Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martina Šimkovičová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 18. 5. 2016 
Zadávateľ Martina Šimkovičová 
Otázka Aké opatrenia, postihy či tresty použije ministerstvo proti neadekvátnemu spôsobu odoberania detí na základe súdneho rozhodnutia? V prípade 6-ročného Marca bol postup sociálnych pracovníkov nezákonný a traumatizoval Marca a jeho spolužiakov. 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede 19. 5. 2016 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Odpoveď Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dostal som jedenásť otázok k výkonu rozhodnutia súdu v Základnej škole v Brehoch. V svojej podstate sú rovnaké, aj keď niektoré používajú slová ako únos či terorizmus a spája sa tu tiež východisko, že na priebeh tohto výkonu súdneho rozhodnutia nesie plnú zodpovednosť sociálna pracovníčka. Sám som video videl a chápem, že nikto nemôže ostať nejaký chladný. Chápem, že môže vyvolávať hnev a žiadosti o vyvodenie zodpovednosti. Práve preto, vážené dámy a vážení páni, bude moja odpoveď v podstate nie na emóciách, nech sú akokoľvek oprávnené, ale na konkrétnych faktoch o tom, akú úlohu v tomto prípade zohrala najmä sociálna pracovníčka. Predpokladám, že pani podpredsedníčka vlády a kolegyňa ministerka spravodlivosti bude skôr hovoriť o problematike, ktorá sa týka jej rezortu. Požiadavku vyššieho súdneho úradníka, aby sa zúčastnila na výkone rozhodnutia súdu, dostala so 48-hodinovým predstihom. Okamžite o tom informovala svojich priamych nadriadených, ako aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave a v deň pred výkonom sama požiadala svojho nadriadeného o konzultácie, aby bola podrobne oboznámená so svojimi povinnosťami, právomocami počas výkonu súdneho rozhodnutia. Preberali sa s ním aj isté možnosti, že môžu nastať aj komplikácie, dokonca aj tu, že dieťa bude rozrušené alebo bude plakať. Musím upozorniť, že sociálny pracovník počas výkonu súdneho rozhodnutia musí urobiť všetko pre to, aby tento výkon prebehol čo najšetrnejšie pre to najpodstatnejšie, pre dieťa. Avšak počas výkonu plne podlieha vyššiemu súdnemu úradníkovi a koná podľa jeho pokynov. Sama sociálna pracovníčka má právo upozorniť na možné riziká, ale nemôže zmeniť postup a už vonkoncom nemôže zastaviť tento výkon. Sociálna pracovníčka, vychádzam z informácie a z výpovedí, ktoré mám z Úradu práce z Banskej Štiavnice a od konkrétnej sociálnej pracovníčky, sa v stanovený čas dostavila pred školu, kde sa stretla s Marcovou matkou a súdnym úradníkom. Bola prekvapená, že škola nebola počas vyučovania zamknutá. Súdny úradník preto rozhodol, že idú rovno do triedy, v ktorej Marco sedel. Do triedy ako prvá vošla matka, ktorá pozdravila, predstavila sa a oznámila vyučujúcej učiteľke, že si prišla zobrať syna, že chce s ním hovoriť na chodbe príslušnej školy. Táto učiteľka Marca odmietla vydať. Matka, súdny úradník, ale aj sociálna pracovníčka, aj právna zástupkyňa v tej chvíli stáli mimo triedy, za prahom dverí. Sociálna pracovníčka v tej chvíli navrhla, aby spoločne išli za riaditeľkou školy, informovali ju a požiadali o pomoc. Matka a sociálna pracovníčka išli spolu, súdny úradník zostal na mieste alebo v tej chvíli vstúpil do triedy. To však už sociálna pracovníčka ovplyvniť nemohla. Keď však identifikovala, že by výkon nemohol prebehnúť spôsobom, ktorý by zaručil to základné, a to je právo dieťaťa, prípadne vystavil do istého nedobrého postavenia aj ostatné deti v triede, jednoducho mala ambíciu zabrániť zbytočnému stresu, a preto okamžite konala. Bola presvedčená, že riaditeľka školy môže situáciu upokojiť, usmerniť vyučujúcu učiteľku a podporiť súdny výkon osobným kontaktom s malým Marcom. Sociálna pracovníčka informovala riaditeľku o situácii, pričom jej zdôraznila, že za výkon súdneho rozhodnutia je zodpovedný