prvú doplňujúcu otázku je, že máme spustený tzv. program zmien, ktorý obsahuje asi dvadsaťšesť projektov, jeden z týchto projektov sa nazýva Optimalizácia siete. Pre nás prioritou je v súčasnosti zadefinovať systém pohotovostí a urgentných príjmov a prepojenia so záchrannou zdravotnou službou, či už ide o RLP, RZP alebo dopravu zdravotnú službu. Je to nevyhnutné preto, aby pacienti mali zabezpečenú dostupnosť neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Toto je pre nás absolútne najkľúčovejšie. Dnes pacienti chodia na pohotovosti do nemocníc napriek tomu, že takéto pohotovosti by mali držať praktickí lekári cez lekársku službu prvej pomoci, ktoré sú financované z tzv. kapitácie. Chceme, aby v budúcnosti pohotovosti držali predovšetkým práve tie ich poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí majú vybudovaný urgent. Budú za to aj odmeňovaní, to je tiež veľmi dôležité v oblasti optimalizácie siete. A ešte doplním v tejto časti, že nejde ani tak, alebo teda keď hovoríme o termíne, očakávam, keďže som povedal, že potrebujeme mať dáta z DRG, to znamená, potrebujeme vidieť, aký typ pacienta kam chodí, očakávame, že možno koncom roka budeme mať nejaký návrh. Ale skôr, ako pôjdeme do akejkoľvek realizácie, my budeme veľmi dôsledne hodnotiť to, akým spôsobom máme zabezpečenú práve tú prvú časť, to znamená systém dostupnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Tu nie je cieľom, znova poviem, uzatvárať nemocnice, ale je naším cieľom, aby sme zlučovali buď oddelenia, čo sa týka poisťovní, alebo tej druhej otázky, akým spôsobom zabezpečíme poisťovne. Tak znova je to princíp DRG. Akonáhle pacient buď dostane poskytovanú zdravotnú starostlivosť, táto bude nacenená cez tzv. diagnostické skupiny, to znamená, že vyjde nejaký index obtiažností tohto úkonu aj na základe parametrov pacienta a výkonu, ktorý mu bol poskytnutý. Ak poskytovateľ bude vykazovať, a znova použijem ten anglický výraz, sa ospravedlňujem, case mix index, to znamená nejaký priemerný index nižší, tým pádom bude dostávať aj menej peňazí a spadne do inej skupiny poskytovateľov. To je prirodzený mechanizmus do budúcna toho, akým spôsobom sa budú čistiť aj činnosti, ktoré nebudú dlhodobo vykazovať ziskovosť, a tým pádom budú aj motivačné pre samotných poskytovateľov, aby ich neposkytovali.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.