súdny úradník. Preto ju požiadala, aby komunikovala s ním, a so všetkými otázkami a návrhmi na ďalší postup sa obracala priamo na neho. Do triedy vstúpili pani riaditeľka a súdny úradník aj napriek tomu, spolu s nimi aj matka, takže ich celkom prirodzene nasledovala aj sociálna pracovníčka. Matka kľačala a snažila sa rozprávať s Marcom, zatiaľ čo súdny úradník oboznamoval učiteľku a riaditeľku so súdnym rozhodnutím a jeho výkonom a, samozrejmá vec, nervozita, sčasti krik, stres stúpali pre mladého chlapca, treba povedať, nielen pre toho konkrétneho chlapca, ale, samozrejmá vec, aj pre všetky deti, ktoré v tom čase boli v triede. Naša pracovníčka, ktorá sa s Marcom poznala, sa s ním tiež rozprávala. Snažila sa ho upokojiť a vysvetľovala mu, že len odíde s maminkou. Keď všetci triedu opúšťali, sociálna pracovníčka dbala na to, aby dieťa neodvádzal súdny úradník, ale samotná matka. Marco sa bránil, ale sociálna pracovníčka ich sprevádzala až pred školu. Sociálna pracovníčka sa pokúšala s Marcom komunikovať a upokojovať ho. Dieťa si odvádzala oprávnená matka, pričom nepoužila žiadne násilie v tom zmysle, že by Marca bila alebo nejakým spôsobom udrela, alebo nejako inak fyzicky kontaktovala. Samozrejme, po výkone sa o Marca zaujímala, kontaktovala sa s právnou zástupkyňou matky, aby sa uistila, že je situácia upokojujúca. Musím zdôrazniť, že sociálna pracovníčka sa s Marcom predtým stretla a rozprávala trikrát, naposledy 18. apríla, čiže približne mesiac pred stretnutím Marca s matkou, a videla pozitívne reakcie a vzájomné objatia. Marco sa vtedy blízkemu i osobnému styku absolútne nebránil a bolo evidentné, ak nepoviem, že je šťastný, tak minimálne, že je spokojný. Nemala teda pochybnosti o ich vzájomnom vzťahu. Napriek tomu prípad ako taký podrobne prešetrujeme. Už dnes dostali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny pokyn, aby sa sociálni pracovníci pred poskytnutím súčinnosti pri výkone takýchto súdnych rozhodnutí vopred oboznámili s ich plánovaným priebehom a v prípade potreby vopred upozornili súdnych úradníkov na možné problémy a navrhli zmeny v postupe tak, aby bolo zachované najväčšie právo dieťaťa. Nemôžeme zasahovať do právomocí justície pri výkone súdneho rozhodnutia, ale dôslednejšou spoluprácou so súdmi pri príprave výkonu rozhodnutia sa jednoducho usilovať takýmto situáciám, ako bolo toto, v maximálnej miere zabrániť. V súčasnosti prebieha medzirezortné pripomienkové konanie novej alebo novelizovanej vyhlášky ministerstva spravodlivosti, ktoré rieši výkon podobný tomu, ktorý bol na spomínanej základnej škole. Je naším maximálnym záujmom rezortu práce sa podieľať na príprave tohto dokumentu a vyslovujem aj istú požiadavku pre väčšie oprávnenie sociálnych pracovníkov pri tomto výkone, aby to bolo možné, dokonca až také, aby sociálny pracovník mal právo pozastaviť tento výkon. Uvedomujem si, že to je niekde inde, ako to bolo doteraz, ale aj na túto tému odborní pracovníci rezortu majú záujem komunikovať a som presvedčený, že nájdeme riešenie, ktoré by posilnilo v prospech dieťaťa postavenie sociálnej pracovníčky pri tomto výkone. Treba povedať, že ministerstvo spravodlivosti pravidelne organizuje metodické stretnutia s príslušnými pracovníkmi rezortov školstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva vnútra, kde podrobne rozoberajú výklad, aplikáciu príslušnej vyhlášky v prípade viacerých podobných úkonov, ako bol tento. Tým chcem povedať, že nie je problém v tom, že by odborne nevedeli, ako postupovať. Z pozície ministerstva práce a sociálnych vecí vidím rezervu v tom, že sociálny pracovník by mal mať väčšie kompetencie a právomoci pri tomto akte, aby nedošlo k tomu, k čomu došlo teraz. I keď dovolím si povedať, že v tomto prípade je to plná zodpovednosť príslušného súdneho úradníka. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.